Wat is padwerk?

De 258 padwerklezingen beschrijven een moderne, praktische en inzichtelijke weg naar zelfkennis en zelfontwikkeling. De lezingen helpen je in te zien met welk gedrag en met welke houdingen, opvattingen, misvattingen, emoties en wilsbeslissingen je voortdurend je eigen leven schept. Nooit op een algemene en vage manier, altijd relevant voor je dagelijks leven. Je hebt maar één leven waar je volledig verantwoordelijk voor bent: je eigen leven.

Dit betekent niet dat de padwerklezingen aanzetten tot egoïsme aangezien relaties met anderen een belangrijk onderdeel zijn van je leven. De lezingen maken duidelijk dat je het leven waarnaar je verlangt alleen kunt scheppen als je ontdekt hoe je zelf, vaak onbewust, je diepste wensen saboteert. Padwerk maakt schadelijke en negatieve trekken bewuster waardoor je merkt hoe deze eigenschappen je leven moeilijker maken dan nodig is. Pas dan zul je echt gemotiveerd zijn om ze los te laten: het gedrag, de gedachten en de emoties die je geluk in de weg staan. Je zult profijt hebben van de lezingen doordat je leert eerlijk te zijn over jezelf, meer is er niet nodig. Niets zal jou en je omgeving meer opleveren dan je eerlijkheid.

Kroete

Deze psychologische aanpak wordt ondersteund door en steunt het spirituele pad dat padwerk in essentie is. Je kunt padwerk gebruiken als effectief gereedschap voor psychotherapie maar dit is niet het doel. Door langzaam en duurzaam je onderontwikkelde kanten te veranderen in positievere houdingen, opvattingen en emoties kom je in contact met de stroom van bewustzijn en energie in je. Je voelt het binnenin jezelf en geleidelijk begrijp je meer en meer dat deze stroom letterlijk het materiaal is waar het Leven van gemaakt is.

Het is Leven, totdat de stroom van bewustzijn en energie verduisterd raakt en stagneert door een vervormde waarneming, door onware aannames over jezelf en over de wereld en door verborgen of juist overdreven emoties. Het Leven dooft in je wezen. Als je dit beseft en ervoor kiest je te verbinden met de levensstroom, de levenskracht, universeel bewustzijn, Christus, de Heilige Adem of God (of welke naam jij vindt passen) merk je dat je een uiting van het Leven en God bent. Dit is het doel van padwerk. Je bereikt dit doel alleen door eerlijk te kijken naar je negativiteit en onvolgroeidheid omdat juist je negativiteit en onvolgroeidheid je verhinderen dit doel te bereiken: het Eeuwige Leven dat alle grote religies en spirituele tradities beschrijven. Padwerk is het eeuwenoude pad en het pad van het Nieuwe Tijdperk.

Als je de lezingen kent of als je ze begint te lezen begrijp je dat dit omvangrijke werk van psychologische en spirituele wijsheid niet door de menselijke geest is voortgebracht. De padwerklezingen werden gegeven door een geestelijk wezen die ‘de gids’ werd genoemd. Door het medium Eva Pierrakos gaf hij (of zij of hij/zij) de lezingen die werden opgenomen en uitgeschreven. De gids heeft benadrukt dat niet deze wijze van communiceren van belang is maar alleen de inhoud van de lessen.

Waar begin ik met lezen, kun je je afvragen. Een antwoord is: met het onderwerp waar je nu in geïnteresseerd bent, dus zoek hiernaar in de padwerk zoekmachine of laat je inspireren door de lijst met woorden die honderd keer of vaker in de lezingen voorkomen. Je kunt ook de lijst met lezingentitels eens bekijken.

 Een ander antwoord ligt in de opbouw van de lezingenreeks:

 1. de eerste 24 lezingen gaan vooral over spiritualiteit, cosmologie, de schepping en evolutie in een taalgebruik dat aansluit bij westerse religieuze tradities;

2. vanaf lezing 25 start het padwerk in zijn ware betekenis: de psychologische en emotionele zoektocht in jezelf en de kritische beschouwing van je ideeën over jezelf;

3. geleidelijk aan maar duidelijker vanaf lezing 150 staat spiritualiteit in een dieper en ‘wetenschappelijker’ taalgebruik centraal, nog steeds afgewisseld met dieptepsychologie;

4. lezing 223 is het startsein voor lezingen over het Nieuwe Tijdperk (New Age) en de veranderingen in de ontwikkeling van de mensheid die dit met zich meebrengt. Diepe spirituele onderwerpen zijn met deze lezingen verweven.

In het algemeen kun je zeggen dat de lezingen zich ontwikkelen van relatief eenvoudige en oppervlakkige onderwerpen naar subtiele en diepzinnigere onderwerpen.

Als je wilt werken met een padwerk helper of wilt communiceren over padwerk raad ik je aan mijn links pagina te bezoeken.

Disclaimer:  This website is not created by, affiliated with, or endorsed by the Pathwork Foundation, Gerard van de Lustgraaf is solely responsible for this website and its content. The Pathwork Lectures are used and displayed on this website with support from the Pathwork Foundation. Pathwork ® is a registered service mark of  the International Pathwork Foundation.