Alle berichten van Gerard van de Lustgraaf

Artikelenoverzicht

Gary Vollbracht – De opvatting van padwerk over het leven

Begrippen in padwerk

Dottie Titus: Werken met de padwerklezingen

Dottie Titus: Het verschil tussen gevoelens en emotionele reacties

Dottie Titus: Hoger zelf, lager zelf en masker

Brian T.N. Stokes: Padwerk over seksualiteit

Patricia A. Burke: Het padwerk proces – De moed om je diepste negativiteit onder ogen te zien

Brainstormsessie van Padwerk Vermont

Saskia Hontelé Gommers: De fundamentele innerlijke houding omkeren

Wims Padwerk-artikel met citaten

Samsara

Gary Vollbracht: De opvatting van Padwerk over het leven

Alle spirituele paden hebben een opvatting over het leven. Je haalt dát uit spirituele paden wat je raakt en overeenkomt met je persoonlijke idee van de waarheid en laat de rest rusten tot later. Het doel van zo’n levensopvatting is geen dogmatisme om je aan vast te klampen uit veiligheid. De levensopvatting van een spiritueel pad is eerder een raamwerk waarbinnen je spiritueel kunt groeien, en plezier, rust en voldoening kunt vinden. Met dit in gedachten volgt hier een korte beschrijving van de levensopvatting van Padwerk.

De levensopvatting van Padwerk is dat iedereen goddelijke kwaliteiten in zich heeft, die je diepste wezen zijn, je hogere zelf. Een van de doelen van je aanwezigheid hier op aarde is om deze goddelijke kwaliteiten in je aardse leven tot uiting te brengen. Deze kwaliteiten, die voor iedere persoon uniek zijn, kunnen gegroepeerd worden in drie basiskwaliteiten: kracht (verlangen om te scheppen), liefde (verlangen om je te verbinden) en kalmte (sereniteit, verlangen naar waarheid). Deze goddelijke kwaliteiten in ons allen staan allemaal in dienst van het Geheel, van de Kosmos en van Eenheid: in dienst van God van wie wij allemaal deel uitmaken, een Eenheid vormend. En het uiten van deze goddelijke aspecten vanuit je hogere zelf leidt tot echte vreugde, geluk, rust, plezier en voldoening.

Mandala3

Maar er zit een belemmering in ons mensen. Als onderdeel van je goddelijkheid heb je een vrije wil gekregen. Met je vrije wil heb je ervoor gekozen om afgescheiden te zijn van het Geheel, van Alles Dat is, van God. Onze menselijke staat is geen verenigde staat, maar een dualistische [gesplitste,vertaler] staat. In deze dualiteit zie je jezelf als een ‘afgezonderd ik’ (of ‘kleine god’), afgezonderd van God die ‘daar ergens’ is, gescheiden van jou.

In je aardse incarnatie heb je dus aspecten die van het Geheel afgescheiden willen zijn, die ‘succesvol’ willen zijn en in hun afzondering op hun gemak willen zijn. In deze toestand gebruik je je goddelijke kwaliteiten op een vervormde manier ten dienste van een afgescheiden ik, in plaats van in dienst van het Geheel, terwijl je denkt dat dit je gelukkig maakt.

Deze vervorming van de goddelijke basiskwaliteiten, je lagere zelf, uit zich als eigengereidheid (ik wil wat ik wil wanneer ik dat wil: een vervorming van kracht), angst (angst om liefde te vertrouwen: van en voor anderen, van en voor God), en trots (je identificeert je met je ik als ‘kleine god’ en vindt jezelf superieur aan en onafhankelijk van anderen). We hebben daarom in ons menszijn niet gekozen voor een toestand van Eenheid, maar voor onze menselijke dualistische toestand: een toestand van afgescheiden zijn [ik en jij, wij en zij, ik en God, vertaler], een toestand van ‘goed’ en ‘slecht’, ‘succes’ en ‘mislukking’, ‘plezier’ en ‘pijn’.

Vroeg in je leven, onder invloed van je ouders en andere mensen die boven je staan, concludeer je dat deze ‘kleine god’-benadering niet de manier is om veilig in deze wereld te bestaan: je wordt niet geaccepteerd, niet aardig gevonden en je krijgt wellicht niet wat je wil. Je zou zelfs door mensen die boven je staan gestraft kunnen worden, omdat je te onafhankelijk en ongehoorzaam bent.

En je weet niet zeker wat je moet doen, aangezien je bekijkt wat het betekent afgescheiden te zijn van je goddelijke essentie. Op de een of andere manier voel je je in je ‘kleine god’ toestand schuldig en onwaardig. Je bent bang om door God bestraft te worden. Dus ontwikkel je een persoonlijkheid die je als geïdealiseerde versie van jezelf aan de wereld, jezelf en God laat zien. Je doet je voor als je goddelijke zelf. Deze neppersoonlijkheid wordt niet gevoed door je goddelijke bron, maar wordt gevoed vanuit je afgescheiden ik, die in feite weinig of geen macht heeft vergeleken met de macht van je Goddelijke essentie. In deze neppersoonlijkheid draag je maskers die onze goddelijke kwaliteiten imiteren: je draagt een krachtmasker, een liefdesmasker en een kalmtemasker. Deze maskers zijn nog steeds een dualistische menselijke positie, de schijnbaar positieve kant van de dualistische munt.

Deze dualistische toestand, hoewel vaak onbewust voor ons, zorgt voor een rotgevoel. Natuurlijk ervaar je pseudogeluk en pseudovoldoening. Als je ‘succesvol’ bent in de wereld duurt het wellicht jaren om te beseffen hoe slecht je je voelt of misschien sterf je terwijl je denkt dat je ten volste hebt geleefd. Maar als je geluk hebt word je je langzaam bewust van je toestand. Je begint de onrust te voelen onder de show van succes en kalmte. In het begin lijkt het misschien beangstigend, vernederend en beschamend als je begint te zien hoe je zelf, niet anderen en niet God, veel van je eigen problemen hebt veroorzaakt.

Persoonlijke verandering bestaat in eerste instantie uit bewustwording van al deze aspecten van je (het hoger zelf, lager zelf en masker) op een verstandelijk, en meest belangrijk, op lichamelijk en emotioneel niveau, waarmee je gewoonlijk niet zo bekend bent. Je gaat jezelf zien als oorzaak van de gevolgen in je leven die je ervaart. Belangrijk hierbij is dat je jezelf van afstand gaat observeren, vanuit het gezichtspunt van een deel van je dat kan dienen als meelevende objectieve waarnemer. Het zijn confronterende dingen die je in jezelf tegenkomt en het is belangrijk om jezelf niet te beoordelen of veroordelen in dit veranderingsproces.

In de loop van de tijd, en die tijd kan lang zijn, zelfs tientallen jaren, groeit je opmerkzaamheid, valt je masker af en lost je lager zelf zich op zodat al je energie zich in dienst kan stellen van het Geheel en de Eenheid, oftewel God, de God met wie je één bent in je wezen. Dit veranderingsproces is een daad van overgave aan God binnenin je, dat deel van je dat één is met alles dat bestaat. In dit proces ga je van alles ervaren: echte vreugde, geluk, rust, plezier en voldoening, je bestemming!

Padwerk is een combinatie van lezen, emotioneel werk, meditatie, groepservaringen en ander werk dat dit veranderingsproces ondersteunt. Padwerk wordt gedaan met een helper en anderen die je een veilige omgeving kunnen bieden die nodig is voor dit vaak confronterende werk van persoonlijke groei. De beloning voor het volledig omarmen van dit persoonlijke werk is onmeetbaar: een leven dat meer geleefd wordt.

Gary Vollbracht is een Padwerkhelper in Cincinnati en oprichter van het Tourmaline Life Center.

Begrippen in Padwerk

Hier volgt een opsomming van enkele van de meest gebruikte begrippen en uitdrukkingen in Padwerk.

Dagelijkse terugblik

De dagelijkse terugblik is een oefening om zelfkennis te ontwikkelen. De lezingen raden aan om elke dag de momenten op te schrijven waarop we negatieve en verstorende gevoelens hadden, zoals angst, verontwaardiging, boosheid, een overreactie of ons slachtoffer voelen. In onze onbewustheid geloven we dat de gebeurtenissen die de gevoelens veroorzaken, onuitgenodigd op ons afkomen. Maar, als we na enkele weken onze aantekeningen doornemen, kijken we ervan op hoe die gevoelens zich herhalen. Dit wijst er op dat we actief deelnemen in deze gebeurtenissen, ze zelfs oproepen. We zien dan dat we geen slachtoffers zijn in de zin die we hadden gedacht. Misschien zijn we slachtoffers van onze eigen onbewustheid! Het zien van de patronen noopt ons ertoe om de onderliggende emotionele houding te zoeken en te vinden, die constant dezelfde situaties schept. De dagelijkse terugblik is daardoor uiterst belangrijk in het aan het licht brengen van de onderdelen van de beelden, onze hardnekkige misvattingen, zodat we ze kunnen herkennen en ontkrachten.

Het is ook nuttig om in een ander deel van onze notities boodschappen van ons hoger zelf op te schrijven of inspirerende woorden die ons raakten. Zo voorkomen we dat we de vergissing maken ons te identificeren met de vervormde delen in ons die disharmonie scheppen.

Helper

Een helper is een Padwerk-beoefenaar die diep betrokken is bij het zuiveringswerk volgens de Padwerk-leringen en is opgeleid om anderen in hun ontwikkeling te helpen. Helpers geven één-op-één-sessies, leiden groepen en onderwijzen Padwerk. Helpers gaan door met hun eigen groei door voortgaande sessies met een andere Padwerk-helper. Van helpers wordt verlangd om een periode van helperschap onder supervisie uit te voeren.

Het Hoger Zelf, het Lager Zelf en het Masker

In een poging om het menselijke wezen in zijn volledigheid weer te geven, kunnen we ons dit voorstellen in de vorm van drie concentrische cirkels. De buitenste cirkel noemen we ons masker-zelf. Dit masker geven we vorm, afhankelijk van hoe wij willen dat anderen ons zien en hoe we zelf zouden willen geloven dat we zijn. Het masker-zelf is ook een bescherming tegen de onthulling van wat we niet willen dat anderen van ons zien en van wat we niet willen zien in onszelf. In de zin dat we er indruk op anderen mee willen maken, is het masker-zelf een aspect van wat we het ego noemen. Het is een gecontroleerde en gemanipuleerde uitdrukking van onszelf, gecreëerd om enkele van onze verborgen en deels onbewuste doelen te bereiken.

Bij het scheppen van ons masker-zelf, werken we – meest onbewust natuurlijk – als een beeldhouwer met een model. Het model dat we willen kopiëren wanneer we ons masker maken, is het geïdealiseerde zelfbeeld. Het is een voorstelling van wat we willen zijn, niet in de diep bevredigende spirituele betekenis, maar in de zin van tegemoetkomen aan de verwachtingen van anderen en van proberen om te ontsnappen aan onze eigen angsten. Daardoor herbergt het geïdealiseerde zelfbeeld vele schadelijke misvattingen die we niet opmerken. Desalniettemin heeft het een sterke negatieve kracht en het beheerst onze levens via het masker-zelf.

venetian-mask

Achter het masker-zelf verbergt zich de tweede cirkel, die verborgen wereld van egocentrisme die we het lager zelf noemen. Dit is in feite wat het masker-zelf verbergt, omdat we niet willen dat anderen de angst, de haat, de gierigheid, de wreedheid, de vervormde waarnemingen en de verstandelijke misvattingen van ons lager zelf zien. Zelf willen we dit ook niet onder ogen zien. In het lager zelf hebben beelden hun plaats en deze veroorzaken negatieve reacties en patronen die strijd en narigheid scheppen in onze levens.

We hebben allemaal een hoger zelf, dat de binnenste kern van ons wezen is. Dit hoger zelf is deel van de universele intelligentie en universele liefde die het gehele leven doordringen. Het is onze goddelijke vonk. Het hoger zelf is vrij, spontaan, liefdevol, vrijgevig, alwetend en in staat tot blijvende vreugde en gelukzaligheid. Het zijn de korte contacten met dit hoger zelf die mensen hun ware geluk, hun creativiteit en hun echte plezier geven. We kunnen verbinding krijgen met ons hoger zelf door de waarheid onder ogen te zien, door te geven vanuit ons hart en niet voor persoonlijk gewin of beloning, door te zorgen voor en te houden van elkaar en door meditatie en gebed.

Beelden

We worden niet geboren met een heldere, onvervormde waarneming van de werkelijkheid. Als gevolg van vorige incarnaties en jeugdervaringen in dit leven, zien we veel situaties op een vervormde manier. Als deze vervormingen zich ontwikkelen tot een hardnekkige, diepgewortelde conclusie over het leven, spreken we van een beeld. Een beeld is opgebouwd uit misvattingen, vervormde gevoelens en fysieke blokkades. Uiteraard is een conclusie die we trekken uit een vervormde waarneming een verkeerde conclusie; daarom zijn beelden eigenlijk verkeerde conclusies over de aard van de werkelijkheid die zo vastgegroeid zijn in de psyche, dat ze signalen worden die ons gedrag aansturen bij bepaalde gebeurtenissen. Zo’n beeld wordt niet onderworpen aan rationeel onderzoek maar wordt vaak verdedigd met uitgebreide rationalisaties.

Een voorbeeld van een beeld dat gevormd is in de jeugd, zou kunnen zijn dat het tonen van m.n. warme gevoelens een teken van zwakte is en ertoe zal leiden dat ons pijn wordt gedaan. Ook al is dit een persoonlijk beeld, het wordt versterkt door het maatschappelijke massabeeld dat – vooral voor een man – het tonen en lichamelijk uitdrukken van warme gevoelens onmannelijk en zwak is, omdat het verlies van controle betekent. Een persoon met dit beeld zal dan, in elke situatie waarin hij zich emotioneel zou kunnen openstellen, het signaal van de beelden gehoorzamen i.p.v. spontaan te reageren op de feitelijke situatie of persoon, hetgeen de positieve, levensbevestigende reactie zou zijn. Hij handelt tegenover anderen op zo’n manier dat ze negatief op hem zullen reageren en zijn onware overtuigingen bevestigen. Zo berooft hij zichzelf van plezier en beperkt hij de stroom van de levenskracht, waarbij hij innerlijke spanningen schept en zijn beeld verder voedt. Door zulke beelden schept de persoon negatieve dwangmatige patronen en reacties die het ontplooien van zijn vermogens inperken.

De Levenskracht

De levenskracht is de vrij vloeiende energiestroom die zich uit in alle wezens, dingen en ideeën. Niets bestaat zonder. De levenskracht heeft drie wezenlijke eigenschappen: beweging, bewustzijn en ervaring.

Wanneer we ons niet verzetten tegen de levenskracht die altijd door ons heen stroomt, kunnen we gelukzaligheid ervaren. Dit wordt mogelijk wanneer ons hele organisme in harmonie is met de werkelijkheid op lichamelijk, emotioneel, verstandelijk en spiritueel niveau. Dit vraagt het opgeven van misvattingen en verdedigingsmechanismes die ons weerhouden van eenwording van de persoonlijkheid met de levenskracht. Om dit mogelijk te maken, moeten we in beweging zijn, onszelf toestaan om te groeien, een bewustzijn voorbij de dualiteit verkrijgen en alle gevoelens ten diepste ervaren zonder weerstand.

Zelfs in onze huidige staat van zijn kunnen we contact maken met de levenskracht, wanneer we de verwarring van vervormde gevoelens, gedachten en stemmingen ontrafelen. Wanneer we de waarheid van de huidige staat accepteren en bereid zijn om in het nu te leven, zullen we onmiddellijk worden doordrenkt met de wijsheid en vreugde van de levenskracht. Naarmate onze ontwikkeling zich voortzet, wordt de levenskracht niet enkel op zeldzame momenten ervaren, maar wordt deze een deel van ons leven.

chakras

Negatieve Intentie en Positieve Intentie

Negatieve intentie is dat deel van het zelf dat opgesloten zit in een weigerende houding, een onverzettelijk ‘nee’ tegen onderdelen van het leven. Het is niet hetzelfde als negativiteit. Negativiteit omvat een brede verscheidenheid van gevoelens zoals afgunst, haat, angst of trots. Negatieve intentie is de opzettelijke keuze om vast te houden aan een staat van het tegenwerken van het leven en het zelf. Het is ook een middel om het leven te straffen. Moed en nederigheid zijn vereist om te erkennen dat zich zo’n plek van kwaadwilligheid in ons bevindt. Achter deze houding en de weerstand om deze op te geven, ligt een verwrongen, onvolwassen redenatie. Als deze worden herkend en erkend, ligt de weg open naar de overgang naar positieve intentie en zo naar bevrijding.

Om je naar een houding toe te bewegen van positieve intentie, moet je de diepe innerlijke zekerheid ontwikkelen dat de overvloed en scheppende kracht van het universum elke beperking overstijgt. Je kunt een positieve houding tegenover het leven scheppen op basis van een gegrond, helend veranderingsproces dat je volledig zelfverantwoordelijk maakt. Om dit te laten slagen is het nodig dat je een houding van vertrouwen aanneemt tegenover jezelf en het leven. Verankerd in je goede wil, wetende dat de kracht van jou is, kun je je negatieve intentie blootleggen. Anders is het onmogelijk om deze te veranderen. Wanneer je je vrijmaakt van je negatieve intentie, word je niet langer onderuitgehaald door die van anderen. Je zult je openen voor liefde, in de wetenschap dat het universum een rijke en vreugdevolle plaats is waarin je thuis bent.

Werkelijke Zelf

Het werkelijke zelf is ons hoger zelf, in wezen is ons hoger zelf onze ware identiteit. Spirituele waarheden kunnen vaak alleen in schijnbare tegenstellingen worden uitgedrukt: zo gedefinieerd, is het werkelijke zelf zowel onze huidige werkelijkheid als de werkelijkheid die we kunnen bereiken. We zijn ons werkelijke zelf al, onder de lagen van verwarring, angst en dwalingen. Toch is ons werkelijke zelf ook het potentieel volmaakte zelf, de staat die we bereiken wanneer deze lagen zijn herschapen en verwijderd. Ons werkelijke zelf leeft in eenheid, en heeft nooit die goddelijke staat verlaten. We noemen het werkelijk, in tegenstelling tot onze afgescheiden aspecten die in illusie verkeren.

Eenheid en Dualiteit

Mensen leven in dualiteit. Daardoor nemen ze alles waar door paren van tegengestelden: goed of kwaad, licht of donker, juist of verkeerd, levend of dood. Dit komt doordat ons bewustzijn gespleten is. Deze dualistische wijze van waarnemen verbergt de diepere werkelijkheid van het universum voor ons, die fundamentele eenheid is.

Iedere ziel verlangt naar de verenigde staat van bewustzijn – een staat van absolute werkelijkheid, gelukzaligheid, vrijheid en vervulling. Het is mogelijk deze staat te bereiken of er in ieder geval een glimp van op te vangen, want ons werkelijke zelf leeft in deze eenheidsstaat ook al zijn we er ons niet bewust van. We ervaren het wanneer we ons identificeren met ons hoger zelf; dan wordt dualiteit overstegen. Zodra een ziel deze staat van bewustzijn heeft ervaren, hoe kort ook, dan is er altijd de mogelijkheid om de gespleten dualistische staat aan te vechten door onszelf te herinneren aan ons ware wezen en de eenheid van alle leven.

Vicieuze cirkel

Psychologisch gesproken is een vicieuze cirkel een zichzelf in stand houdend en herhalend patroon van negatieve, destructieve en bedrieglijke houdingen die elkaar versterken. Deze komt voort uit een beeld of misvatting die ons afsluit van de werkelijkheid van een situatie; naarmate de vicieuze cirkel voortgaat en we steeds verder verwijderd raken van de oorspronkelijke vergissing, wordt het steeds moeilijker die misvatting nog te zien en recht te zetten.

Neem bijvoorbeeld iemand die de misvatting heeft dat de enige manier om zich te verdedigen tegen de pijn die anderen hem kunnen aandoen, is om hen bang te maken van hem. Ook al wekte hij aanvankelijk geen vijandige gevoelens op, hij zal die zeker uitlokken door zijn pogingen om anderen angst aan te jagen. Deze vijandigheid zal hem nog dreigender en tirannieker maken en hij zal elk nieuw ‘bewijs’ gebruiken om zijn oorspronkelijke misvatting opnieuw te bevestigen. Uiteindelijk ontkomt hij niet aan een of andere nare ervaring, die hij zal interpreteren als het resultaat van een gebrek aan ‘kracht’ van zijn kant. Zo blijft hij een gevangene van zijn eigen vicieuze cirkel en gaat hij keer op keer door dezelfde ervaring.

Dottie Titus: Werken met de Padwerklezingen

Je kunt de lezingen op een aantal verschillende manieren gebruiken en bestuderen, waarvan ik er hier vier noem. Experimenteer er een beetje mee zodat je een methode kunt vinden die voor jou werkt. Of misschien leiden ze je naar een methode die jezelf bedenkt en bij jou hoort. Gewoon lezen kan natuurlijk ook.

[Opmerking: het lezen van de Padwerklezingen is slechts een onderdeel van padwerk als psychologisch en spiritueel werk aan jezelf.]

 

De Vijf Vragen Methode:

Toen ik deze techniek leerde kennen, heeft ze de lezingen totaal veranderd voor me. Velen van ons hebben de neiging om ons te richten op het lagere zelf en het lezingenwerk kan zwaar lijken als je dat doet. Deze methode brengt op een evenwichtige manier een groot aantal positieve aspecten van de lezingen aan het licht.

Begin met het lezen van de zegening aan het begin van de lezing. Kun je de zegening ontvangen? Zitten er woorden in waardoor je je ongemakkelijk voelt? Wees je bewust van je lichaam, je adem, je gevoelens en gedachten wanneer je de zegening leest en door je heen laat gaan.

Beantwoord deze vragen terwijl je de lezing leest:

1. Wat is de belofte van de lezing?

2. Waarin herken ik me in de lezing?

3. Waarom ben ik niet zoals ik zou willen en kunnen zijn?

4. Hoe kan ik veranderen zodat ik wel ben zoals ik zou willen en kunnen zijn?

5. Wat kan ik doen aan de dingen die de verandering in de weg staan?

 Misschien wil je enkele passages die je erg aanspreken opschrijven of markeren. Padwerklezingen zijn bijzonder omdat verschillende thema’s ons op verschillende momenten in ons leven raken. Je kunt een lezing vandaag lezen en enkele thema’s zullen eruit springen. Als je dezelfde lezing een jaar later leest (en soms al een week later) zul je ontdekken dat andere thema’s ineens je aandacht vragen. Dan lijkt het alsof je de lezing niet eerder hebt gelezen. Vandaar dat je lezingen vele malen opnieuw kunt lezen. Er zijn lezingen die ik twintig keer of meer gelezen heb en nog steeds lijken ze elke leesbeurt weer nieuw.

Salvador-The-Phantom-Cart800

De ‘Geraakt Worden’ Methode:

1. Bid of vraag dat de lezing je diep mag raken. Merk op of je hier vertrouwen in hebt. Bid dat je ontwikkelingsproces aansluit bij de lezing zodat belangrijke passages helder worden voor je. Als je pas bekend met Padwerk kun je wellicht vragen om uiterlijke gebeurtenissen die je kunnen helpen de thema’s van de lezing te doorgronden.

2. Maak jezelf ontvankelijk om de lezing je wezen in te laten stromen wanneer je hem in één keer leest zonder hem teveel verstandelijk te willen begrijpen.

3. Herinner jezelf er elke dag aan om de lezing tot je door te laten dringen, eventueel door meditatie, gebed of een andere oefening.

4. Lees de lezing opnieuw ongeveer twee weken nadat je hem de eerste keer las. Lees hem deze keer punt voor punt, ben je bewust van de dingen die nu spelen in je leven en die in de lezing aan de orde komen. Als je wilt kun je aantekeningen maken over de punten die je opvallen tijdens het lezen. Organiseer je aantekeningen na afloop omdat de Gids onderwerpen vaak op een manier ordent die lastig op een schoolse manier is samen te vatten.

5. Vind je dankbaarheid voor je vooruitgang en/of de volgende stap in je proces. Vraag om de hulp die je nodig hebt, door gebed, vragen, sessies of op welke manier dan ook.

 

Carolyn Tilove’s ‘Geef jezelf een sessie’ Methode:

0. Lees de lezing in één keer.

1. Lees de lezing zin voor zin.

 2. Elke keer als je de geringste reactie bemerkt, stop en neem het serieus.

” Merk je emotionele reacties op en ‘ga in dialoog’ met ze.

” Schrijf deze emotionele reacties en dialoog op.

” Zet eventuele verstandelijke verklaringen en voorbeelden tussen haakjes.

 3. Als je een bepaald deel van een lezing moeilijk vindt, ga dan terug naar het begin ervan.

” Doe dit zo vaak als nodig tot de passage je duidelijk wordt, zowel verstandelijk als emotioneel.

” Ga pas daarna door naar een volgend gedeelte.

” Opmerking: In het begin kan een onbegrepen passage zo klein zijn als een zinsdeel of een zin.

” Op een bepaald moment ‘breek je door de lezing heen’ en glijdt de lezing naar binnen als zoete koek.

 

Intuïtieve Methode:

De eerste keer dat je deze methode probeert, kies je een willekeurige lezing, zelfs zonder naar de titel te kijken voordat je hem uit hebt. Ik raad dit aan omdat het je vertrouwen versterkt dat wat je leert niet gebaseerd is op voorkennis over de lezing.

Ga in een comfortabele, meditatieve houding zitten. Leg de lezing in je schoot, hou hem in je handen of plaats hem op je buik (of op welke manier voor jou het intuïtiefst voelt). Let op wat erin je opkomt in de volgende vijf tot dertig minuten, al naargelang je voorkeur en ervaringen. Je kunt het opschrijven of gewoon blijven zitten. Probeer niet te analyseren of je ervaringen in logica of theorieën te vatten. Let gewoon op wat er aan woorden en gevoelens in je opkomt en wat die met je doen. Je zou een andere stemming of bewustzijnsstaat kunnen ervaren, misschien eerder dan allerlei ideeën. Als dit gebeurt, observeer de nieuwe staat en wacht tot na de meditatie met allerlei verstandelijke en analytische hoogstandjes.

Zodra je intuïtieve ingevingen krijgt die voor jou genoeg zijn, begin je met het lezen van de lezing.

Dottie Titus is Padwerkhelper in Minnesota in de Verenigde Staten, initiator van en helper in de online Pathwork Circle, en bestuurslid van de Pathwork Helpers Association of North America. Haar website is http://www.pathworkmn.org, waar je ook een link vindt naar de Pathwork Circle waar je lid van kunt worden. Ik heb veel van haar geleerd in de Pathwork Circle en tijdens telefonische sessies. De eerste drie van de onderstaande artikelen zijn afkomstig uit stukken die ze schreef in de Pathwork Circle. Met toestemming van Dottie Titus vertaald en gepubliceerd.

Dottie Titus: Het verschil tussen gevoelens en emotionele reacties

Theorie:

Hoewel beide vaak onder de noemer ‘gevoelens en emoties’ worden geplaatst, is een emotionele reactie iets heel anders dan een gevoel. Een gevoel is een stromend iets, een natuurlijke zielsbeweging die van moment tot moment verandert. Als iemand iets zegt of doet, kun je je gekwetst voelen. Dat duurt niet lang, tenzij je een emotionele reactie hebt. Dit verschil is heel belangrijk omdat je onder emotionele reacties lijdt en ze je veel zelfkennis kunnen verschaffen.

Een emotionele reactie doet zich voor als je een opkomend gevoel verandert, gewoonlijk door het gevoel te onderdrukken of het tegenovergestelde: door te overdrijven. Als iemand je kwetst kun je het onderdrukken door te zeggen of te denken dat je helemaal niet gekwetst bent: “Er is niks aan de hand, dit doet me niks.” Zo druk je het gevoel diep weg waar het ongemerkt verder woekert. Of je overdrijft een gevoel waarmee je het veel meer kracht geeft dan het verdient: “Zo ben ik nog nooit behandeld, wat denkt ie wel niet?” Een gevoel van kwetsing kan dan makkelijk uitgroeien tot boosheid of woede en laat zo langer zijn sporen na dan nodig.

Emotionele reacties gaan niet makkelijk weg. Ze blijven hangen in je onbewuste en komen herhaaldelijk aan de oppervlakte als je je herinnert wat er gebeurde. Een emotionele reactie komt vast te zitten in je terwijl een gevoel stroomt en verandert. Zolang je je gevoelens voelt zonder te proberen ze te veranderen, bewegen en veranderen ze vanzelf.

feelings-emotions

Hoe weet je of het gaat om een gevoel of om een emotionele reactie? Hier volgt de top negen van aanwijzingen voor een emotionele reactie:

– spanning;

– woede;

– verwijten;

– kwaadspreken of kwaaddenken;

– van anderen willen dat ze partij kiezen, medestanders zoeken;

– terugkerende gedachten en herinneringen;

– oordelen;

– de drang om te kwetsen;

– reacties die in geen enkele verhouding staan tot de aanleiding.

Emotionele reacties zijn goudmijnen voor zelfkennis en zelfontwikkeling. De Gids zegt dat een emotionele reactie nooit over de huidige situatie gaat. Nooit! Het gaat altijd om een pijn uit het verleden die door de gebeurtenis opnieuw geraakt wordt. Zo kun je wanneer je een emotionele reactie hebt, graven naar materiaal voor je groei. Een emotionele reactie bevat enorme hoeveelheden informatie (naast energie) die je nodig hebt om de huidige reactie te begrijpen, de oorsprong ervan in het verleden te ontdekken en de oude pijn los te laten.

Je reageert emotioneel doordat je herinnerd wordt aan een pijnlijke situatie uit het verleden. Er wordt gekrabd aan niet-genezen wonden waardoor de wond zich opent en je de pijn opnieuw voelt.

Zodra je eenmaal het verband vindt tussen de huidige reactie en de oude wond, is het relatief makkelijk je los te maken van het huidige conflict omdat je weet dat dát niet de oorzaak is van je gevoelens.

Hoe vind je dat verband?

Praktijk [en een essentieel onderdeel van het dagelijkse psychologische padwerk dat je kunt doen]:

[Als je geen ervaring hebt met psychotherapie of emotioneel-spirituele therapie is het verstandig om voorzichtig zijn met deze methode aangezien ze sterke emoties kunnen veroorzaken en je kunnen terugbrengen naar pijnlijke jeugdherinneringen. In dat geval is het wellicht beter deze methode niet te gebruiken of een helper te zoeken.

Probeer het onderstaande zo ontspannen en ‘licht’ mogelijk te doen. Leg je zelf geen druk van ‘moeten’ op.]:

1. Richt je op het gevoel van de emotionele reactie en merk hoe intens het is. Respecteer dat.

2. Begin je te verplaatsen in je ‘observerende zelf’, dat deel van jezelf dat het gevoel als het ware van buitenaf kan bekijken. Ik gebruik woorden als: “Kijk eens hoe ik me hierover voel, dat is een sterk gevoel.” Gebruik de woorden die voor jou kloppen. Op het moment dat je naar het gevoel kijkt, identificeer je je er niet meer mee. Dan kun je ermee beginnen te werken.

3. Wees nieuwsgierig naar de oorsprong van dit gevoel. Observeer het gevoel en vraag je af waar het vandaan komt. Komt het je bekend voor? Waar in je lichaam voel je het?

4. Maak je nu los van de huidige situatie. Laat jezelf terugreizen in je verleden.

5. Vraag jezelf wanneer je je eerder zo voelde. Het is belangrijk om de huidige aanleiding van het gevoel te vergeten, alleen hoe het voelt is belangrijk. Begin je te herinneren wanneer je je zo voelde.

6. Misschien herinner je je gelijk de eerste keer dat je dit voelde, blijf anders teruggaan in je herinnering naar steeds vroegere momenten dat je dit voelde. Wat gebeurde er toen? Blijf bij het gevoel terwijl je de omstandigheden terughaalt die je dit gevoel gaven. Wie deed je pijn of kwetste je? Wat deden ze? Wat deed jij?

7. Als je een wond uit je jeugd hebt gevonden, kun je nu beginnen met het helingsproces.

8. Ten eerste, blijf gewoon bij het gevoel. Als er tranen of woede komen, mooi. Dit zijn de gevoelens die je als kind niet kon verdragen, daarom leven ze nog steeds onderhuids voort in je. Laat jezelf toe ze nu volledig te voelen.

9. Leef mee met het kind dat je was toen dit gebeurde. Ik gebruik woorden als: “Zo voelde ik me toen. Wat verdrietig (of beangstigend of pijnlijk)”. Gebruik de woorden die voor jou kloppen.

10. Maak geen haast met dit proces. Als je bereid bent bij de pijn te blijven en medeleven voor het kind te hebben dat je toen was, zul je merken dat de gevoelens beginnen te veranderen. Dat innerlijke kind heeft vele jaren gewacht tot iemand zijn of haar pijn erkende en de gevoelens bevestigde. Naar gelang je dit doet kan de pijn helen.

11. Blijf bij het gevoel zolang het voor jou goed voelt. Maak de gevoelens niet kleiner dan ze zijn, maar overdrijf ze ook niet. Laat ze eenvoudigweg stromen. (Ik verwijs naar dit proces als “het draineren en droogleggen van het moeras” omdat je letterlijk een diepe bron van gevoelens aanboort en drooglegt). Heel soms kun je in één keer al deze gevoelens vrijmaken, maar over het algemeen

zul je vooruitgang boeken, je opgelucht voelen en dan enkele maanden (of dagen of weken of jaren) ontdekken dat je weer emotioneel reageert op een voorval. Dat is normaal. Begin het proces opnieuw. Uiteindelijk zul je het moeras droogleggen en niet makkelijk meer geprikkeld worden om emotioneel te reageren. En misschien wel helemaal niet.

12. Als je klaar bent, neem dan een moment om het hele proces door te nemen: probeer te begrijpen dat de persoon die jou prikkelde niet de oorzaak was van deze pijn. Het was een pijn die je al deze jaren in jezelf meedroeg. De andere persoon herinnerde je er gewoon aan dat de pijn daar nog zat. Door dit te doen was die persoon een geschenk voor je, een leraar. Laat de verwijten los die je nog steeds hebt omdat de persoon die gevoelens naar boven bracht.

13. Haal diep adem wat een zuiverend effect heeft en voel je dankbaar voor het werk dat je zojuist hebt gedaan.

14. Als je een dagboek bijhoudt of af en toe notities maakt, wil je misschien over deze ervaring schrijven.

15. Als je oneerlijk bent geweest tegen de persoon op wie je reageerde, wil je misschien met hem of haar praten en misschien je excuses aanbieden als je vindt dat dat nodig is.

16. Ga door met je leven!

 

Dottie Titus is Padwerkhelper in Minnesota in de Verenigde Staten, initiator van en helper in de online Pathwork Circle, en bestuurslid van de Pathwork Helpers Association of North America. Haar website is http://www.pathworkmn.org, waar je ook een link vindt naar de Pathwork Circle waar je lid van kunt worden. Ik heb veel van haar geleerd in de Pathwork Circle en tijdens telefonische sessies. De eerste drie van de onderstaande artikelen zijn afkomstig uit stukken die ze schreef in de Pathwork Circle. Met toestemming van Dottie Titus vertaald en gepubliceerd.

Dottie Titus: Hoger zelf, lager zelf en masker

Je hebt een fysiek lichaam en energielichamen die je niet kunt zien en in spirituele vorm bestaan. Gedachten, gevoelens en emoties hebben een energetische lading en scheppen ook spirituele vormen. Je reacties in de zichtbare wereld laten zich zo gelden in de energielichamen.

Het hoger zelf is de goddelijke vonk in je kern. Het hoger zelf heeft de fijnste energie en meest stralende kwaliteiten van je persoonlijkheid. Naarmate je spirituele ontwikkeling toeneemt des te minder het hoger zelf wordt verhuld door de grovere energie van het lager zelf en des te meer je mooie karaktereigenschappen aan de oppervlakte komen.

Het doel van spirituele ontwikkeling is om het lager zelf om te vormen in het hoger zelf. De dikte van deze laag hangt af van je ontwikkeling en kan verschillen per energielichaam en per aspect van een energielichaam. Bijvoorbeeld: je emotionele energielichaam kan in het algemeen beter ontwikkeld zijn dan je verstandelijk energielichaam, maar je kunt dan nog steeds problemen hebben met jaloezie tegelijk met een goed ontwikkeld verstandelijk begrip van relaties.

Het lager zelf bestaat uit tekortkomingen, zwaktes, onwetendheid en luiheid. Het lager zelf heeft er een hekel aan zichzelf te veranderen. Het heeft een sterke, eigengereide wil en wil zijn zin krijgen zonder daarvoor een redelijke prijs te betalen. Het lager zelf is trots, egoïstisch en ijdel.

lower self-higher self

Het masker ontwikkelt zich als je beseft dat het volgen van je lager zelf je in problemen brengt en je ongeliefd maakt. Daarom laat je een ander beeld van jezelf zien aan de mensen om je heen, het masker.

Het masker is je persoonlijke reclamebureau. Het houdt zich alleen maar bezig met wat andere mensen van je vinden. Het masker probeert een beeld van jezelf te tonen waardoor anderen je zien zoals jij wilt dat ze je zien. Het is erg manipulatief, hoewel het masker soms nobel kan overkomen.

Perfectionisme is een onderdeel van het geïdealiseerde zelfbeeld, een ander woord voor het masker. Als jong kind werd je geleerd dat het lager zelf niet acceptabel is. Het werd niet gepikt en niemand wilde bij je zijn als je boos was of gemeen. Zo besloot je als kind manieren te vinden om anderen wel van je te laten houden. Dat is de geboorte van het masker omdat het geen werkelijk einde van je lager zelf betekent, slechts het verbergen ervan. Het geïdealiseerde zelfbeeld is de lijst van eigenschappen waaraan je van jezelf moet voldoen en neigt zo naar perfectionisme.

Zelfs als je het lager zelf nog niet kunt veranderen ben je beter af als je jezelf niet voor de gek houdt en eerlijk bent. Als je je toevlucht neemt tot je masker, verwijder je je nog verder van een gezonde ontwikkeling. Je begint te geloven dat je masker is wie je echt bent. Dan zinkt het lager zelf, dat je niet wil zien, diep weg in het onbewuste en kan daar blijven groeien en problemen veroorzaken in je leven. Je hebt dan geen idee waardoor de problemen komen en je kunt het lager zelf niet omvormen omdat je vergeten bent dat het bestaat.

Je krijgt emotionele problemen door je masker en je leven dat een leugen is geworden. Waarachtigheid betekent niet dat je moet toegeven aan je lager zelf, maar het betekent dat je je boosheid, jaloezie en andere negatieve eigenschappen herkent en erkent voor jezelf.

Quote van de Gids over het doel van padwerk:

Wees je ervan bewust dat je gevoelens nog steeds onontwikkeld zijn op een aantal gebieden. Dan heb je een goede basis om te beginnen. Het zal makkelijker voor je zijn jezelf recht in het gezicht te kijken als je beseft dat onder de lagen van het lager zelf je hoger zelf leeft, je uiteindelijke en volmaakte werkelijkheid die je uiteindelijk bereikt. Om het hoger zelf te bereiken moet je eerst je lager zelf onder ogen zien, je tijdelijke werkelijkheid, het niet bedekken omdat dat de afstand tussen jou en je eigen hoger zelf alleen maar vergroot. Om het lager zelf onder ogen te zien moet je je tot elke prijs van je masker ontdoen. Je kunt jezelf hiertoe bewegen als je het bestaan van de drie zelven voor ogen houdt.

Om gelukkig, gezond en op je gemak te zijn, is het nodig deze vragen te stellen en erover te mediteren:

Wat is mijn werkelijke ‘ik’?

Wat is mijn hoger zelf?

Wat is mijn lager zelf?

Waar heb ik een masker, een vervalsing?

 

Dottie Titus is Padwerkhelper in Minnesota in de Verenigde Staten, initiator van en helper in de online Pathwork Circle, en bestuurslid van de Pathwork Helpers Association of North America. Haar website is http://www.pathworkmn.org, waar je ook een link vindt naar de Pathwork Circle waar je lid van kunt worden. Ik heb veel van haar geleerd in de Pathwork Circle en tijdens telefonische sessies. De eerste drie van de onderstaande artikelen zijn afkomstig uit stukken die ze schreef in de Pathwork Circle. Met toestemming van Dottie Titus vertaald en gepubliceerd.

Brian T.N. Stokes: Padwerk over seksualiteit

“De erotische kracht is één van de machtigste krachten die er bestaan en heeft een enorme stuwkracht en invloed.”

(Padwerklezing 44: De krachten van liefde, eros en seks)

“De kracht van seksualiteit in zijn ideale vorm kan vollediger dan elke andere menselijke ervaring laten zien wat spirituele gelukzaligheid, eenheid en tijdloosheid zijn. In de totale seksuele ervaring breek je door de grenzen van tijd en afgescheidenheid waarbinnen je beperkte denken je heeft opgesloten. Zo’n ervaring herinnert je aan je ware bestaan in de eeuwigheid.”

(Padwerklezing 207: De spirituele symboliek en het spirituele belang van seksualiteit)

 

Seksualiteit is de berg die uitnodigend oprijst aan de horizon voor ons allemaal. Ongeacht hoeveel je ervan houdt of er een hekel aan hebt, ervan geniet of je er rot over voelt, het is een klim die je moet maken tijdens de reis naar het ware zelf. Het geschenk van Padwerk is de gelegenheid om jezelf te zien staan aan de voet van deze menselijke topervaring met ontzag en belangstelling, niet met angst en twijfel, maar met de instrumenten om de klim naar liefde, verbondenheid en geluk te maken. Voor iedereen.

De moderne samenleving lijkt erop uit om van seks keer op keer iets alledaags en gewoons te maken. Televisie, films en muziek zijn geobsedeerd door seksualiteit op een puberale manier. In het hart van deze bijna wanhopige parade van vervormde platte beelden van alomaanwezige seks ligt de echte angst dat het wezenlijke van deze unieke menselijke ervaring ons zal ontgaan. In de mate dat we dat niet begrijpen, zijn we geschokt door de macht van seks om presidenten en goeroes, huwelijken, vriendschappen en gezinnen ten gronde te richten.

Magritte schildert een vrouw

De grootste valkuil op weg naar seksuele heelheid is de verkeerde opvatting dat je seksualiteit slechts een deel van je is, ergens “daar beneden”, iets dat je kunt leren gebruiken, gescheiden van je spirituele wezen. Veel populaire benaderingen om je seksualiteit te ‘verbeteren’ volgen deze lijn en zijn meestal niet effectiever dan de talloze ‘wonderdiëten’ om blijvend af te vallen. Padwerk belicht onze seksualiteit van een unieke kant, als een onafscheidelijk deel van ons kernwezen.

De eerste stap in je ontwikkeling is de zachtmoedige acceptatie van je seksualiteit zoals die nu is, hoe verterend of koel dan ook, hoe vervormd of geblokkeerd dan ook, hoe overheersend aanwezig of ontbrekend dan ook. Het helpt niet om de ‘boodschapper de schuld te geven’, dit deel van jezelf te veroordelen en het grotere plaatje van je spirituele reis op aarde te negeren. Je begint door eerlijk en open naar dit deel van jezelf te kijken. Voor velen betekent dit het losmaken van een leven van schaamte en ontwijking, voor anderen de herbeleving van angst en misbruik.

Alles wat bestaat in de menselijke geest komt naar buiten in de seksuele ervaring, het is onmogelijk om iets daarbuiten te laten. (…) Het is daardoor een onfeilbare aanwijzing van de toestand van je geest. Je seksuele ervaringen zullen onthullen waar je bevrijd bent en één met de goddelijke wet, waar je kwaadwillig en destructief bent en waar je vastzit en stilstaat omdat de destructiviteit verborgen is en niet aangepakt wordt. (Padwerklezing 207)

Padwerk is er duidelijk over dat aandacht voor je seksualiteit van levensbelang is, ongeacht of je een relatie hebt, seksuele contacten hebt, of niet: elk probleem dat je hebt in het leven heeft als één van zijn wortels een seksueel element dat we ontwijken. Dit zijn inderdaad krasse woorden. Een onmiddelijke reactie hierop is om dit idee te verwerpen: “Hoe kan alles in het leven over seks gaan?” De Gids reduceert de levensproblemen niet tot het platte begrip van seks dat we zo goed kennen, maar verheft seksualiteit als sleutelervaring tot zijn ware aard: “de scheppende kracht op elk bestaansniveau”. (Padwerklezing 44)

“Aangezien de stroom van genieten in de levenskracht zich voornamelijk voordoet als seksualiteit, bevat destructieve, geblokkeerde energie ook geblokkeerde seksuele energie. (…) Vandaar dat elke moeilijke situatie in je leven een seksuele stagnatie in je innerlijk vertegenwoordigt waar je bang voor bent en voor wegloopt. (…) Dit geldt voor alle hardnekkige problemen, of ze nou wel of niet iets met seksualiteit te maken lijken te hebben.” (Padwerklezing 148, Positiviteit en Negativiteit: één energiestroom)

Het Padwerk materiaal geeft ruime aandacht aan de vele manieren waarop je seksualiteit geblokkeerd kan zijn, en wat je kunt doen om je seksualiteit weer te voelen stromen. Al deze manieren kunnen in dit korte artikel niet behandeld worden, het vergt een toegewijde persoonlijke zoektocht. Een paar voorbeelden kunnen verduidelijken hoe praktisch en toepasselijk de wijsheid van de Padwerk Gids is t.a.v. dit kerngegeven van je mens-zijn.

J. is een 50-jarige echtgenoot en vader van drie pubers. Hij is al 20 jaar gelukkig getrouwd en succesvol in zijn werk, maar hij merkt dat zijn seksbeleving zich steeds meer concentreert rond seksfoto’s op pornosites op het internet. Zijn vrouw heeft onlangs ontdekt dat hij de sekssites bezocht, toonde haar gekwetstheid en geschoktheid en nu hebben ze zich beiden seksueel van elkaar teruggetrokken. J. schaamt zich en is gefrustreerd omdat hij oprecht van zijn vrouw houdt en haar aantrekkelijk vindt terwijl hij weet dat veel van zijn seksleven zich richt op zijn heimelijke gedrag. Hij heeft geprobeerd zijn obsessie in te dammen maar voelt zich erin meegezogen ondanks bewuste pogingen te stoppen.

De manier waarop velen van ons het genotsprincipe in onze seksualiteit het meest voelen is in ons fantasieleven. De energie is opwindend en krachtig, het brengt je tot de rand van de mogelijkheid om je echt met een ander te verenigen. Fantasie is op zichzelf een positief deel van je seksualiteit. Aan de andere kant kan het ook de barrière worden tot werkelijk contact als je genotservaring vast komt te zitten aan de fantasieën i.p.v. aan de ervaring van liefde geven en ontvangen. J. streed met veel inzet maar weinig succes tegen zijn obsessie tot hij in een sessie met een Padwerk helper zijn angst inzag dat het opgeven van zijn fantasieleven niet betekende dat hij ook de seksuele opwinding moest opgeven die het hem gaf. J. was verbaasd om zichzelf zo goed beschreven te zien in Padwerklezing 135, Beweging en Ontspanning:

“mensen die zich volkomen bewust zijn van hun fantasieën, maar die genot alleen maar in hun fantasie kunnen ervaren, of ze nu een relatie met iemand hebben of niet. (…) nemen aan dat het opgeven van de fantasie gelijk staat met het opgeven van genot. En niemand wil natuurlijk zijn genot opgeven.”

erotic hindu sculpture

Door herhaaldelijk zijn angst te uiten met zijn helper en de verborgen kracht ervan vrij te laten, kon J. op den duur ervaren dat “het zuivere en gezonde genot veel mooier tot uiting komt” (Padwerklezing 135). Hij zag hoe seks en liefde in zijn gedachten twee verschillende dingen waren geworden en maakte de bewuste beslissing om de twee weer samen te brengen in de wetenschap dat meer, niet minder, genot hem en zijn vrouw te wachten stonden. J. hanteerde daarna een andere klassieke Padwerkaanpak: het ontdekken van en verantwoordelijkheid nemen voor zijn negatieve bedoelingen door zich terug te trekken van zijn vrouw en voor alles wat hij op zijn vrouw projecteerde: zijn negatieve ervaringen met zijn eigen moeder en met vrouwen in het algemeen. Dit was niet makkelijk omdat hij hardnekkig vasthield aan zijn ideale zelfbeeld als een liefhebbende en zorgende echtgenoot en vader. Uiteindelijk zag hij de waarheid in van zijn terughoudendheid en de wreedheid achter zijn projecties, en hoe die hem afhielden van wat hij het meest wilde: een hartstochtelijk huwelijk.

M. is een 53-jarige alleenstaande vrouw die twee keer getrouwd is geweest, geen van beide keren met veel plezier of genot, seksueel en anderszins. Allebei haar echtgenoten beschuldigden haar van frigiditeit (het onvermogen om seksuele opwinding te voelen), iets wat M. tegelijkertijd ontkende en vreesde van haarzelf. Seks was nooit iets geweest waar ze naar uitzag, maar om daar de schuld van te krijgen voelde eenzijdig. Nu ze op haarzelf was en bezig was met Padwerk, leek aandacht voor dit deel van haarzelf net zo eng als altijd maar niet langer te ontwijken. M. had ingezien dat een belangrijk deel van haar ‘ja’ tegen het leven nog steeds verstrengeld was met haar ‘nee’ tegen seksualiteit zoals ze dat had ervaren in haar twee huwelijken. Haar exen beschuldigen om hun nadrukkelijke seksuele eisen leek geen echte mogelijkheid voor heling te bieden. Terwijl ze zich kwetsbaar voelde en vol angst begon M. te werken aan dit deel van haarzelf, zowel in groepstherapie als in individuele sessies.

M.’s reis naar haar seksualiteit nam haar terug naar haar vroege jeugd. Gedurende een serie sessies met haar Padwerk helper, herbeleefde ze de ervaringen van het kleine vierjarige meisje dat het heerlijk vond om op haar vaders schoot te zitten, zijn sterke armen om haar heen te voelen en zijn lichamelijke en emotionele warmte en energie te ervaren. In dit deel van de herbeleefde ervaring veranderde de aanvankelijke aantrekking en plezier plotseling in angst en vervolgens in verwarring en ineenstorting. M. wist zeker dat er geen openlijk seksueel misbruik had plaatsgehad, maar ze sloot zichzelf in helper sessies emotioneel en lichamelijk telkens af als ze terugging naar dat kleine meisje dat het heerlijk vond op haar vaders schoot te zitten. Dit was erg verwarrend. Was er iets vreselijk gebeurd dat ze onderdrukte? M.’s helper begon met haar te werken via Padwerklezing 119: ‘Beweging, bewustzijn, ervaring: plezier, de essentie van leven’:

“…het kind voelt intens genot in het contact met zijn of haar ouders (…) Maar zulke gevoelens worden betiteld als zondig en pervers. Het kind neemt deze ideeën al gauw over, zelfs als ze niet rechtstreeks geuit worden, omdat ze de atmosfeer en het bewuste en onbewuste denken van de volwassenen doordringen. Het resultaat van de labels ‘zondig en pervers’ is precies het tegenovergestelde van het beoogde effect. Het kind zou op natuurlijke wijze over deze gevoelens heengroeien, maar schuld, schaamte en angst zetten de ideeën vast in het onbewuste psychische leven; het wordt onmogelijk om met anderen om te gaan zonder de invloed van deze vroege gevoelens.”

Met de helderheid van de woorden van de Padwerk Gids over dit deel van haar verborgen emotionele conflicten werden M.’s aarzelende stapjes richting haar innerlijke seksualiteit grote schreden. Telkens weer stelde ze zich in sessies op één lijn met de intentie van haar hoger zelf om met zachte hand de schaamte weg te nemen die haar innerlijk kind voelde rond de reactie vanuit haar hele lichaam op haar vaders lichamelijke aanwezigheid. Haar verbazing groeide over de vreugde en sensualiteit die gevangen zat in haar angst en schuld. Het was alsof ze uit een diepe slaap ontwaakte. De mensen om haar heen begonnen zich te verwonderen over de levendige, sensuele vrouw die langzaam verscheen. Ze schreef zich in voor buikdanslessen, begon haar lichaam met meer liefde en zorg te behandelen en toonde die lichamelijke verbondenheid in haar therapiegroep met veel gepassioneerde knuffels en zelfs stoeien.

Padwerk biedt een praktische en bondige benadering van seksualiteit die begint bij de oorsprong van de diverse seksuele misvormingen die ons afhouden van een diepe vereniging van alle delen van ons wezen: daar waar de vitale seksuele energie zich afsplitst van liefde. De Padwerk Gids lezingen zijn een boeiende plattegrond voor de reis naar heelheid en het ware zelf. Je seksualiteit is geen wegblokkade en ook geen wegomlegging. Je seksualiteit ligt in de kern van je heling.

~

Padwerk over Seksualiteit 2001 © Brian Stokes

Brian T. N. Stokes

Brian Stokes is een Padwerk helper in Pittsboro, North Carolina, Verenigde Staten.  Hij geeft les in het Transformatie Programma in het Sevenoaks Pathwork Center in Madison, Virginia, en assisteert in een aantal Padwerk workshops.  Brian en zijn vrouw Mary geven ook individuele sessies in hun praktijk in North Carolina en in Sevenoaks.

Patricia A. Burke: Het Padwerk proces – De moed om je diepste negativiteit onder ogen te zien

In november 1989 zagen mijn partner en ik in een folder een workshop in Key Largo in Florida waarin zwemmen met dolfijnen gecombineerd werd met ademhalingsoefeningen. We hadden wel eens gehoord van zwemmen met dolfijnen en waren er erg benieuwd naar, maar we wisten niets van ademhalingsoefeningen. We schreven ons snel in en storten ons zonder het te realiseren in een avontuur, of zoals Joseph Campbell het omschreef: de reis van de “held met tegenzin”. Want als één van ons had geweten waar onze paden ons heen zouden leiden, hadden we waarschijnlijk verder gebladerd en een cursus ‘De zen van rieten manden weven’ uitgekozen.

In een stampvolle motelkamer met zo’n 20 gretige workshop-deelnemers ontmoette ik Kim. Kim werd uiteindelijk mijn leraar en helper. Vijf dagen lang zwommen we met dolfijnen en ademden we ons een ongeluk. En door Kim leerden we Padwerk kennen.

Wat heeft Padwerk te maken met ademen en zwemmen met dolfijnen? Het zijn allemaal poorten naar je innerlijk, naar de goddelijke vonk in ieder van ons. Het zijn processen die je masker doen smelten en je helpen het diepste verlangen van alle geschapens wezens te ervaren: je God-zelf kennen en je aansluiten bij het goddelijke in de hele schepping.

Voor mij was het zwemmen met dolfijnen en de ademervaring de drempel die de mythologische held over moet om tot de diepste gebieden van de psyche door te dringen. Het terrein is vaak rotsachtig, vol steile richels, brede canyons en verraderlijk water. Dus heeft de held een kaart en een gids nodig om het terrein te doorkruisen. Het Padwerk proces is de kaart en de Padwerk helper is de gids.

Wat is Padwerk? Het is een manier van leven, een spiritueel pad van zelfherschepping gericht op zelfkennis, zelfacceptatie en zelfverantwoordelijkheid, gebaseerd op 258 lezingen gechanneld door Eva Pierrakos tussen 1957 en haar dood in 1979. Veel spirituele stromingen richten zich voornamelijk op de wezenlijke goedheid van mensen. Padwerk leidt ons ook naar de blootlegging en omvorming van onze negatieve kanten. De Gids (zoals het spirituele wezen dat Eva channelde genoemd werd) noemde dit deel van het bewustzijn het lager zelf.

Het Padwerk proces leert je dit lager zelf, met zijn verdedigingen, misvattingen en negatieve bedoelingen, in je bewuste gewaarzijn te brengen, om het te helen door zelfacceptatie, gebed en de bereidheid om je wil te gebruiken in overeenstemming met de universele spirituele wetten. Zo kun je je negatieve gerichtheid omzetten in positieve gerichtheid. In zekere zin is het je taak om contact te maken met je verlangen en bereidheid om God in je gewaarzijn te ontvangen waarna God voor de omvorming zorgt.

prisoner in your head

Dit Padwerk proces met de steun van mijn kundige en liefdevolle helpers heeft me in staat gesteld om letterlijk een nieuw leven te belichamen in mijn huidige leven. Geen leven dat volledig vrij is van lijden of ongelukkige momenten, maar een leven waarin mijn angst voor pijn, afwijzing, oordelen en hulpeloosheid niet langer mijn leven domineren en controleren.

Deze angsten, ooit verdronken in een poel van drank en drugs, hielden me in een zelfgeschapen donkere, klamme kerker, in een voortdurende staat van behoedzame isolatie. Nu ben ik bezig met relaties. De relatie met mezelf, mijn creativiteit, mijn partner, mijn vrienden, mijn familie, God en alle kanten van goddelijkheid die weerspiegeld worden in mijn leven van alledag, met inbegrip van een nieuwe verhouding tot mijn eigen angst. Dit zoekt iedereen, of we er ons bewust van zijn of niet.

Het Padwerk proces is geen makkelijk te lezen kaart. Het vraagt rigoureuze eerlijkheid over jezelf en de bereidheid jezelf te onthullen op allerlei vlakken, ook die kanten waarvan je gelooft dat ze het minst aantrekkelijk zijn. De Padwerklezingen leren je dat je levenskracht, je gevoelens en je mogelijkheid om je goddelijke kern te bereiken, verborgen liggen beneden lagen van misvattingen en verkeerde conclusies over jezelf en de aard van de werkelijkheid. Twee wijdverbreide misvattingen zijn dat het zwak is om hulp nodig te hebben en te accepteren èn dat je geen liefde verdient. Het is niet alleen zo dat je zulke onwaarheden gelooft maar dat je ervan overtuigd bent dat wanhopig vasthouden aan deze onwaarheden een zaak van leven of dood is.

Het Padwerk proces geeft je de instrumenten die je nodig hebt voor een betrouwbare waarneming van de werkelijkheid die je toont dat het bestaan zowel uit leven als de dood bestaat. Uiteindelijk kun je de dualiteit van leven en dood, geluk en lijden, goed en slecht, alleen overstijgen en je openen voor een ongedeelde ervaring van het leven als je je ervaring van moment tot moment in die dualiteit accepteert.

Een voorbeeld uit mijn eigen proces: in een Padwerk workshop werd ik me bewust van mijn wanhopige angst voor het ontvangen van hulp of verzorging. Op momenten in de reis van mijn ziel (zowel in dit leven als in vorige levens) heb ik de doodsangst ervaren om gewelddadig behandeld te worden terwijl ik in een kwetsbare ontvangende positie verkeerde. Zoals een baby terugdeinst voor een ruwe behandeling als hij verzorgd wordt en hulpeloos is wat betreft de zorg die hij krijgt, zo werd ik me er bewust van dat ik terugdeins en me angstig verdedig tegen de acceptatie van alle vormen van hulp. Zelfs als het gaat om zoiets gewoons als een winkelbediende in een supermarkt die aanbiedt mijn boodschappen naar mijn auto te brengen. Mijn verkeerde conclusie was dat alle hulp leidt tot een gewelddadige behandeling en dat ik de keuze had uit de weigering van hulp om de pijn te vermijden en te blijven leven èn de acceptatie van hulp die leidt tot misbruik en mijn dood.

Mijn psychologische dilemma is duidelijk. In de workshop onder begeleiding van mijn huidige Padwerk helper Judith kon ik experimenteren met het ontvangen van hulp, me echt openen voor die kwetsbare positie, en ongelooflijk voor mij maar waar: ik werd niet alleen met rust gelaten maar ik werd omarmd en gesteund door de liefdevolle aandacht van de groep terwijl ik mijn misvatting oploste. Ik stond de angst toe in mijn lichaam te vibreren en ik opende mijn hart om te ontvangen. Ik ging niet dood. Ik werd niet misbruikt. En zelfs als ik misbruikt zou zijn zou ik een diepe verwonding hebben ervaren maar ik zou niet dood zijn gegaan, zijn verdwenen in de vergetelheid of gestopt zijn met bestaan zoals mijn angst me wilde doen geloven. In deze onverdedigde staat van gewaarzijn en eenheid ontving ik de liefde, zorg en hulp waar ik altijd naar heb verlangd.

Dit soort misvattingen lost het Padwerk proces op, zodat je vrij wordt om lief te hebben en liefde te ontvangen, om los te komen uit isolatie en de illusie van afgescheidenheid en relaties te beginnen met alles wat er is en in contact te komen met de goddelijke vonk die in je innerlijk woont.

“Diep binnenin je kern bevindt zich een oneindige essentie. Deze innerlijke essentie is eeuwig leven, eeuwige werkelijkheid, eeuwige schoonheid, onbegrensde wijsheid en liefde. Hoewel je uiterlijke bewustzijn met de essentie verbonden is, negeert je uiterlijke bewustzijn dit feit en lijkt het er los van te staan. Je lijkt een geïsoleerd ‘stukje bewustzijn’ te zijn. Hierdoor lijkt het leven zo angstwekkend en dit verklaart waarom je uiterlijke bewustzijn blindelings rondtast op zoek naar zijn weg terug naar de verbinding met het gehele zelf. Je uiterlijke bewustzijn zal zich uiteindelijk bewust worden van deze verbinding, omdat de verbinding eigenlijk nooit verbroken is geweest. Die leek alleen maar verbroken vanuit het gezichtspunt van het beperkte uiterlijke bewustzijn.

De taak van elk afgesplitst en ogenschijnlijk losstaand bewustzijnsaspect (persoonlijkheid) is om zijn ware identiteit en zijn verbinding met het ware zelf te verwezenlijken. Dit gebeurt door een inspannende aftastende zoektocht en door pogingen van het verstand zijn eigen nauwe beperkingen uit te breiden. Het verstand draagt deze mogelijkheid tot uitbreiding in zich, zelfs in zijn onverbonden toestand bevat het elk aspect van de goddelijke werkelijkheid. Het gebruik van deze mogelijkheid hangt alleen af van de richting die het verstand kiest, welke weg de wil inslaat en welke gedachte het verstand verkiest op elk gegeven moment. Dit is een belangrijke sleutel.”

(De Gids in lezing 216)

Zo is Padwerk een pad van waarheid zoeken dat je leert hoe te sterven… je gevreesde ervaringen en gevoelens te laten sterven zodat je echt kunt leven.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in The ODYSSEY, mei 1996 en is hier gepubliceerd met toestemming van de auteur, copyright 1996, alle rechten voorbehouden.

Patricia Burke, auteur van Breathe Deeply! Healing Stories For The Soul, is de mede-oprichter van het Beyond Mind Healing Center en lid van New York Region Pathwork.

Brainstormsessie van Padwerk Vermont

Verslag van een bijeenkomst in juni 2006 van leerling-padwerk helpers van Pathwork Vermont in de VS waarin ze spontaan reageren op vragen van de begeleiders: Madeline Dietrich en Mary Jane Ihazs, derdejaars leerlingen padwerk helperschap, bijgestaan door Sahra Aschenbach en Ingrid Schirrholz, stafleden van Pathwork Vermont.

 

1. Wat biedt padwerk?

– Padwerk maakt gebruik van zowel psychologische als spirituele methodes;

– Padwerk werkt met zelfontdekking en eigen verantwoordelijkheid;

– Padwerk maakt het onbewuste en de gevolgen van het onbewuste voor jezelf en anderen meer bewust;

– Padwerk gebruikt spirituele hulpmiddelen en oefeningen zoals meditatie, gebed, dagelijkse terugblik (spiritueel dagboek), lezingen;

– Padwerk verheugt zich in blijheid en plezier;

– Padwerk is gericht op een relatie met God door integratie van het schaduwzelf;

– Padwerk maakt van een probleem een poort naar het goddelijke;

– Padwerk is geen dogma en vereist geen aanvaarding van de inhoud van de lezingen;

– Padwerk biedt alternatieve manieren om met het ‘dader-slachtoffer model’ te werken;

– Padwerk stimuleert de ontwikkeling van zelfgewaarzijn en opmerkzaamheid;

– Padwerk verduidelijkt de werking van spirituele wetten die ons als spirituele wezens in een menselijke vorm beïnvloeden;

– Padwerk biedt middelen voor het versterken van een bewust volwassen ego dat kan dienen als een veilige en helende basis om je verbinding met God te ontwikkelen;

– Padwerk versterkt het bewuste volwassen ego dat je helpt om je ‘spirituele verbinding’ gegrond en aards (niet zweverig) te houden;

– Padwerk helpt je inzien dat het schaduwzelf opgebouwd is uit geblokkeerde, onontwikkelde delen van jezelf;

– Padwerk viert de grootsheid van wie je bent…viert dat deel van jezelf dat plezier vindt in helemaal levendig en vrij zijn;

– Padwerk gaat over vrijheid en bevrijding van angst;

– Padwerk helpt je je te vereenzelvigen met de Goddelijke Kern binnenin je;

– Padwerk gaat verder dan overleven;

– Padwerk laat je werken met je persoonlijke verleden en laat je verdergaan;

 – Padwerk helpt je bij de ontwikkeling van je eigen spirituele pad;

– Padwerk toont de weg naar je innerlijke autoriteit, onafhankelijkheid en kracht;

– Padwerk brengt je in het binnenste van begrippen, in de energie van begrippen, in de kracht van woorden zodat deze levend worden in je;

– Padwerks methode van ‘dagelijkse terugblik’ maakt je bewuster van je alledaagse ervaringen en van de patronen die je zelf schept;

– Padwerk beschouwt uiterlijke relaties, omstandigheden en je dagelijks leven als een weerspiegeling van je innerlijke leven;

– Padwerk ziet het leven als je leraar;

– Padwerk nodigt uit tot het benoemen en uitspreken van je bedoelingen.

 pirireis

2. Noem dingen die veranderd zijn in jezelf of om je heen sinds je met padwerk bent begonnen.

– Ik heb een sterker bewust volwassen ego, het zwakke en negatieve ego is niet langer de baas;

– Mijn relatie is meer wederzijds en kent diepere liefde;

– Van hopeloosheid t.a.v. de wereld naar bezorgdheid met hoop;

– Het geloof dat als ik mezelf heel en vredevol word dit een positief effect heeft op het bewustzijn van anderen en het bewustzijn van de mensheid;

– Verantwoordelijker voor mijn relaties met anderen, minder het slachtoffer;

– Minder wrok en meer plezier zonder schuldgevoel;

– Nederigheid i.p.v. schaamte, meer eerlijkheid;

– Verdiepende relatie met mezelf, anderen en het goddelijke;

– Zelfstandige kracht, autoriteit;

– Ik schep mijn leven, gebeurtenissen en de wereld met God samen;

– Het Leven, het Universum en God werken samen met mij om het beste voor mij te scheppen en voor de wereld (Verlossing);

– Betrouwbare groei, hoopvol en blijer;

– Ik mag mezelf meer en ik begrijp dat mensen zowel goeie als slechte dingen in zich hebben.

3. Waar sta je voor? Aan welk principe, zaak, waarde of doel zou je bereid zijn je leven te besteden?

– Anderen helpen hun innerlijke thuis te vinden;

– Echt zijn, proberen te vertrouwen en niet-oordelend te zijn;

– Culturen, mensen en landen bijeen brengen;

– Passie: het Menselijk Bewustzijn wakker maken;

– Doel: gemeenschappen leven inblazen;

– Glanzen, groeien, kleurrijk, creatief, voedend.

4. Wat is het meest belangrijk voor je aan padwerk?

– Steunend, geeft en deelt hulpmiddelen, de manier waarop ze onderwezen, gedeeld en ervaren worden;

– Padwerk staat in de kinderschoenen waardoor het weinig rompslomp heeft, kneedbaar is en vol potentieel;

– Het voelt vrij en open, je kunt zelf kiezen hoe diep je erin wilt gaan;

– Geen hiërarchie;

– Het is een proces;

– Ik heb een helper die het helderste bewustzijn houdt wanneer ik in mijn donkerste stukken zit.

5. Wat is het opwindendste voor je aan Padwerk Vermont?

– Mensen die eerlijk proberen echt te zijn;

– Mensen kennen zichzelf en willen werken aan zichzelf;

– Bereidheid, wens en plezier om samen te zijn;

– Betrouwbaar, kundig, vertrouwenwekkend.

6. Woorden die je passie voor padwerk beschrijven.

Diep vertrouwen, verlangen naar waarheid, onthullend, uitnodigend, uitdagend, hoopvol, brandend, vurig, levendig, rijk, zelfstandige kracht, constant, sterk.

7. Wat is je ideaal van wat padwerk zou kunnen zijn?

– Centrum voor de belichaming, verwerkelijking en uiting van wat mogelijk is voor de mensheid in de wereld;

– Toegankelijk, actief centrum met groepen in plaatselijke gemeenschappen;

– Gezonde cel in het lichaam: zuiverend, verjongend en helend;

– Aantrekkingskracht, geen promotie.

8. Wat zijn de meest belangrijke dingen die we in Vermont zouden kunnen doen?

 – Persoonlijk blijven groeien;

– Toegankelijker zijn;

– Creëren van een netwerk/web van lichtstromen, maar wel aards;

– De samenleving ingaan, onszelf delend.

9. Wat zijn de woorden die onze waarden beschrijven?

 – Diepe eerlijkheid;

– Diepe verbondenheid;

– Een brede oriëntatie en blik;

– Groeiend bewustzijn;

– Dankbaarheid voor de kracht, stevigheid, vrijheid en voeding die Padwerk Vermont biedt;

– Geaccepteerd zoals ik ben, vragen en twijfels zijn welkom.

Toelichting:

De Padwerk Gemeenschap in Vermont (VS) staat aan het begin van een vier jaar durend overgangsproces. We gaan over van een ‘Eén helper-leider-oprichtersmodel’ naar een ‘Gemeenschapsmodel’ dat wordt ontwikkeld door en voor de leden van de gemeenschap, met de steun en begeleiding van onze toegewijde staf van drie personen.

Wat uniek is aan dit veranderingsmodel is dat de motivatie voor de vorming van de gemeenschap van de leden zelf komt als antwoord op een uitdaging die kwam van Sahra Aschenbach, oprichter van Padwerk Vermont: de komende vier jaar draagt ze de leiding van de gemeenschap over aan de leerlingen. De leerlingen bereiden zich momenteel voor op deze prikkelende taak door het bestuderen van ‘Helperschaps- en Leiderschapsontwikkeling’.

In aanvulling hierop voelden de leerlingen zich geroepen om de eerste van 8-12 ‘Gemeenschapsvormingsbijeenkomsten’ samen te stellen die gedurende de komende vier jaar zullen worden gepland tot het proces afgerond is.

De eerste van deze eendaagse bijeenkomsten werd in juni 2006 gehouden en het verslag hiervan is hierboven te lezen.

Saskia Hontelé Gommers: De fundamentele innerlijke houding omkeren

Omdat de meeste mensen psychologisch of spiritueel gezien een of andere fundamenteel onvolwassen houding hebben, is vaak een van de eerste dingen die moet gebeuren wanneer iemand aan dit pad begint een verandering in het leven tot stand te brengen. Bovendien is het vaak zo dat de mens zich niet eens bewust is van deze fundamenteel verkeerde houding.

(Uit lezing 27: “Ook op het pad kun je jezelf ontvluchten” van Eva Pierrakos)

Collectief bevinden wij ons in een vicieuze cirkel. We wachten namelijk steeds op een verandering van de omstandigheden, terwijl de omstandigheden wachten totdat wij van houding veranderen. We zijn nog onwetend van het feit dat uiterlijke conflicten slechts een afspiegeling zijn van de innerlijke onjuiste houding en verkeerde conclusies. Dus dienen we deze houding om te keren.

De niveaus waarmee op dit pad gewerkt dienen te worden en waar we de spirituele wetten ervaren, zijn de volgende aspecten van de menselijke persoonlijkheid:

 • Het niveau van de gedachten (heeft effect op alle niveaus) = oorzaak

 • Het niveau van het gedrag (innerlijke en uiterlijke wil) = oorzaak

 • Het niveau van het gevoel = oorzaak

 • Het niveau van gezondheid (geest en gestel) = gevolg

 • Het niveau van de gebeurtenissen = gevolg

Overeenkomstig de wet van oorzaak en gevolg, die volkomen natuurlijk en onpersoonlijk werkt, zijn de eerste drie niveaus oorzaak en de laatste twee niveaus tonen het gevolg.

Rainbowlight400

Als we de verbanden tussen onszelf en de gebeurtenissen gaan leggen, ook al lijken ze ver buiten onze wil en verantwoordelijkheid om te gaan, dan gaat er een eigenaardige omkering plaatsvinden in de visie op onszelf en het leven.

Wat eerst oorzaken leken – de gezondheid en de gebeurtenissen – worden nu gevolgen en andersom. De gezondheid en de gebeurtenissen worden nu een symbolische weergave van de innerlijke werkelijkheid. Deze nieuwe zienswijze brengt een heel gamma van nieuwe reacties op het leven voort. Er komt een diep gevoel van veiligheid omhoog omdat gedachten en wensen, gevoelens en gedrag nu als scheppende krachten gezien worden.

Niets gebeurt zonder een oorzaak en een gevolg, maar wanneer we onbewust of bewust de wet van oorzaak en gevolg niet accepteren, dan zal er een vervorming optreden in de actieve en passieve stromingen.

Want de kosmische beweging die alles wat is doordringt, is een mengsel van activiteit en passiviteit; de twee fundamentele, goddelijke aspecten in het universum. Het is de zijnstoestand. Als de actieve krachten in kanalen geperst worden die bestemd zijn voor de passieve stromen, ontstaat er verstopping en het gevolg voor de mens is frustratie. Als anderzijds de passieve krachten in de plaats komen van de actieve krachten en de kanalen ingaan waar het actieve principe vrij zou moeten werken en stromen, dan treedt er geen verstopping op maar een stilstand of stagnatie.

Het ontspannen aanvaarden van de onvolmaaktheid van anderen en van onszelf is een passieve kracht in het passieve kanaal. Vechten we en zijn we opstandig tegen omstandigheden die we niet kunnen veranderen, dan persen we actieve krachten in het passieve kanaal en verspillen we onze krachten. Onszelf onder ogen zien is een actieve kracht in het actieve kanaal en daardoor ervaren we dat wij de macht hebben om onszelf te veranderen. Geen verantwoordelijkheid nemen voor ons leven door ons een slachtoffer te voelen is een passieve kracht in het actieve kanaal en dat schept hulpeloosheid.

Als energie in het juiste kanaal wordt geleid, schept dat automatisch steeds meer en steeds nieuwe energie. Maar persen we hem in een kanaal dat daar niet voor bedoeld is, dan gebeurt dit zeer beslist niet.

Bewustzijn bepaalt de mate en de richting van de beweging en reguleert de beweging overeenkomstig onze opvattingen van de werkelijkheid. Beweging zonder bewustzijn loopt verloren in de verkeerde kanalen. De beweging kan te extreem of te eenzijdig zijn of ons doen vastlopen in apathie en stagnatie.

Verkeerde hyperactieve stromingen zoals angst, trots en eigenzinnigheid geven spanning en een innerlijke druk; het zijn vervormingen van een te sterk ego. Apathie is de vervorming van een zwak ego. Een te sterk ego en een zwak ego zijn onderling verbonden. Er is dan sprake van een verstoord evenwicht. In een en dezelfde persoonlijkheid is een gebied onderontwikkeld, terwijl een ander gebied te sterk ontwikkeld is.

We kunnen de subtiele, maar niettemin duidelijke verdraaiing van het eenheidbrengende principe van beweeglijkheid en ontspanning observeren, wanneer er sprake is van beweeglijkheid en krampachtigheid. En zo ook waar we ontspanning en stagnatie hebben, namelijk onbeweeglijkheid. We kunnen het waarnemen op alle vijf niveaus; zowel in onze gedachten, in ons gedrag, in onze gevoelens, als ook in onze gezondheid en uiteindelijk in de gebeurtenissen.

We kunnen elk moment ervoor kiezen de verkeerd gerichte energiestromen te veranderen, de hyperactiviteit tot rust te laten komen en de onterechte passiviteit in actie om te zetten. Dan zullen activiteit en passiviteit tot een harmonieuze kosmische beweging versmelten.

Een positief beeld van het universum als heilzame kracht en als zegenrijke bestemming; vrijheid en niet bang zijn om lief te hebben; een gezond evenwicht tussen activiteit en passiviteit: deze drie aspecten vormen een samenhangend geheel dat een individu in staat stelt om in harmonie te zijn met zichzelf en met het leven en zich zo op alle mogelijke manieren te vervullen. Voor het realiseren van deze drie aspecten is het nodig dat het innerlijke centrum van de mens, de kern die wij het ware zelf noemen, gewekt en geactiveerd wordt.

(Uit lezing 146: “Op weg naar het ware zelf” van Eva Pierrakos)

Wims Padwerk-artikel met citaten

Het volgende artikel is met vriendelijke toestemming van Wim overgenomen van zijn site over psychologie, religie en spiritualiteit:http://home.planet.nl/~wmt/padwerk.htm

Het pad

Zowel in de psychologie als in religies wordt de vraag gesteld, hoe een mens zich kan zuiveren van onbewuste patronen, gelukkig kan worden en zich kan ontplooien.

Het padwerk verbindt de psychologische en spirituele wegen om een beter en vollediger mens te worden.

incapad

Inca-trail in de buurt van Machu Picchu, Peru.

Het pad werd in de jaren 1957 t/m 1979 door een entiteit die “de Gids” wordt genoemd doorgegeven via het medium Eva Pierrakos middels 258 lezingen.

Ter kennismaking volgen een aantal citaten uit de padwerklezingen. Ik heb ze ingedeeld in de volgende categorieën :

 • Wat is het pad ?

 • Het ontstaan van het padwerk

 • Werken op het pad : hoe je meer over jezelf te weten kunt komen

  • Dagelijkse terugblik

  • Maak overzichten van wat je in jezelf aantreft

  • Je gedachten volgen

  • Je eigen mening

  • Communicatie

 • Begrippen in het Padwerk

  • Hoger zelf, lager zelf en masker

  • Beelden

  • Eigenzinnigheid, trots en angst

  • De vicieuze cirkel

   • 1   Exclusieve liefde

   • 2   Woede, wrok, haat

   • 3   Schaamte en schuldgevoel

   • 4   Angst voor straf

   • 5   Zelfbestraffing

   • 6   Perfectionisme en dwangmatig geweten

   • 7   Isolatie

   • 8   Minderwaardigheidsgevoelens en faalangst

   • 9   Overdreven eisen naar bewondering

   • 10 Zo wordt de cirkel rond

   • Werken aan/met de vicieuze cirkel

  • Het geïdealiseerde zelfbeeld

  • De dwingende onderstroom

  • Het fysieke, mentale, emotionele en spirituele niveau

  • De wet van broederschap

  • Vrijheid en verantwoordelijkheid

  • Religie

  • Waarachtigheid tegenover jezelf

 • Padwerk samen met anderen


 

Wat is het pad?

Je waagt je op een reis die je een nieuw gebied van je innerlijke wereld zal binnen leiden.

(Lezing 204)

Het enige wat je hoeft te doen, is jezelf werkelijk leren kennen. En die mogelijkheid heeft iedereen, die dat echt wil.

(Lezing 12)

Jullie hoeven mij zeker niet op mijn woord te geloven. Iedereen op het pad zal de waarheid ontdekken als hij dat zelf werkelijk wil. Onderzoek eerlijk de gebeurtenissen, je irritaties en ergernissen van iedere dag.

(Lezing 60)


 

Het ontstaan van het padwerk

Om te beginnen wil ik zeggen dat dit pad niet nieuw is. Het heeft in verschillende gedaanten bestaan, zo lang als de mensheid bestaat. Vormen en wegen veranderen als de mensheid evolueert, maar fundamenteel blijft het pad hetzelfde.

Houd je niet te zeer bezig, vrienden, met het verschijnsel van deze communicatievorm als zodanig. Als jullie te veel aandacht aan dit aspect besteden, zullen jullie in verwarring raken. Het enige dat belangrijk is om te begrijpen aan het begin van een weg als deze, is dat er werkelijkheidsniveaus zijn die jullie nog niet hebben onderzocht en ervaren en waarover jullie hoogstens theoretiseren. Dat is niet hetzelfde als ervaren. Als jullie het voorlopig daarbij kunnen laten is dat veel beter dan een definitieve verklaring te forceren. Eén ding is duidelijk : wanneer deze stem zich manifesteert is het niet het bewustzijn van het instrument waardoor ik spreek. Het beste is als jullie het daarbij kunnen laten en verder misschien de mogelijkheid willen overwegen dat elke menselijke persoonlijkheid een diepte heeft waarvan hij of zij zich tot nu toe onbewust is. In deze diepte heeft iedereen de middelen om de nauwe begrenzingen van zijn persoonlijkheid te overstijgen en toegang te verkrijgen tot andere gebieden en tot entiteiten die een diepergaande kennis hebben.

(Lezing 204)

Labyrinth Chartres2


 

Werken op het pad: hoe je meer over jezelf te weten kunt komen

 

Dagelijkse terugblik:

 

Dagelijks aantekeningen maken

Ik zie dat een aantal van mijn vrienden hier mijn advies nog niet heeft opgevolgd wat betreft de geschreven dagelijkse terugblik. …

Het kost niet meer dan 10 tot 15 minuten per dag en dat is zeker mogelijk voor ieder van jullie. Je hoeft niet alles op te schrijven; alleen bepaalde sleutelwoorden. Als je dit steeds doet, zul je erin slagen het onbewuste bewust te maken door je eigen innerlijke neiging te ontdekken.

Zich herhalende patronen herkennen

Want nadat je dit een poosje gedaan hebt, zul je zeker bepaalde patronen in je leven herkennen waardoor je ze wel bewust moet worden, als je zo doorgaat. Je zult ze herkennen door bepaalde steeds optredende voorvallen en gebeurtenissen en door de manier waarop je op deze voorvallen reageert. Dit is alles wat je nu moet doen. Er is geen magische truc bij die moeilijk is uit te voeren. Je hoeft niet uitzonderlijk ver in je ontwikkeling te zijn om het voor elkaar te krijgen. Alles wat je moet doen is om de dag na te gaan en te denken aan alle ogenblikken die op enigerlei wijze disharmonie hebben veroorzaakt. Zelfs als je in het begin niet kunt begrijpen waarom je disharmonie voelt, schrijf je gewoon de gebeurtenis op en wat je erbij voelde.

Ontdekken wat er mis is met jezelf

Als je dit een poosje hebt gedaan, zal er zich een patroon ontwikkelen dat je weliswaar geen aanleiding geeft voor wat er mis is met je innerlijke gesteldheid, maar je zal tenminste de herhaling zien die aangeeft dat er iets in jou moet zijn dat verkeerd is, onafhankelijk van hoe verkeerd anderen die in de situatie betrokken zijn, misschien zijn. Als iets steeds weer gebeurt, is het een aanwijzing voor je eigen ziel. Deze zich herhalende gebeurtenissen, samen met je reactie erop, kunnen op twee of drie manieren verschillen, maar er moet een onderliggend basis-probleem zijn. Het is aan jou om dat uit te zoeken als je nog een beetje doorgaat.

Nadat je een tijdje een dagelijkse terugblik hebt bijgehouden, raad ik je aan om alles door te lezen en je de voorvallen met je reactie erop te herinneren. Ga dan nadenken over de verschillende fouten die je hebt ontdekt en vraag God om verheldering over wat het zelfs maar in de verste verte of indirect met je fouten te maken heeft. Zo kom je precies uit in het midden van dit pad. … Het is zo weinig om te doen.

(Lezing 28)


 

Maak overzichten van wat je in jezelf aantreft

Maak een lijst van al je zwakheden, al je fouten, zodat je ze niet vergeet.

(Lezing 9)

Daarom nodig ik ieder van jullie uit na te denken over wat je werkelijk als mogelijkheden ziet voor je leven.

(Lezing 157)


 

Je gedachten volgen

De eerste stap is, zoals altijd, het zien van wat er verkeerd zit. Zie hoe ongecontroleerd je gedachten zijn, hoe ze je beheersen, wat ze betekenen en hoe weinig ze betekenen. …

Globaal gezien kunnen we onderscheid maken tussen voorgrond-gedachten en achtergrond-gedachten. …

Voorgrond-gedachten worden door de wil geleid, achtergrond-gedachten zijn onwillekeurig. …

Voorgrondgedachten

De gedachten die zich op de voorgrond bevinden en onder controle van de wil staan, zijn altijd gericht en welomlijnd zolang ze op de voorgrond blijven en niet ongemerkt tot achtergrond-gedachten worden. Als je ergens aan wilt denken, of het nu constructief is of niet, dus zolang je je eigen gedachten leidt, is het voorgrond-denken.

Achtergrondgedachten

Als je jezelf tot rust brengt en de loop van je gedachten volgt, zul je al snel merken welke belangrijke rol achtergrond-gedachten spelen. Achtergrond-gedachten komen ongevraagd. Ze zijn chaotisch en vrijwel nooit constructief. Ook zal het je opvallen dat de meeste achtergrond-gedachten een of meer van de volgende kenmerken vertonen :

1. Ze komen voort uit verwarde emoties, uit innerlijke conflicten, die nooit het eigenlijke conflict laten zien. Ze zouden de kern van het conflict kunnen blootleggen, wanneer ze als symptoom geanalyseerd en juist begrepen werden. Dat gebeurt als je die vage, onwillekeurige achtergrond-gedachten tot voorgrond-gedachten maakt.

2. Je herbeleeft gebeurtenissen, gesprekken of indrukken in korte flitsen of fragmenten. Als ze niet tot de eerste categorie behoren, zijn ze volkomen onbeduidend. Je geest heeft bepaalde indrukken geregistreerd en herhaalt ze automatisch, als een rad dat blijft doordraaien. … Alleen als je deze indrukken observeert, kun je er je voordeel mee doen. Met andere woorden : je moet voorgrond-gedachten maken van je achtergrond-gedachten. Maar het stereotiep herhalen van gedachten dat mensen zo vaak doen, is totaal zinloos. Dat kun je dus net zo goed laten.

3. Wensdenken. Deze categorie is nog verder onder te verdelen. Je kunt bijvoorbeeld een gesprek opnieuw beleven; en dan bedenk je hoe het had kunnen gaan, hoe het had moeten gaan, wat je eigenlijk had moeten zeggen. Of je verliest je in een dagdroom over wat je hoopt dat er in de toekomst zal gebeuren, maar het blijft allemaal vaag, onrealistisch en illusoir, weinig verband houdend met je ware verlangens, of geen rekening houdend met je innerlijke beletselen. Dergelijke gedachten zijn zonde van de tijd, als je ze niet tot voorgrond-gedachten maakt en nagaat in hoeverre ze realistisch zijn.

Onwillekeurige achtergrond-gedachten vormen een continue stoorzender. … Ze overvallen je telkens wanneer je niet intens geïnteresseerd met iets bezig bent. … Ze zijn in zoverre zwak, dat je je er niet zo bewust van bent. Maar ze zijn ook sterk, omdat ze vaak veel meer macht over je hebben dan de ogenschijnlijk sterkere voorgrond-gedachten. … Het zijn deze achtergrond-gedachten die het zo moeilijk maken je op iets te concentreren. …

Concentratie-oefening

Ik zou jullie een oefening willen aanbevelen waarmee je deze zomer kunt beginnen ter voorbereiding van het werk dat we later samen zullen doen. Ga twee keer per dag vijf minuten zitten, niet langer, op een moment dat jou het beste uitkomt. Kies een tijd en een plaats waarvan je weet niet gestoord te zullen worden en waarop je niet bang voor onderbrekingen hoeft te zijn. Ga gemakkelijk zitten, maar niet liggen. Kom dan geheel tot rust. Ontspan je volkomen, zonder dat je probeert welke krachtsinspanning dan ook te leveren. Volg om te beginnen de beweging van je buik terwijl je heel rustig ademt: op en neer, op en neer. Of als je dat prettiger vindt, concentreer je dan op een punt tussen je ogen. Doe maar wat je het gemakkelijkst vindt. Wees erop voorbereid dat je geest al gauw bestookt zal worden door onwillekeurige gedachten. Je kunt ze verwachten, observeer ze in alle rust. Als ze op dit moment niet van dringend belang voor je zijn (door iets waarvan je overstuur bent), schuif ze dan weer rustig en zonder ongeduld opzij. Blijf je ademhaling volgen of je richten op het denkbeeldige punt tussen je ogen, terwijl je ondertussen kijkt naar wat die onwillekeurige gedachten precies zijn, als ze opkomen. Je hoeft ze alleen maar te observeren. Dat zal je al bewust maken van het hele mechanisme, en je laten zien hoe je er het slachtoffer van bent. Door je dit bewust te worden kom je al dichter bij je doel. In het begin lijkt het onmogelijk om aan niets anders dan aan je ademhaling te denken. Ongenode gedachtenflarden zullen steeds weer komen binnenvallen. Meestal zijn ze zo sterk dat je niet eens in de gaten hebt dat je ze toelaat. Dat merk je pas na een tijdje. Zodra je het in de gaten hebt, probeer je dan te herinneren waar je gedachten je naar toe dreven. Zeg tegen jezelf : “Ik dacht hier of daar aan”, wat het ook geweest mag zijn. Dit op zich is al voldoende om je meer bewust van jezelf te worden. Dan kun je doorgaan met je te concentreren, en het analyseren van die gedachten tot later uitstellen. Of als je er behoefte toe voelt, kun je dat ook meteen doen en de concentratie-oefening later voortzetten.

Als je vol vertrouwen blijft doorgaan, bereik je tenslotte het punt waarop je waarnemer van je eigen gedachten wordt. … Als je deze oefening doet, kun je er het beste heel ontspannen mee omgaan … Het belangrijkste is dat je je niet laat frustreren als het niet lukt en als je merkt dat je weer eens verstrikt bent geraakt in ongewenste achtergrond-gedachten.

(Lezing 68)

meditation-thoughts


 

Je eigen mening

Het wordt op dit Pad steeds belangrijker om uit te vinden wat je echte overtuigingen zijn. Velen van jullie zijn zich totaal niet bewust van het feit dat je overtuigingen hebt die je ooit als het ware “kant en klaar” hebt aangenomen. Je hebt ze aangenomen zonder jezelf af te vragen of ze werkelijk van jou zijn en waarom. De menselijke persoonlijkheid is vaak zo blind, zozeer in beslag genomen door zijn eigen emotionele problemen, dat hij zich er niet van bewust is dat hij (1) er meningen op nahoudt die niet van hemzelf zijn en (2) waarom hij dat doet.

Ik stel voor dat je een paar algemene onderwerpen neemt waarover je een uitgesproken mening hebt en dat je die onderzoekt in het werk dat je doet. Voor jezelf en met degene met wie je samenwerkt. Neem politiek, godsdienst, je ideeën over liefde en sex of wat het ook is dat iedereen enigszins aangaat. Wat denk je er werkelijk over ? Waarom ? Bedenk of je dezelfde mening zou hebben als je in een andere omgeving was opgegroeid. Zou je dezelfde mening hebben als andere invloeden om je heen de overhand hadden gehad ? Als je persoonlijke omstandigheden in het leven anders waren ? Dit is allemaal gezond omdat het je een meer objectieve kijk zal geven. Je kunt altijd een rechtvaardiging vinden voor bijna ieder gezichtspunt. Er zit altijd iets in het tegenovergestelde gezichtspunt. Probeer het te zien en probeer dan te ontdekken hoe subjectief je tot dusverre was. Het zal al een grote vooruitgang zijn als je erin slaagt toe te geven dat je er persoonlijk belang bij hebt aan je mening vast te houden en dat je reden daarvoor niet uitsluitend is gebaseerd op objectieve overwegingen. Deze eerlijkheid tegenover jezelf doet je ziel heel veel goed.

(Lezing 51)

Hoeveel mensen accepteren wel iets dat door een gerespecteerde autoriteit wordt gezegd en verwerpen toch dezelfde woorden wanneer deze worden uitgesproken door iemand waar ze schijnbaar met reden op kunnen neerkijken. Dat wijst niet op ontwikkeling. Ontwikkeling betekent ook onafhankelijkheid, waarheid van onwaarheid scheiden.

(Lezing 30)


 

Communicatie

Echte communicatie veronderstelt communicatie met jezelf, met de innerlijke niveaus die daarvóór ontoegankelijk waren. Zelfinzicht is de grondslag, het fundament. Iets dat je niet kent, kun je niet overbrengen, uitleggen en communiceren. Daarom moet een pad als dit waarop ik jullie begeleid, altijd in de eerste plaats op zelfontdekking en zelfkennis gericht zijn. Maar daar moet het niet bij blijven. Zelfkennis is alleen maar de voorbereidende fase. De volgende organische stap is de grote kunst van het communiceren te leren. Dit vereist de juiste intentie, gedachten, oefening en zelfonderzoek. Daarvoor moet je je halfslaap opgeven waarin je er zonder meer van uitgaat dat anderen je maar moeten aanvoelen. Het betekent moeite doen om uit te leggen, uit te reiken, en geduldig en liefdevol door het doolhof van onbegrip je weg te tasten. Zowel hier als elders leidt oefening tot een steeds spontaner en automatischer vermogen om naar buiten toe te zijn wie je daarvoor alleen heimelijk en innerlijk was, en deze toestand aan anderen duidelijk te maken.

….

Hoe kan je eenzaamheid ooit verzacht worden als je geen brug legt naar anderen ? Hoe kun je ooit je angst voor mensen verliezen tenzij je werkelijk de misvatting blootlegt dat anderen je vijand willen zijn ? Je kunt dit alleen bereiken door de moeite te nemen om jezelf te onderzoeken, tot je weet wat je werkelijk voelt. Vaak geloof je dat je iets voelt maar toch is het totaal niet wat er werkelijk in je omgaat. Neem het risico om jezelf te verduidelijken, ook al kan dat zelden in één klap gebeuren. Ga een doorgaande dialoog aan, met de groeiende bereidheid je trots te laten varen en het belang dat je erbij hebt om anderen de schuld te geven. Dat betekent communicatie op een emotioneel niveau. Zo zal de eenheid tussen alle mensen tot stand gebracht worden en zo zullen angst en haat (en dus oorlog op elke schaal) meer en meer verdwijnen. Met andere woorden : echte communicatie zal het Koninkrijk der Hemelen op aarde helpen brengen.

(Lezing 257)


 

Begrippen in het Padwerk

Beelden

Je moet beseffen dat iedere persoonlijkheid tijdens zijn leven, gewoonlijk zelfs al in de vroegste jeugd, bepaalde indrukken opdoet, indrukken die ontstaan zijn door factoren en invloeden vanuit de omgeving of plotselinge onverwachte ervaringen. Deze indrukken of houdingen zijn gewoonlijk door de persoonlijkheid gevormde conclusies. Meestal zijn het verkeerde conclusies. Je ziet en ervaart iets ongelukkigs, een van de onvermijdelijke moeilijkheden van het leven, en dan generaliseer je op grond van deze gebeurtenissen – en zo vorm je bepaalde vooropgezette denkbeelden. De conclusies, die soms al in de babytijd gevormd kunnen worden, zijn niet doordacht. Je zou het eerder emotionele reacties kunnen noemen, algemene houdingen tegenover het leven. Ze zijn niet geheel en al ontbloot van een zekere logica – zij het logica van een heel beperkte en foutieve soort. In de loop der jaren zinken deze conclusies en houdingen steeds dieper in het onbewuste. Toch vormen ze tot op zekere hoogte het leven van de betreffende persoon.

Wij noemen zo’n conclusie een ‘beeld’- als geesten zien wij het hele denkproces namelijk als een geestelijke vorm, of een beeld. Je denkt misschien dat iemand ook een positief, gezond beeld in zijn ziel gegrift kan hebben staan. Dat is maar tot op zekere hoogte waar, omdat daar waar geen verkeerd beeld gemaakt is, alle gedachten en gevoelens dynamische en ontspannen fluctueren: ze zijn flexibel. Je weet dat het hele universum doordrongen is van een aantal goddelijke krachten, gevoelens en houdingen die niet aan een beeld gebonden zijn, stromen in harmonie met deze goddelijke krachten, passen zich spontaan aan de onmiddellijke behoefte aan en veranderen ook volgens de noden van het ogenblik. Maar de gedachte- en gevoelsnormen die aan verkeerde beelden ontspruiten zijn statisch en samengeklonterd. Zij geven niet mee met de verschillende omstandigheden. Zo scheppen ze chaos. De zuivere stromingen in een mensenziel raken verstoord en misvormd. Je zou kunnen zeggen dat er kortsluiting is gemaakt.

Zo zien wij het. Jullie ervaren het door ongelukkige en angstige gevoelens en verwarring over vele schijnbaar onverklaarbare dingen in je leven. Het feit dat je niet kunt veranderen wat je wilt veranderen, en dat bepaalde gebeurtenissen in je leven zich regelmatig lijken te herhalen zonder een duidelijke reden, zijn twee voorbeelden hiervan – en er zijn er veel meer.

De verkeerde conclusies die een beeld vormen worden getrokken uit onwetendheid en halve kennis, en kunnen daarom niet in het bewustzijn blijven. Wanneer de persoonlijkheid opgroeit raakt de verstandelijke kennis in tegenspraak met de ‘emotionele’ kennis. Daarom verdring je de emotionele kennis zo ver dat deze uit zicht van het bewustzijn verdwijnt. Hoe meer de emotionele kennis verborgen is, hoe krachtiger deze wordt. Dit heb ik jullie al vaker gezegd.

Hoe kun je er zeker van zijn dat zo’n beeld in je aanwezig is ? Een aanwijzing ervoor is in de eerste plaats het feit dat je bepaalde fouten niet kunt overwinnen, hoezeer je dat ook wilt, en hoezeer je ook hebt ingezien dat ze verkeerd en onwenselijk voor je zijn. Ik heb al eens verteld dat mensen van een aantal van hun fouten houden. Waarom zouden ze ervan houden ? Ze doen dit om de eenvoudige reden dat bepaalde fouten volgens dit beeld een verdedigingsmaatregel of bescherming lijken. Uiteraard is dit onbewust geredeneerd. De bewuste poging om de betreffende fout te overwinnen blijft vruchteloos, doordat de wortels ervan onbewust zijn en het hele innerlijke redenatieproces daardoor verborgen blijft voor het verstand. Dit blijft zo tot het beeld herkend is.

Een andere aanwijzing voor een dergelijk beeld is de herhaling van bepaalde voorvallen in iemands leven. Een beeld vormt op de één of andere manier altijd een patroon: een patroon van gedrag, van reacties op bepaalde voorvallen, en ook van uiterlijke gebeurtenissen die iemand lijken te overkomen zonder dat hij daar ook maar enig aandeel in lijkt te hebben. Iemand kan in feite bewust iets vurig verlangen dat juist het tegendeel van het beeld is. Maar dit bewuste verlangen is het zwakste van de twee, doordat het onbewuste altijd sterker is. Hij beseft in zijn onbewuste niet dat zijn (onbewuste) houding juist de wens belemmert die hij bewust heeft, en die hij niet kan vervullen; dat de prijs voor deze onbewuste pseudo-bescherming inhoudt dat dit gewettigde verlangen verijdeld wordt. Dit is heel belangrijk, vrienden. Net zo belangrijk is het, dat jullie begrijpen dat door dergelijke beelden uiterlijke gebeurtenissen als door een magneet kunnen worden aangetrokken – bepaalde mensen die je in je leven tegenkomt, bepaalde voorvallen, enzovoort.

De enige remedie is uit te zoeken wat het beeld is, hoe het gevormd werd en wat de verkeerde conclusies waren.

Vaak merk je de herhaling en het patroon in je leven niet op. Je ziet datgene wat voor de hand ligt over het hoofd. Je bent zo gewend te veronderstellen dat bepaalde dingen toeval zijn, of een speling van het lot, of dat mensen in je omgeving verantwoordelijk zijn voor jouw herhaald ongeluk. Daarom schenk je veel meer aandacht aan de kleine nuances in ieder voorval, dan aan het grondkarakter ervan, de gemeenschappelijke noemer van alle gebeurtenissen die te wijten zijn aan je beeld.

(Lezing 38)


 

Hoger zelf, lager zelf en masker

Hoger zelf

Wanneer de mens vanuit zijn ware Zelf leeft, is hij in waarheid en vol vreugde. De meest creatieve en constructieve bijdragen aan het leven, komen van dit innerlijke Zelf. Alles wat groots en gul, alles wat levenwekkend, mooi en wijs is, komt voort uit het innerlijke of ware Zelf.

(Lezing 132)

Lager zelf

Het lager zelf bestaat niet alleen uit de gewone fouten en individuele zwakheden die voor iedereen verschillen, maar ook uit onwetendheid en luiheid. Het haat verandering en zelfoverwinning; het heeft een zeer sterke wil (die misschien niet altijd tot uiting komt) en wil zijn zin krijgen zonder er de prijs voor te betalen; het is erg trots en egoïstisch; het bestaat altijd voor een groot deel uit persoonlijke ijdelheid.

(Lezing 14)

In je huidige stadium van ontwikkeling is het belangrijk om uit te zoeken wat je lager zelf werkelijk is. Met andere woorden, je moet je fouten vinden en het bestaan, de betekenis en het effect ervan op jouw leven volledig gaan beseffen.

(Lezing 30)

Masker

Iemand die bijvoorbeeld iets egoïstisch wil en zichzelf niet wil toegeven dat dit egoïsme is, begint dit egoïstisch verlangen te rationaliseren en zichzelf voor de gek te houden. Dit soort zelfbedrog komt onder mensen werkelijk uiterst vaak voor.

….

Dit doet me aan nog een andere laag denken waarvan de mens de volle betekenis jammer genoeg niet kent. Ik zou het het maskerzelf kunnen noemen. Dit maskerzelf wordt op de volgende manier geschapen: wanneer iemand merkt dat hij met zijn omgeving in conflict komt, is hij toch misschien niet klaar om de consequenties daarvan op zich te nemen, door de prijs te betalen die nodig is om het lager zelf weg te werken, hetgeen allereerst met zich meebrengt dat je het onder ogen ziet zoals het werkelijk is, met al zijn motieven en drijfveren. Je kunt alleen iets overwinnen als je je er volledig bewust van bent. Dit betekent dat je het smalle pad gaat, het spirituele pad. De meeste mensen hebben geen zin om zover te kijken. Ze reageren emotioneel op het lager zelf, zonder er zelfs over na te denken. Wanneer zij voor moeilijkheden komen te staan die vanuit het lager zelf komen, voelen zij zich – onbewust – gedwongen hun zelfbeeld te veranderen om narigheid of allerlei nadelen te voorkomen. Zo scheppen zij onbewust deze andere laag van het zelf, die onwaar en werkelijkheidsvreemd is – zowel vreemd aan de werkelijkheid van het hoger zelf als aan de tijdelijke werkelijkheid van het lager zelf. Deze laag zouden jullie “kitsch” noemen, hij is gemaakt, hij is onwerkelijk. Bijvoorbeeld : het lager zelf draagt iemand op om zeer medogenloos te zijn in een egoïstisch verlangen. Zelfs voor iemand met beperkte intelligentie is het niet moeilijk te onderkennen dat, wanneer hij aan dat verlangen toe zou geven, hij kritiek krijgt, afgewezen wordt en andere mensen hem onaardig vinden. In plaats dat hij het egoïsme overwint door een langzaam ontwikkelingsproces, besluit zo iemand te handelen alsof hij niet egoïstisch is. Maar in feite is hij dat wél, hij voelt dit egoïsme. Hij haat het ‘gedwongen’ te worden om tegen de wensen van zijn lager zelf in te gaan, hij voelt zich verplicht te handelen op een manier die niet in overeenstemming is met zijn lagere aard en zijn lagere aard is, tenminste in dit geval, nog overheersend. Zijn toegeeflijkheid en edelmoedigheid zijn slechts gespeeld en in het geheel niet in overeenstemming met zijn gevoelens. Met andere woorden, de juiste handeling wordt helemaal niet ondersteund door overeenkomstige, gezuiverde gevoelens en daarom is zo iemand dan ook in gevecht met zichzelf. De juiste handeling wordt een noodzaak in plaats van een vrije keuze. De prijs wordt nog steeds niet betaald. Want hoewel iemand misschien iets geeft, kan hij toch het idee alleen al haten. Daarom blijft hij niet alleen vanwege zijn innerlijke overtuiging egoïstisch, maar is hij ook zijn ware aard ontrouw. Hij doet zijn werkelijkheid geweld aan, hij leeft een leugen.

Dat wil niet zeggen dat het aan te raden is aan je lagere aard toe te geven. Men moet voor zijn verlichting vechten en streven naar de ontwikkeling om zijn diepste gevoelens en verlangens te zuiveren. Maar als dit nog niet bereikt is, moet men op zijn minst zichzelf niet misleiden. Een mens moet een helder en eerlijk beeld hebben van de tegenstrijdigheden van zijn gevoelens en daden en geen maskerzelf creëren en daaronder leven. Vaak echter probeert iemand in een dergelijk conflict in zijn onzelfzuchtigheid te geloven en houdt hij zichzelf op die manier voor de gek wat betreft zijn werkelijke gevoelens en motieven. Hij toont ze niet, hij raakt ervan overtuigd dat ze niet bestaan en identificeert zich met zijn maskerzelf. Na een poosje schiet het kwaad wortel in het onderbewuste, waar het gaat gisten en vormen schept die een ernstige uitwerking hebben op de ware persoonlijkheid, en deze vormen kunnen niet weggewerkt worden wanneer men zich de oorsprong ervan niet bewust is. Egoïsme is slechts één voorbeeld; er zijn vele andere gevoelens die hetzelfde proces ondergaan en, vrienden, de persoonlijkheid vervreemden.

Wanneer mensen emotioneel ziek zijn, is dit altijd een aanwijzing dat er een maskerzelf in het leven is geroepen. Ze beseffen niet dat ze een leugen leven. Ze hebben deze laag van onwerkelijkheid gebouwd, die niets met hun werkelijke wezen te maken heeft. Daarom zijn ze niet trouw aan hun werkelijke persoonlijkheid. Zoals ik al zei, betekent trouw aan jezelf niet dat je aan je lager zelf moet toegeven. Het betekent dat je je er bewust van bent. Houdt jezelf tenminste niet voor de gek als je nog steeds uit ‘noodzaak’ handelt, en niet uit verlichting en innerlijke overtuiging. Wees je ervan bewust dat je gevoelens in een of ander opzicht nog steeds onzuiver zijn. Dan heb je een goede basis om vanuit te gaan. Het is gemakkelijker jezelf op deze manier onder ogen te zien wanneer je beseft dat onder de lagen van je lager zelf je hoger zelf leeft, je uiteindelijke en absolute werkelijkheid die je tenslotte moet bereiken. En om die te bereiken moet je eerst je lager zelf, je tijdelijke werkelijkheid, onder ogen zien, in plaats van het te bedekken, want dat schept een zelfs nog grotere afstand tussen jou en de absolute werkelijkheid of je eigen hoger zelf. En om je lager zelf onder ogen te zien, moet je koste wat kost het maskerzelf aftrekken. Je kunt jezelf hiertoe brengen wanneer je je de drie ‘zelven’ die ik hier bespreek, voorstelt.

Soms lijkt het voldoende om jezelf wat voor te liegen en helemaal niet na te denken over je emoties en ware motieven, en je emoties maar gedachteloos te laten gaan. Dit is echter niet zo. Wie gelukkig en gezond wil worden en vrede met zichzelf wil hebben, wie zijn leven echt wil vervullen, wie in harmonie met God en dus met zichzelf wil zijn, moet zichzelf een paar vragen stellen : “Wie ben ik nu eigenlijk echt ? Wat is mijn hoger zelf ? Wat is mijn lager zelf ? Waar zit misschien een masker, een vervalsing ?” Heel veel mensen hebben in tenminste één of ander opzicht een masker.

(Lezing 14)

Ik wil graag uitleggen waarom het vaak gebeurt dat iemand die in psychoanalyse is bij een analyticus die strikt een bepaalde school volgt, geen enkele spirituele waarheid erkent en niet erg intuïtief is in dergelijke zaken, in een crisis terecht komt waarin zijn geestestoestand nog slechter is dan voor de behandeling. (Natuurlijk kunnen er ook artsen zijn die vanuit hun intuïtie werken en zich daar vooral door laten leiden, en zo hun patiënten helpen de diepere lagen van het zelf te begrijpen.) Als de arts erin geslaagd is dit maskerzelf af te breken en de patiënt geconfronteerd wordt met zijn lager zelf, kan de ervaring zo schokkend zijn dat hij helemaal instort; hij kan de hulp opgeven en het kan zelfs nog ernstiger gevolgen hebben. Als men de persoon in kwestie daarentegen verteld had wat ik jullie hier vertel en hij geweten had wat hij kon verwachten, had op die manier veel pijn en vaak zelfs tragedie vermeden kunnen worden. Als een mens weet dat hij het lager zelf dat in iedereen bestaat onder ogen moet zien, maar dat dit lager zelf, hoe naar het misschien ook is, niet het uiteindelijke ik of ware zelf is, maar slechts een laag die het hoger zelf afdekt – het hoger zelf dat volmaakt is en wacht om uit deze lagen van onvolmaaktheid te groeien – dan zou zo’n schok nooit optreden.

(Lezing 14)

VRAAG :

Er bestaat heel wat huichelarij in deze wereld, wat natuurlijk het maskerzelf is. De wereld moedigt dat aan, omdat de wereld het goede wil zien. Is het vanuit het standpunt van de hele wereld niet verkieslijker om goed te doen en juist te handelen, zelfs als dit een masker is, dan om in je lager zelf te blijven als je het niet echt kunt verdelgen ?

 

Iedereen kan het verdelgen als hij het werkelijk wil. Het is slechts de vraag hoeveel er door jou in deze huidige incarnatie verdelgd kan worden. Maar er kan wel zoveel gedaan worden dat je geen misdaden begaat en anderen geen schade berokkent. Bovendien gaat het hier niet om de keuze tussen toegeven aan het lager zelf of een maskerzelf in het leven roepen. Zoals ik al uitlegde kun je zelfs als de gevoelens niet ineens gezuiverd kunnen worden – en dit neemt heel wat tijd, moeite en geduld – je bewust zijn van je eigen onvolmaaktheden, onzuivere verlangens en lagere aard, terwijl je wel naar de normen van de maatschappij handelt. Dit is oneindig veel beter dan te geloven dat het maskerzelf je ware aard en werkelijke zelf is, waarmee je jezelf voor de gek houdt en een innerlijke leugen schept. Met andere woorden, je kiest niet tussen kanibaal worden – als dat je lager zelf is – en hypocriet zijn en jezelf voor de gek houden. Je moet je ervan bewust zijn dat je uit noodzaak en omwille van je eigen gemak handelt, terwijl je gevoelens nog steeds niet gezuiverd zijn en niet altijd in overeenstemming met je uiterlijke daden. En tegelijkertijd moet je de noodzakelijke stappen nemen om jezelf te zuiveren. Als je de weg van zuivering gaat, kun je geen succes verwachten voor je bereid bent te wachten en te werken, te werken en te wachten. Intussen is eerlijkheid tegenover jezelf absoluut essentiëel en eerste vereiste, wil je enig succes behalen in deze geweldig mooie onderneming. Maar zelfs als je niet bereid bent deze weg te nemen, is het oneindig veel beter om geen illusie over jezelf te koesteren dan om deze ongezonde, ziekelijke aura te creëren.

(Lezing 14)


 

Eigenzinnigheid, trots en angst

Misschien vraag je je … af : “Hoe staan eigenzinnigheid, trots en angst met elkaar in verband ? Waarom is de één ondenkbaar zonder de ander ?” Want dat is het geval, vrienden. Als je één kenmerk hebt, moet je ze alle drie wel hebben. Misschien dat de één sterker bij je is dan de ander of duidelijke of meer bewust dan de ander. Maar het is onmogelijk dat je er maar twee hebt en de derde helemaal ontbreekt.

Geloof niet dat er een menselijk wezen bestaat dat helemaal vrij is van eigenzinnigheid, trots en angst. Daarom zijn mijn woorden op iedereen van toepassing.

Eigenzinnigheid en vrije wil

Op de eerste plaats wil ik … verhelderen dat er een duidelijk verschil bestaat tussen eigen wil en vrije wil ….

Vrije wil kan ten goede of ten kwade gebruikt worden; vrije wil is belangrijk. Je kunt niet zeggen dat het alleen goede doelen dient, het kan ook voor slechte doelen gebruikt worden. Maar je kunt jezelf niet ontwikkelen zonder je vrije wil volledig in te zetten. De wil van God kan niet vervuld worden, tenzij je uit eigener beweging je vrije wil gebruikt, dus omdat je het zelf verkiest. Vrije wil is de grootste gave waarmee je begiftigd bent en zonder welke je nooit een goddelijke staat kunt bereiken.

Maar eigen wil, eigenzinnigheid, is de wil van het kleine zelf, van het kleine ego. Eigen wil streeft ernaar te krijgen wat het wil, ongeacht de consequenties of de schade die aan anderen berokkend worden en daarmee uiteindelijk ook aan jezelf. Maar het kleine ego is te blind om dit te begrijpen. De eigen wil is in zijn blinde en onrijpe toestand ook te blind om te beseffen dat alles wat wordt verlangd en tegen de spirituele wet ingaat, het zelf in moeilijkheden brengt en belemmert.

Een voorbeeld hiervan is een geestelijk onderontwikkeld persoon, laten we zeggen een misdadiger. Hij gebruikt zijn eigen wil op een zeer voor de hand liggende manier om zijn onmiddellijk, schijnbaar voordeel te dienen, daarbij alle wetten negerend, zowel spirituele als menselijke. Wat hem voordelig lijkt wil hij krijgen.

Nu hoeven we dergelijke gemakkelijke gevallen niet te bespreken. Door de bank genomen begaan mensen geen misdaden of asociale handelingen, gedeeltelijk omdat ze beseffen dat dit verkeerd is (het ethisch gevoel – ook als iemand niet religieus is, is genoeg ontwikkeld om af te zien van de verlangens van het lager zelf dat misschien nog dergelijke wensen koestert) en gedeeltelijk omdat mensen eenvoudig bang zijn om met hun omgeving in conflict te komen.

Eigen wil en onbewuste verlangens

Het is dus niet vanwege een speciaal ethisch of moreel gevoel, dat we het doen en laten van de eigen wil bespreken, maar we bespreken de gevoelens en emotionele stromingen van de eigen wil die bij ieder van jullie voorkomen. Want elk ongezuiverd wezen wenst bewust of onbewust dingen die verkeerd zijn en tegen de spirituele wet ingaan. En in dit conflict tussen het bewuste verlangen en het onbewuste verlangen vertegenwoordigt je eigen wil de grootste handicap in je ontwikkeling. Daarom is het van uiterst belang dat je, zoals ik keer op keer zeg, de moed vat om je gevoel te testen en ze in heldere beknopte bewoordingen weer te geven, zodat je beseft : “Hier heb ik een verlangen dat uit mijn kleine ego en mijn eigengereidheid voortkomt en dat niet overeenstemt met het andere deel van mijn aard dat net zo werkelijk is als dit tot nu toe verborgen deel”. Op die manier krijg je zicht op wat je werkelijkheid is.

Eigenzinnigheid en angst

Hoe staat dit nu in verband met angst ? Als je eigenzinnigheid sterk is – en die kan des te sterker zijn als je je er niet bewust van bent – heb je voortdurend angst dat de verlangens van deze eigen wil niet bevredigd zullen worden. Op die manier is angst aan eigenzinnigheid gekoppeld. Want diep in je hart weet je dat alle wensen van je eigen wil nooit vervuld kunnen worden. Voor het merendeel zijn het trouwens onmogelijke en onredelijke wensen….

Daarom gaan krachten in je verschillende richtingen uit : de stroom van de eigen wil wenst heel sterk iets dat verkeerd of onmogelijk is, of in tegensprak met andere stromingen in je; en tegelijktertijd is er de kennis in je van je diepere wezenlijke kern, laten we zeggen van het hoger zelf, dat heel goed weet dat dit onvervulbare wensen zijn. Daarom schept deze kennis angst in je omdat je eigenzinnigheid niet teniet is gedaan. …

proud

Trots en angst

Laten we nu naar trots overgaan. Wat betekent trots ? Het betekent dat je jouw ego belangrijker vindt dan die van iemand anders, niet alleen met betrekking tot je eigenwijsheid (namelijk dat je bepaalde voordelen wenst) maar ook in de zin van opschepperij. Als je de vernedering van een ander minder voelt dan je eigen vernedering heb je nog te veel trots. En wie voelt het niet zo ? Wie reageert werkelijk hetzelfde op de vernedering van andere mensen als ten aanzien van eigen vernedering ? Niemand van jullie ! Als je zelf vernederd wordt, voel je je gekwetst; als iemand anders op dezelfde manier vernederd wordt, vind je dat misschien naar, maar je reactie is zeker geheel anders, hoezeer je jezelf ook probeert wijs te maken dat dit niet zo is. Wees eerlijk met jezelf en die eerlijkheid doet zeker meer voor je dan de zelf-misleiding dat je op de vernedering van iemand anders hetzelfde reageert als op je eigen vernedering.

Gevoelens veranderen indirect en niet met geweld, ook niet door jezelf gewoonweg te vertellen dat je anders voelt dan je doet. Daarom is jezelf eerlijk naar waarde schatten de beste manier om je gevoelens ook in dit opzicht geleidelijk te veranderen. Ik adviseer niet dat je moet gaan proberen identieke gevoelens van gekwetste ijdelheid op te roepen die een ander mens ervaart als hij vernederd wordt. Nee, je zou eerder moeten leren jezelf niet zo belangrijk te vinden, want je kleine trots en ego doen er niet half zoveel toe als wat je gevoelens nog steeds aangeven. Als je leert minder aan je ijdelheid vast te houden, dan en dan alleen kun je jezelf binnen de juiste proporties met anderen vergelijken en hetzelfde op hen reageren als op jezelf. Dat is wat bedoeld wordt met “je naaste liefhebben als jezelf”. Zolang je anders voor je naaste voelt dan voor jezelf, betekent dit een schending van de spirituele wet van rechtvaardigheid, afgezien nog van de wet van broederschap, want je reacties zijn zeker niet eerlijk. Misschien handel je weliswaar rechtvaardig, maar misschien is dit wel niet genoeg voor jou. … Dus iedere keer als je oneerlijkheid voelt, zet je jezelf emotioneel op een hoger plan dan je naaste. Zodra je ijdelheid en trots een dergelijke belangrijkheid voor je hebben, verkeer je opnieuw in een voortdurende angst, bang dat je omgeving je trots niet zal bevredigen. Daarom moet je het verlangen opgeven om je eigen persoon op een hoger voetstuk te plaatsen dan anderen. Alleen zo zul je vrij van angst worden.

(Lezing 30)


 

De vicieuze cirkel

In de 50ste padwerklezing beschrijft de Gids een vicieuze cirkel

Vanavond wil ik een van de vicieuze cirkels bespreken die onder mensen heel normaal is. Tot op zekere hoogte komt het in elke mensenziel voor, meestal in het onbewuste, hoewel sommige delen van de cirkel bewust kunnen voorkomen. In je werk is het belangrijk dat je deze cirkel helemaal volgt totdat je hem overziet. Want anders is hij moeilijk op te lossen. Mijn woorden zijn niet zozeer tot je bewuste verstand gericht, noch tot je intellect, maar tot het niveau van je emoties, daar waar de gevoelens van en reacties op deze vicieuze cirkel zich bevinden.

Waarschijnlijk ben je je van gedeelten van deze vicieuze cirkel wel bewust; gebruik daarom deze woorden om tot die delen door te dringen waarvan je je nog niet bewust bent. Misschien zijn enkelen van jullie je totaal niet bewust van enig deel van deze cirkel. In dat geval zullen deze woorden je helpen daar een begin mee te maken. Dat zal niet al te moeilijk zijn omdat veel van de voorkomende symptomen je gemakkelijk laten zien dat deze cirkel in je leeft, zonder dat je je daar bewust van bent. Interpreteer deze woorden echter niet in die zin, dat je bewust volgens deze vicieuze cirkel denkt en handelt. Realiseer je dat het iets verborgens is; en dat het aan jou is om deze kettingreactie tot een bewust deel van je werk op dit pad te maken om jezelf te vinden en te ontwikkelen. Bewustzijn van deze verborgen stromingen zal je vrijheid en overwinning geven.

De meeste van mijn vrienden realiseren zich dat er in ieder mens een onlogische manier van denken, voelen en reageren voorkomt, zelfs als iemand bewust wel beter weet. Alles in het onbewuste is primitief, onwetend en vaak onlogisch, hoewel deze onbewuste reacties wel een zekere (beperkte) eigen logica kennen.

De vicieuze cirkel begint in de kindertijd, evenals alle beelden, die in de vroegste periode gevormd worden. Het kind is hulpeloos, er moet voor gezorgd worden, het kan niet op eigen benen staan en geen rijpe beslissingen nemen. Het kan niet vrij zijn van zwakke, egocentrische motieven en daardoor is het afhankelijk van andere mensen. Vandaar dat het kind niet in staat is tot onbaatzuchtige liefde. De volwassen en rijpe persoon groeit naar een dergelijke liefde toe op voorwaarde dat de persoonlijkheid zich harmonieus ontwikkelt en geen van zijn kinderlijke reacties – die hij heeft op grond van verkeerde conclusies – verborgen blijven in het onbewuste. In dat geval groeit de persoonlijkheid maar ten dele, terwijl een ander deel (een belangrijk deel bovendien) onrijp blijft. Er zijn maar weinig volwassenen waarvan de emotionele rijpheid even groot is als de intellectuele rijpheid.

Vicious circle

De 1ste stap : Exclusieve liefde

Het kind verlangt dat men van hem houdt en hij heeft dat ook hard nodig. Als er volwassenen bestonden, die in staat zouden zijn een schijn van goddelijke liefde te geven, dan zou het conflict dat we hier bespreken niet voorkomen, maar de innerlijke problemen van kinderen zouden ook nooit opgelost worden. Want niets kan werkelijk opgelost worden door wat een ander kan of niet kan doen! Daarom is leven op deze onvolmaakte en ongezuiverde planeet nodig voor iedere ziel die nog niet zuiver is; op deze manier komt het kind in contact met min of meer onvolmaakte omgevingen, waardoor zijn innerlijke problemen op de voorgrond komen. Het gebrek aan goddelijke liefde en de beperkte menselijke liefde zorgen daarvoor. Vanwege het tekort hongert het kind (in zijn onwetendheid) naar een exclusieve liefde, die noch door god, noch door een mens gegeven kan worden. Het wil alleen maar egocentrische liefde. Hij wil die niet met anderen delen, niet met zijn broers en zusjes, zelfs niet met de andere ouder. Het is – onbewust – jaloers op beide ouders. En als de ouders niet van elkaar houden, lijdt het kind nog meer. Daarom komt het eerste conflict uit twee tegengestelde verlangens voor : aan de ene kant wil het kind de exclusieve liefde van elk van de ouders, aan de andere kant lijdt het wanneer de ouders niet van elkaar houden. Omdat ouders geen volmaakt vermogen tot liefhebben hebben, begrijpt het kind niet dat ondanks deze onvolmaaktheid menig ouder in staat is om van meer dan één persoon te houden. Het kind interpreteert dit zodanig dat het zich uitgesloten en verworpen voelt als ouders ook van anderen houden. Samenvattend : de liefde waar het kind naar hongert, kan nooit vervuld worden. Iedere keer wanneer het kind zijn zin niet krijgt, gebruikt hij dit als “bewijs” dat men niet genoeg van hem houdt. Dit veroorzaakt frustratie, het kind voelt zich afgewezen.

De 2de stap : Woede, wrok, haat

Dat gevoel afgewezen te zijn veroorzaakt weer haat, wrok, vijandigheid, agressie. Dat is het tweede deel van de vicieuze cirkel. De behoefte aan liefde die niet vervuld kan worden, veroorzaakt juist haat en vijandigheid jegens personen waar men het meest van houdt. Algemeen gesproken is dit het tweede conflict in de opgroeiende mens. Als het kind iemand kon haten van wie het niet tegelijkertijd hield, als het iemand op zijn eigen manier kon liefhebben en het geen liefde daarvoor zou terugverlangen, dan kon dit conflict niet ontstaan. Juist het feit dat er haat bestaat voor dezelfde persoon van wie men intens veel houdt, schept een belangrijk conflict in de menselijke psyche.

De 3de stap : Schaamte en schuldgevoel

Het is duidelijk dat het kind zich schaamt voor deze negatieve emoties ; daarom duwt het dit conflict naar het onbewuste waar het blijft woekeren. En deze haat veroorzaakt een schuldgevoel omdat het kind vroeg in het leven geleerd is, dat haat slecht, verkeerd en zondig is, zeker ten opzichte van ouders die men moet liefhebben en eren. Dit schuldgevoel (dat alsmaar in het onbewuste voortleeft) veroorzaakt in de volwassen persoonlijkheid allerlei soorten conflicten. Bovendien is de persoon in kwestie zich niet bewust van de wortel van deze conflicten totdat hij besluit uit te zoeken wat in zijn onbewuste verborgen is.

De 4de stap : Angst voor straf

Deze schuld geeft weer een volgende – opnieuw onvermijdelijke – reactie. Door zich schuldig te voelen zegt het onbewuste “Ik wens gestraft te worden”; en zo ontstaat er een angst voor straf in de ziel die ook bijna altijd helemaal onbewust is. Het kan echter in verschillende symptomen tot uiting komen die – als je ze nagaat – uiteindelijk tot dat deel van de kettingreactie leiden, die ik hier beschrijf.

Vanuit deze angst wordt een verdere kettingreactie ingezet. Het brengt een gevoel met zich mee dat steeds wanneer je gelukkig bent en plezier hebt, je vindt dat je dat niet verdient ondanks je natuurlijke verlangen. Je schuldgevoel over het feit dat je diegenen haat van wie je het meeste houdt, overtuigt je ervan dat je niets goeds, plezierigs of prettigs verdient, laat staan geluk als zodanig. Je voelt : mocht ik ooit gelukkig worden dan zal de straf, die onvermijdelijk lijkt, des te groter zijn. Daarom vermijd je onbewust geluk, omdat je denkt het op deze manier goed te maken en daarmee nog grotere straf te vermijden. Aldus worden situaties en patronen geschapen die altijd datgene schijnen te vernietigen wat je het allerliefst wenst in het leven.

Deze angst voor geluk, die aanleiding is voor allerlei ongezonde reacties, symptomen en inspanningen, en die emoties naar alle richtingen doet uitspatten, leidt tot daden die patronen scheppen die buiten de wil van de persoonlijkheid tot stand lijken te komen. Ze lijken totaal onafhankelijk veroorzaakt te zijn zonder dat de persoonlijkheid er in enig opzicht verantwoordelijk voor is. Zo komt er weer een nieuw conflict bij. Enerzijds verlangt de persoonlijkheid naar geluk en vervulling en aan de andere kant verbiedt de angst voor geluk dat. Het verlangen naar geluk kan nooit uitgewist worden. En toch – dankzij dit diep verborgen schuldgevoel – ontstaat er een situatie, waarin het schuldgevoel groter wordt naar de mate waarin het verlangen naar geluk toeneemt. Veel persoonlijke en massabeelden worden op die manier onderweg verzameld. Ze helpen allemaal deze kettingreactie te versterken.

De 5de stap : Zelfbestraffing

Welnu : de angst om gestraft te worden en de angst dat men geen geluk verdient scheppen een verdere gecompliceerde reactie. Het onbewuste denkt : “Ik ben bang door anderen gestraft te worden, hoewel ik weet dat ik het verdien. Het is veel erger door anderen gestraft te worden; dan ben ik werkelijk overgeleverd aan de genade van anderen, of dit nu mensen, het lot, God of het leven zelf is. Maar misschien – als ik mijzelf straf – kan ik op zijn minst de vernedering, de hulpeloosheid en de ontering vermijden om gestraft te worden door krachten buiten mijzelf. ” En omdat deze basisconflicten (van liefde en haat, van schuld en angst voor bestraffing) in ieder mens bestaan – alleen de mate waarin kan variëren – komt het dwangmatig verlangen naar zelfbestraffing, die te wijten is aan verkeerde en onwetende conclusies, tot op zekere hoogte bij ieder mens voor.

Daarom legt de persoonlijkheid zichzelf een straf op. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Het kan door een fysieke ziekte die de psyche produceert. Het kan door allerlei soorten ongelukken, mislukkingen en conflicten op elk levensterrein. In ieder individueel geval is dat afhankelijk van het persoonlijke beeld, dat het kind gevormd heeft en gedurende zijn leven met zich meedraagt, totdat het gevonden en uiteindelijk opgelost wordt. Als er bijvoorbeeld een beeld bestaat met betrekking tot je beroep en loopbaan, wordt het versterkt door dit inherente verlangen naar zelfbestraffing, zodat ten aanzien van dit onderwerp er voortdurend moeilijkheden naar voren komen in zijn of haar leven. En als bijvoorbeeld een beeld bestaat met betrekking tot liefde en huwelijksleven, geldt daar precies hetzelfde.

Als en wanneer je niet tot een bewust en legitiem verlangen kunt komen, als je in je leven tegen het patroon aanloopt, dat vervulling van dit bewuste verlangen voortdurend gefrustreerd wordt (alsof je er niets mee te maken hebt, alsof het lot je onvriendelijk gezind is), kun je er zeker van zijn dat er niet alleen een beeld en een verkeerde conclusie met betrekking tot dit onderwerp in jezelf bestaan, maar dat daarbij ook nog een behoefte aan zelfbestraffing in het geding is.

Een verdere kettingreactie in deze vicieuze cirkel : de gespletenheid van de verlangens van de persoonlijkheid (in liefde en haat zoals beschreven in het begin van deze vicieuze cirkel) veroorzaakt een verdere scheuring zoals je nu wel duidelijk kunt zien. Een van deze met elkaar in conflict zijnde gevoelens is de behoefte aan zelfbestraffing, die je aan de andere kant toch eigenlijk niet wil. Daarom redeneert een verborgen deel : “Misschien kan ik er omheen. Misschien kan ik mijn grote schuld voor mijn haat op een andere manier goed maken”. Deze denkbeeldige verzoening mondt uit in marchanderen. Dit doe je , door voor jezelf zo’n hoge norm te zetten dat het onmogelijk wordt er werkelijk naar te leven.

De 6de stap : Perfectionisme en dwangmatig geweten

Dat innerlijke stemmetje zegt : “Als ik het zo goed doe, als ik niet zo zwak ben en geen fouten heb, als ik de beste ben in alles wat ik onderneem, dan kan ik deze haat en wrok uit het verleden goed maken”. En omdat dit stemmetje in het onbewuste verborgen is, is het geen verleden tijd, het leeft tot op heden voort.

Je kunt pas over iets heen komen als je er lucht aan geeft. Deze “oude” haat leeft nog steeds in je. Daarom voel je je voortdurend schuldig. Als het echt een kwestie uit het verleden was, zou je niet de hele tijd deze indringende schuld voelen, hoewel dit schuldgevoel natuurlijk niet bewust is. En je denkt door zo “volmaakt” te zijn, dat je je straf kunt ontlopen. Op deze manier is er een tweede geweten in het leven geroepen. Er bestaat altijd één geweten; het is het hogere zelf dat eeuwig en onverwoestbaar is. Het is de Goddelijke Vonk in ieder mens. Verwar dit geweten niet met het “tweede geweten” dat kunstmatig gecreëerd is vanwege de dwang een veronderstelde zonde of zelfs een werkelijk falen goed te maken. Noch denkbeeldige zonden, noch werkelijk falen kan door dit kunstmatige, abnormaal veeleisende geweten goed gemaakt worden. Er hoeft niets bestraft te worden. Zoals je nu wel allemaal zult weten is de manier om werkelijke mislukkingen te elimineren heel anders en veel constructiever. Als en wanneer je uiteindelijk onderscheid kunt maken tussen deze twee soorten geweten, heb je weer een belangrijke stap gedaan.

Het goede en zuivere, het goddelijke geweten houdt zich natuurlijk met je vooruitgang bezig, met je spirituele ontwikkeling, met de vervulling van je persoonlijke leven,

De gids gaat nu verder in op het onderscheid tussen het goede, zuivere geweten en het dwangmatige geweten. Omdat ik deze tekst als kennismaking met het Padwerk bedoel, sla ik dit gedeelte van de lezing over, en ga verder waar de tekst de draad van de vicieuze cirkel weer oppakt.

Het dwangmatige, tweede geweten stelt eisen aan je die onmogelijk te vervullen zijn. En iedere keer dat je er niet in slaagt naar deze normen te leven, voel je je buitengewoon afgewezen. En met iedere fout van het dwangmatige geweten voel je sterker en sterker dat je de straf niet kunt ontlopen. Je voelt de behoefte aan straf zelfs meer dan vóór dat je dit tweede geweten creëerde. En je zegt tegen jezelf : “Over het algemeen ben ik zelfs niet in staat zo goed en volmaakt te zijn met anderen dan dat ik ben met degenen die ik haat. Daarom zie ik hoezeer ik het verdien gestraft en veracht te worden”. Het gemarchandeer waarmee je wilde beginnen werkte niet en kon dat ook nooit. Vandaar dat de prijs die je voor dit tweede geweten betaalt, hoog is. In feite is deze veel hoger dan de prijs die iedereen gewoonlijk moet betalen om gezond te leven.

De 7de stap : Isolatie

Wat gebeurt er wanneer je deze doelen niet kunt bereiken ? Onvermijdelijk moet het gevolg een gevoel van ontoereikendheid zijn, van minderwaardigheid. Omdat je niet wist dat de normen van je dwangmatige geweten irrationeel, onwerkelijk en onbereikbaar zijn en omdat je achter je muur van afscheiding gelooft dat anderen kunnen slagen terwijl jij alleen dat niet kunt, voel je je helemaal geïsoleerd, beschaamd over je schuldige geheim van haat en niet in staat zijn tot “goedheid” en “zuiverheid”.

Misschien zeg je : “Het is juist en goed om volmaakt te worden”. Je zegt misschien : “Wenst het goddelijk geweten deze volmaaktheid ook niet ?” Natuurlijk. Soms kunnen het goddelijke en dwangmatige geweten naar hetzelfde streven, maar de manier waarop dit bereikt wordt, verschilt. Goddelijk geweten weet dat je nog niet volmaakt kunt zijn en wil je stap voor stap tonen hoe je stukje bij beetje die volmaaktheid kunt bereiken door jezelf te accepteren zoals je nu bent zonder schuld en angst. Het dwangmatige geweten weet niets van dat soort dingen. Het zou nu al volmaakt willen zijn. Verder verschillen de beweegredenen bij deze twee stemmen. De eerste heeft alle tijd, het uiteindelijke doel is beter lief te hebben; het weet het geheim van volmaaktheid : de enige manier is liefde en geluk geven en gelukkig en geliefd te worden. De motieven van het tweede geweten berusten op zwakheid en angst. Het marchandeert; het wil vermijden wat misschien wel of niet goed is, wel of niet gezond en verdiend is (afhankelijk van hoe je tegen “straf” aankijkt). Het is te trots om zich te realiseren dat men gewoonweg nog niet helemaal volmaakt kán zijn; en ook te trots om zijn huidige status te accepteren.

De 8ste stap : Minderwaardigheidsgevoelens en faalangst

Daarom moet je je wel minderwaardig voelen, omdat je niet in staat bent naar deze hoge normen te leven. Alle minderwaardigheidsgevoelens van mensen kunnen altijd tot deze gemeenschappelijke noemer herleid worden. Zolang je dit feit niet voelt en ervaart, kun je je minderwaardigheidsgevoelens niet van je afschudden. Je moet deze hele vicieuze cirkel ontdekken en de onredelijkheid ervan inzien. Je moet de emoties, die je ertoe gebracht hebben hem in het leven te roepen, opnieuw doorleven. Pas dan kun je punt voor punt deze kettingreactie oplossen en nieuwe concepten in je emotionele zelf creëren.

Alle rationalisaties rondom minderwaardigheidsgevoelens zijn nooit werkelijke oorzaken. Misschien heb je gelijk dat anderen op de één of andere manier meer succes hebben. Maar dat kan je nooit minderwaardig doen voelen. Zonder de kunstmatig hoge normen zou je de behoefte niet voelen om beter te zijn of op zijn minst net zo goed als anderen op elk gebied van je leven. Je zou gelijkmoedig accepteren dat anderen beter zijn, het op sommige gebieden in het leven beter doen, terwijl jij voordelen hebt die anderen misschien niet hebben. Je hoeft dan niet zo intelligent, succesvol of mooi (of wat dan ook) als andere mensen te zijn. Dat is nooit de echte reden dat je je ontoereikend en minderwaardig voelt ! Deze waarheid wordt bevestigd door het feit dat je ziet dat de meest briljante, meest “succesvolle”, de mooiste mensen vaak zwaardere minderwaardigheidsgevoelens hebben dan anderen die minder briljant, minder succesvol of mooi zijn.

De 9de stap : Overdreven eisen naar bewondering

Deze ontoereikendheid en minderwaardigheid geven aanleiding tot de laatste schakel om de vicieuze cirkel rond te maken. En opnieuw redeneert het stemmetje van het onbewuste : “Ik heb gefaald. Ik weet dat ik minderwaardig ben. Maar als ik nou maar één blijk van liefde, respect en bewondering van anderen kon krijgen, alleen maar krijgen, dat zou zo bevredigend zijn, dat zou me bewijzen dat ik gelijk had met mijn eis van liefde en het bewijst ook, dat mijn haat terecht was omdat ik die liefde niet kreeg. Dat dwong me in de positie dat ik ging haten. Alleen maar liefde ontvangen zou me ook bewijzen dat het überhaupt mogelijk is liefde te ontvangen, liefde die mijn ouders mij onthielden. Bovendien laat het me zien dat ik niet zo waardeloos ben als ik zelf wel denk vanwege het feit dat ik er niet in slaag naar de normen van mijn dwangmatige geweten te leven”. Natuurlijk worden deze woorden nooit bewust gedacht. Maar onder de oppervlakte redeneren de emoties wel op deze manier.

De 10de stap : Zo wordt de cirkel rond

Daarom wordt de behoefte om bemind te worden zelfs nog indringender – als de cirkel zich sluit waar hij begon – dan hij oorspronkelijk was. Het betekent dat in een vicieuze cirkel alle opeenvolgende keren dat de kettingreactie opnieuw van start gaat, de behoefte alsmaar sterker wordt.

Aan de andere kant bestaat er altijd het vermoeden dat de haat onterecht was. Deze was ook onterecht, maar in een andere zin. De persoonlijkheid voelt onbewust dat als een dergelijke liefde bestaat, hij gelijk had en zijn ouders en anderen ongelijk hadden. Daarom wordt de honger naar liefde meer en meer gespannen en dwangmatig, terwijl de motieven zwak, ongezond en totaal onrijp zijn. Aangezien deze behoefte nooit vervuld kan worden (en hoe duidelijker dit wordt, hoe groter het schuldgevoel) worden dientengevolge alle opeenvolgende stappen van de cirkel, die maar doordraait, in de loop van het leven steeds erger en worden er steeds meer conflicten en problemen geschapen.

Alleen als je op een gezonde en rijpe manier liefde verlangt (niet als dekmantel voor ziekelijke motieven) en alleen wanneer je net zo veel wilt liefhebben als je liefgehad wilt worden, en wanneer je bereid bent het “levensrisico” te nemen, zul je merken dat er liefde naar je toekomt. Bedenk dat de zieke persoonlijkheid waarin de vicieuze cirkel sterk is, daartoe nooit in staat is zolang hij doorgaat kinderlijke liefde te verlangen. Zolang hij niets uit liefde kan riskeren, weet hij niet hoe hij op een volwassen manier lief moet hebben. Een kind wordt niet verondersteld een dergelijk risico te nemen, maar de volwassene wel.

De onrijpe persoon heeft een intens verlangen en honger naar liefde (vanuit motieven die uit de vicieuze cirkel voortkomen). Hij wil bemind en toegejuichd, verzorgd en bewonderd worden; zelfs door hen die hij niet het minst van plan is lief te hebben. En waar de bedoeling misschien tot op zekere hoogte aanwezig is, staan de bereidheid te geven en de dwangmatige behoefte te ontvangen niet in verhouding. Vanwege deze fundamentele ongelijkheid kan het niet werken. Want de goddelijke wet is altijd rechtvaardig en eerlijk. Je ontvangt nooit meer dan je investeert. Als je vrijuit investeert zonder zwakke en dwangmatige motieven, ontvang je misschien niet onmiddellijk de liefde terug vanuit dezelfde bron waarin je geïnvesteerd hebt, maar uiteindelijk komt het bij je terug en dan in een weldadige cirkel. Wat je uitgeeft komt terug op voorwaarde dat je niet uit zwakte geeft met het motief “iets te bewijzen”. Als de motieven van de beperkte liefde die je geeft onbewust op deze vicieuze cirkel gebaseerd zijn, kun je nooit iets terug ontvangen; zelfs als je toevallig iemand tegenkomt die in principe tot liefde in staat is, welke rijper is dan die welke je gewoonlijk door je verborgen neigingen uit je omgeving aantrekt. Veronderstel dat al je behoeften om liefde te ontvangen werden gehonoreerd, terwijl je alleen maar een minimum aan emotie hoefde te investeren, dan nog kon je behoefte nooit vervuld worden. Dat komt om de eenvoudige reden dat je innerlijke lijden iets heel anders nodig heeft. De liefde waar jij naar smacht is op het foutieve idee gebaseerd dat je in het gelijk gesteld wordt en dat werkt dus niet. Met andere woorden : je zoekt naar een remedie die geen remedie voor je ziekte is. En daarom blijft het een honger die nooit gestild kan worden; het is een bodemloze put.

Werken aan/met de vicieuze cirkel

Het is je werk op dit pad om deze cirkel in jezelf te ontdekken, het te ervaren; vooral waar, hoe en met betrekking tot wie deze cirkel voorkomt. Dit alles moet een persoonlijke belevenis worden voordat je hem werkelijk kunt oplossen. Als je deze cirkel slechts tot je intellectuele kennis laat doordringen, helpt dat je niet. Ik herhaal : als je de verschillende momenten van deze kettingreactie niet op je emoties kunt toepassen, is dit alleen maar een stukje theorie die je geabsorbeerd hebt, net zoals veel andere kennis, die totaal gescheiden van je emoties bestaat. Daarom moet je in je persoonlijke werk deze cirkel vinden en pas dan kun je hem verbreken door je te realiseren waar de verkeerde veronderstelling ligt. Je moet je realiseren dat je als kind terecht bepaalde gevoelens, houdingen, behoeften en onmogelijkheden had, die nu verouderd zijn. Je moet ook leren tolerant om te gaan met je negatieve emoties. Je moet ze begrijpen. Je moet ontdekken waar je in je emotionele neigingen, eisen en verlangens afwijkt van je bewuste kennis. Misschien weet je dat wel heel goed en preek je zelfs dat mensen liefde moeten geven en zich niet steeds moeten bezighouden met ontvangen. Maar emotioneel wijken jullie allen nog steeds van deze intellectuele kennis af. Je moet je volledig bewust worden van deze discrepantie voordat je mag verwachten dat je deze cirkel kunt verbreken.

Pas als je je dit alles gerealiseerd hebt en volledig in je hebt opgenomen, als je nagedacht hebt over de irrationaliteit van bepaalde tot nu toe verborgen emoties, zal dit laatste gaan veranderen. Langzaam, geleidelijk en niet door te verwachten dat ze meteen al oplossen op het moment dat je hun onredelijkheid begrepen hebt, maar door ze ruimte te geven en je te realiseren dat ze gewoonte gebonden zijn. Als je je steeds weer opnieuw de verkeerde trekken ervan realiseert, lang nadat je in eerste instantie de kinderachtigheid ervan begrepen hebt, dan en alleen dan komen deze emoties langzaam tot rijping. Tot dat moment heb je je niet gerealiseerd wat je emoties vaak opeisten : dat je meer wilt ontvangen dan je bereid bent te geven en dat je wilt dat er exclusief van je gehouden wordt. En je leeft nog steeds – onbewust – met de verkeerde conclusie dat als een geliefd iemand ook van iemand anders houdt, dat die dan noodzakelijkerwijs zoveel minder van jou houdt. Dit alles is onrijp en gebaseerd op verkeerde conclusies. Alleen door deze emotionele reacties in het bewustzijn te brengen kun je je dat realiseren. Dan word je je punt voor punt van deze vicieuze cirkel bewust.

Wanneer deze emoties eenmaal aan de oppervlakte gekomen zijn, ben je in staat er over door te denken, hoe, waarom en waarin ze verkeerd zijn. En als al de emoties eenmaal aan de oppervlakte zijn, je met hun onwetendheid, egoïsme en onrijpheid geconfronteerd wordt zonder je erover te schamen, en dan je bewustzijn op deze emoties toe te passen door jezelf iedere keer opnieuw erop te betrappen wanneer je in oude, emotionele gewoonten terugvalt, ga je geleidelijk aan steeds meer verkeerde conclusies zien. Iedere bewustwording van dien aard helpt je verder deze vicieuze cirkel te verbreken zoals deze in je persoonlijke geval werkt. Zo word je vrij en onafhankelijk.

De menselijke ziel bevat heel diep in zichzelf alle wijsheid en alle waarheid. Maar verkeerde conclusies bedekken dat. Door ze bewust te maken en ze dan punt voor punt na te gaan moet je uiteindelijk het doel bereiken dat je je innerlijke stem van wijsheid hoort. Een stem die je leidt vanuit je goddelijke geweten, je persoonlijk plan volgend. Als de goddelijke wetten (de algemene zowel als jouw persoonlijke) geweld wordt aangedaan in je innerlijke en uiterlijke reacies, leidt je goddelijke geweten je onverbiddelijk zo dat de orde en het evenwicht in je leven hersteld worden. Er zullen situaties voorkomen die een bestraffing lijken te zijn terwijl ze alleen maar een remedie zijn om je op het juiste spoor te zetten. Waar en wanneer je ook maar afwijkt, de balans moet steeds weer hersteld worden, zodat je door je moeilijkheden heen uiteindelijk op het punt komt waar je innerlijke richting verandert. Je zult veranderen, niet noodzakelijkerwijs in je uiterlijke en bewuste daden, maar in je onbewuste kinderlijke eisen en doelen.

Vrienden, ga deze vicieuze cirkel na, realiseer je hoe die op je persoonlijke leven van toepassing is.

(Lezing 50)

Deze vicieuze cirkel wordt in andere bewoordingen ook in andere lezingen genoemd, bijvoorbeeld :

Ongeacht je persoonlijke omstandigheden werd je als kind geïndoctrineerd met vermaningen om toch vooral goed, heilig en volmaakt te zijn. Als je dat niet was, werd je vaak op de een of andere manier gestraft. Misschien was de ergste straf dat je ouders je hun genegenheid onthielden, dat ze boos waren en je de indruk kreeg dat ze niet meer van je hielden. Geen wonder dat ‘stout zijn’ met bestraffing en ongelukkig-zijn geassocieerd werd en ‘braaf zijn’ met beloning en geluk. Daarom werd het absoluut noodzakelijk voor je ‘volmaakt’ en ‘goed’ te zijn. Het werd letterlijk een zaak van leven of dood voor je. Daarentegen wist je heel goed dat je niet zo goed en volmaakt was als de wereld van je scheen te verwachten. Deze waarheid moest je als een schuldig geheim verbergen en je begon een vals zelf op te bouwen. Dat was, dacht je, je bescherming en een manier om te bereiken wat je wanhopig verlangde : leven, geluk, veiligheid, zelfvertrouwen. Langzamerhand ben je je steeds minder bewust geworden van deze valse buitenkant, maar je voelt je voortdurend schuldig omdat je iets pretendeert dat je niet bent. Je spant je steeds harder in om dit valse zelf, dit geïdealiseerde zelf, te worden. Onbewust ben je er nog steeds van overtuigd dat als je je maar hard genoeg inspant, je het op een dag zult worden. Maar dit proces, waarin je jezelf kunstmatig perst in iets dat je niet bent, kan nooit echte zelfverbetering, zuivering en groei tot gevolg hebben, omdat je aan een onecht zelf bouwt en je werkelijke Zelf buitenspel zet. Eigenlijk doe je wanhopige pogingen je echte Zelf te verbergen.

(Lezing 83)


 

Het geïdealiseerde zelfbeeld

In het bovenstaande fragment uit lezing 83 wordt de term ‘het geïdealiseerde zelf’ geïntroduceerd. Dit geïdealiseerde zelf wordt ook wel vertaald met ‘het ideaalbeeld van jezelf’. Hierover zegt de Gids :

Ik heb vroeger soms de term ‘masker’ gebruikt. Het masker en het ideaalbeeld (het geïdealiseerde zelf) zijn eigenlijk hetzelfde. Het ideaalbeeld maskeert het ware Zelf. Het pretendeert iets te zijn wat je niet bent.

Het ideaalbeeld van jezelf kan vele vormen en facetten hebben. Het dicteert niet altijd algemeen erkende normen voor volmaaktheid. Het ideaalbeeld schrijft inderdaad meestal hoge morele normen voor en maakt het daardoor des te moeilijker de geldigheid ervan in twijfel te trekken. ‘Is het dan niet goed om altijd fatsoenlijk, liefdevol en begrijpend te zijn, nooit kwaad te worden, geen fouten te maken, proberen volmaakt te worden ? Dat is toch de bedoeling?’ Dergelijke overwegingen maken het moeilijk om de dwangmatige houding te ondekken die de huidige onvolmaaktheid buiten wil sluiten, de trots, het gebrek aan nederigheid, waarin je jezelf niet kunt accepteren zoals je nu bent, en bovenal het ‘doen alsof’, met de daaruit voortvloeiende schaamte, angst om door de mand te vallen, geheimhouding, spanning, schuld en angst.

Het vereist enige vooruitgang in dit werk voordat je het verschil begint te ervaren tussen echt verlangen om geleidelijk naar groei toe te werken en de onechte bevelen die je door het ideaalbeeld opgelegd worden.

(Lezing 83)

IJdelheid_Smurf

In lezing 58 geeft de gids aan dat het geïdealiseerde zelfbeeld vaak grotendeels onbewust is :

Leer het ideaalbeeld van jezelf analyseren, leer zien wat je onbewust wilt dat het is en wat het denkt te moeten bereiken en met welk doel. Door je dagdromen en verlangens uit het heden te analyseren, ontdek je altijd dezelfde gemeenschappelijke noemer : het verlangen naar volmaaktheid om daardoor geluk te verwerven en te heersen over de jou omringende wereld. Zo voor de vuist weg zul je ongetwijfeld zeggen : ‘Nee, ik heb niet het minste verlangen om over anderen te heersen, dat is niet waar.’ Maar waar komen je vele emoties op neer ? Wil je niet volmaakt zijn om daardoor de mensen precies te laten doen wat jij wilt ? Wil je niet door iedereen, zonder uitzondering, bemind en goedgekeurd worden ? Wil je niet volmaakt zijn, en daardoor beter, belangrijker en bewonderenswaardiger dan andere mensen ? Als je vanuit dit nieuwe gezichtspunt eerlijk tegenover jezelf bent met betrekking tot je emoties, zul je moeten toegeven dat je antwoord ‘ja’ is, hoewel je je verlangen naar alleenheerschappij beslist nooit in deze bewoordingen hebt uitgesproken. Het heersersprincipe ligt in elke ziel besloten en moet onder ogen worden gezien, voordat je echt je ketenen kunt gaan afwerpen. Als je dit principe niet herkent, kun je je verlangen naar ongelukkig zijn en het uitlokken daarvan ook niet herkennen en het is heel belangrijk dat je al die dingen ziet voor wat ze in werkelijkheid zijn.

Als je jezelf echt kunt accepteren (met je diepste emoties, niet alleen in theorie en met je verstand) als een van de vele mensen op aarde, net zo onvolmaakt als ieder ander, door sommigen geliefd en geaccepteerd en door anderen niet, dan ben je een echte rijpe persoonlijkheid geworden en vind je het niet langer nodig jezelf schade te berokkenen door ellende op te roepen. Maar hoe weinig mensen zijn daartoe in staat. Je lijdt altijd hevig wanneer je geen goedkeuring krijgt. Het houdt je misschien zelfs uit je slaap, je gemoedsrust. Je vind afgekeurd worden zo ondraaglijk dat je zelfs de geringste fout niet kunt toegeven, je blijft ertegen vechten. Waarom ? Omdat het het ideaalbeeld van jezelf kapot maakt. Je leven lijkt op het spel te staan, want al het geluk lijkt onbereikbaar voor je te worden als je het ideaalbeeld van jezelf niet in stand kunt houden. Het kleine kind in jou reageert zo; je verstand probeert de luide protesten van het kind in je op een rationeel aanvaardbare manier te verwerken. Maar dat brengt je geen vrede. Je krijgt pas vrede wanneer je deze kinderlijke opvatting van geluk, alleenheerschappij en volmaaktheid onder ogen leert zien en leert loslaten.

{Lezing 58)


 

De dwingende onderstroom

Het huilende en boze kind in je

Het kind is voor alles van de ouders afhankelijk : voor onderdak, voedsel, genegenheid, bescherming en – niet op de laatste plaats – ook voor het zo noodzakelijke genot. Want een mens kan niet zonder genot. Het is een van de pijnlijkste vergissingen deze waarheid te ontkennen. Lichaam, ziel, verstand en geest kwijnen zonder genot weg. Als volwassene ben je in staat op eigen kracht en met eigen middelen voorwaarden te scheppen voor de voorziening van onderdak, voedsel, genegenheid en veilgheid, en ben je eveneens in staat hetzelfde te doen wat betreft genot. Op al deze gebieden moet er contact, samenwerking en communicatie met anderen zijn. Je kunt voor jezelf in geen enkele van deze behoeften voorzien zonder wisselwerking met andere mensen. Maar deze wisselwerking verschilt volkomen van de passieve, zwakke afhankelijkheid van het kleine kind.

Het kind … is op een starre manier eenzijdig gericht op ontvangen. Dat geldt ook voor genot. Het kind heeft als het ware de toestemming van de ouders nodig om te genieten. … De volwassene moet zelf diep in zich de bron van genot aanboren – hij heeft daarvoor geen toestemming van anderen nodig. … Wanneer je in dit opzicht in de knoop zit en in je ontwikkeling wordt tegengehouden, wacht je tot een ander (een ouderfiguur) het voor jou mogelijk maakt deze diepe bron van je eigen rijke gevoelens aan te boren. Je weet dat die gevoelens bestaan en je snakt ernaar. Maar je weet niet dat je geen kind meer bent dat afhankelijk is van anderen om ze te mogen voelen om ze te kunnen activeren en uit te drukken. … Je bewuste verstand negeert het feit dat er in jou een huilend, eisend, boos en hulpeloos kind bestaat. Bewust geloof je dat je helemaal volwassen bent. Maar op het onbewuste niveau waarop dit kind bestaat, besef je niet dat je volwassen geworden bent en niet langer de toestemming van je ouders (of van een ouderfiguur) nodig hebt om te mogen putten uit de bron van leven en genot, voor je eigen vervulling, voor de verwezenlijking van je eigen krachten om te krijgen wat je wilt en nodig hebt. Dit is een van de meest fundamentele splitsingen in je persoonlijkheid.

(Lezing 157)

Druk op anderen uitoefenen

Zolang je niet weet … dat je in staat bent om te bewerkstelligen dat wat je ook maar nodig hebt in je eigen leven ook werkelijk tot je komt, dan maak je je voor al je verlangens en behoeften afhankelijk van een kracht buiten je, van een andere autoriteit. Door deze verdraaiing van de werkelijkheid wacht je op vervulling vanuit de verkeerde bron. Dit houdt de behoefte voortdurend onvervuld. Hoe onvervulder je bent, des te dringender wordt de behoefte. Hoe dringender de behoefte, des te groter je afhankelijkheid, je hoop, en je pogingen om het iedereen die zogenaamd die behoefte moet vervullen naar de zin te maken. Je wordt wanhopig. Wanhopig omdat hoe meer je je best doet, hoe minder de behoefte vervuld wordt, en met die onrealistische pogingen kan dat niet anders. Bewust weet je hier niets van, je weet niet welke krachten je voortdrijven, en ook niet in welke richting. En je bent wanhopig omdat je in je drang om de behoefte vervuld te krijgen het beste van jezelf en je waarheid verraadt. Zowel dit gefrustreerde streven als het verraad aan jezelf scheppen een dwingende onderstroom.

Deze dwingende onderstroom kan op een heel subtiele manier tot uiting komen. Ook al gebeurt dat misschien helemaal niet openlijk, zitten de emoties er toch allemaal in samengebald, en heeft dat onvermijdelijk invloed op anderen, met gevolgen die wetmatig zijn en bij de situatie passen. Elke dwingende onderstroom moet bij anderen wel weerstand wekken en hen doen terugschrikken, zelfs al zou dat waartoe ze gedwongen worden voor hun eigen bestwil en genoegen zijn. Zo blijft de vicieuze cirkel doorgaan. De voordurende frustratie, waarvan je gelooft dat die veroorzaakt wordt door de gemene weigering van de ander om mee te werken en te geven, veroorzaakt woede en misschien zelfs wraaklust en wrede impulsen in je ziel. Dit verzwakt op zijn beurt je persoonlijkheid nog meer, want er ontstaat schuld. De destructieve gevoelens moeten verborgen worden, opdat de ‘levensbron’ zich niet tegen je zal keren. Het net van verwikkelingen wordt steeds strakker, je raakt volledig verstrikt in deze val van je eigen misvattingen, verdraaiingen en illusies. Je komt terecht in de ongerijmde situatie waarin je smacht naar de liefde en aanvaarding van iemand die je haat omdat die jou zo lang onvervuld heeft gelaten. Deze eenzijdigheid, dit aandringen op de liefde van iemand tegenover wie je een diepe wrok koestert en die je wilt straffen, vergroot de schuld, want met een altijd aanwezige waakzaamheid flitst je ware Zelf zijn reacties naar je verstand – maar dat is niet in staat de boodschappen van je ware Zelf te interpreteren en te onderscheiden van die welke van het kind in je komen. Het feit dat je behoefte door de ander niet wordt vervuld, verzwakt ook je overtuiging dat je recht hebt op het genot waarnaar je zo verlangt. Je hebt een vage vrees dat dat verlangen misschien verkeerd is. Zo begin je de oorspronkelijke, natuurlijke behoefte opzij te dringen, je leidt hem in andere banen waar hij wordt ‘gesublimeerd’. Andere, min of meer dwangmatige, behoeften gaan ontstaan. Al die tijd wordt je heen en weer geslingerd tussen de kracht van de diep verborgen , oorspronkelijke behoefte en de twijfel of je er wel recht op hebt. Hoe groter je twijfel, des te groter je afhankelijkheid van bevestiging door een autoriteitsdrager – een ouderfiguur, de openbare mening, bepaalde groepen mensen die de laatste waarheid vertegenwoordigen. Hoe langer deze vicieuze cirkel duurt, des te minder is genot en des te meer ongenoegen in je psyche aanwezig en des te meer moet je wanhopen over het leven en twijfelen of vervulling mogelijk is. Er komt een punt waarop je het van binnen opgeeft.

Iedereen heeft wel op een bepaalde manier en in bepaalde mate zo’n zwakke plek in zich. In dit geheime hoekje voel je je niet alleen hulpeloos en afhankelijk, maar ook diep beschaamd over de middelen die je gebruikt om goede maatjes te worden met degene die op een bepaald moment de rol van autoriteit moet vervullen om jou te geven wat je aan genot, veiligheid en zelfrespect nodig hebt. De dwingende onderstroom zegt “Je moet”. Deze onderstroom eist van anderen dat ze zijn, voelen en doen wat jij nodig hebt en verlangt. Van buiten is dat misschien helemaal niet te zien – aan de oppervlakte kan het er in feite zelfs geheel tegenovergesteld uitzien. Je onvermogen of moeite om op een gezonde manier voor jezelf op te komen is een direct gevolg van het verbergen van de beschamende en bedreigende dwingende onderstroom. Die is bedreigend omdat je heel goed weet dat je, als die duidelijk te zien is, daarmee veel afkeuring en mogelijk zelfs openlijke afwijzing oproept.

Ik nodig jullie allemaal uit, vrienden, dit gebied in je krachtig tegemoet te treden.

(Lezing 157)


 

Het fysieke, mentale, emotionele en spirituele niveau

Het fysieke niveau verwijst naar het lichamelijke welzijn.

In lezing 101 behandeld de Gids het begrip verdediging gezien vanuit verschillende niveaus. Over het fysieke niveau zegt hij :

Natuurlijk zijn er werkelijke gevaren en is de mens ertoe uitgerust ze het hoofd te bieden. Als je echt wordt aangevallen, staken al je vermogens hun normaal functioneren en concentreren zich op dat ene gevaar. Daartoe ondergaat je hele gestel een verandering met als enig doel de noodsituatie het hoofd te bieden. Zo scheiden je klieren op zo’n moment een bepaalde stof af die door je hele zenuwstelsel schiet, je bloeddruk verhoogt, en je hartslag versnelt.

Het mentale niveau verwijst naar het denken.

In verband met gevaar zegt de Gids hierover :

Wanneer je in reëel gevaar verkeert, concentreren al je mentale vermogens zich …. automatisch op dat wat zich voordoet. Daarom kun je je op niets anders meer concentreren. Je bent niet meer in staat ware of wijze gedachten te koesteren, je denkt aan niets anders meer dan aan het gevaar van dat moment en hoe je jezelf daartegen kunt beschermen. Alle andere overwegingen die anders van belang zijn voor een harmonieus en zinvol leven worden buitengesloten. Als dit in afzonderlijke momenten van echt gevaar gebeurt, is het goed en zinvol. Wanneer het reële, feitelijke gevaar is geweken, keer je weer terug tot de normale gang van zaken.

(Lezing 101)

Het emotionele niveau verwijst naar gevoelens, zoals pijn, angst en woede, maar ook plezier en genot.

In verband met angst zegt de Gids :

Oog in oog met echt gevaar heb je nauwelijks tijd of ruimte voor andere gevoelens dan angst of boosheid. In de zeldzame gevallen van echt gevaar is dit goed, omdat deze twee emoties je de noodzakelijke aanzet en kracht geven om je te verdedigen.

(Lezing 101)

Het spirituele niveau van de persoonlijkheid heeft te maken met uitreiken naar de ander, met communicatie, met eenheid en creativiteit.

Sprekend over gevaar, zegt de Gids :

In het zicht van echt gevaar is het op dat moment wederom belangrijk en noodzakelijk dat je gevoelens zich beperken tot dat wat zich voordoet. Zoals ik al zei, je gevoelens blijven beperkt tot angst en boosheid om jezelf doelmatig te beschermen. Dit laat geen ruimte voor warme gevoelens van liefde, genegenheid, begrip, medeleven. Met andere woorden, in momenten van gevaar trek je jezelf terug en verzamel je krachten voor een tegenaanval of vlucht. Je reikt niet meer uit naar de wereld, je probeert niet langer de kloof tussen jou en de anderen te overbruggen, Je houdt je niet bezig met het opheffen van de scheiding tussen jou en de anderen, met communicatie en eenheid. Maar wanneer het gevaar voorbij is, keer je terug tot de toestand waarin je al deze warme, goede, naar buiten gerichte en uitreikende gevoelens voelt. Hetzelfde geldt voor je creativiteit, welke ook een kant is van je spirituele wezen. Hoe creatief iemand normaal ook mag zijn, in momenten van acuut gevaar wordt de creativiteit tijdelijk stopgezet en keert pas terug wanneer het gevaar geweken is.

(Lezing 101)


 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Je kunt niet vrij zijn en geen verantwoordelijkheid hebben.

Zelfs in de dierenwereld zie je diezelfde wet in werking. Een huisdier heeft geen vrijheid en is ook niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van zijn eigen voedsel en onderdak. Een wild dier is vrij, maar heeft de verantwoordelijkheid om voor zichzelf te zorgen.

(Lezing 60)

In de mate dat je je verantwoordelijkheid afschuift, beknot je je eigen vrijheid. Je maakt jezelf tot slaaf.

(Lezing 60)


 

Religies

Door de religies zijn veel spirituele wetten en waarden algemeen bekend, maar weinig daarvan wordt werkelijk ten diepste begrepen en ervaren, laat staan ten diepste geleefd. Nog al te vaak verwart en verdraait de mensheid deze wetten en veronachtzaamt ze vervolgens totaal omdat ze door verdraaiing zinloos lijken, óf gehoorzaamt ze schijnheilig op een oppervlakkig niveau dat de mens innerlijk niet raakt. Hoe meer de mensheid groeit, hoe groter de impuls van het Christus-licht kan zijn; en zoveel te meer zal het mogelijk zijn om echte spirituele waarden deel uit te laten maken van het menselijk bewustzijn.

(Lezing 257)


 

Waarachtigheid tegenover jezelf

Ga niet op dit pad als je ervan verwacht dat je je pijn en je verdriet kunt vergeten en die kanten van je persoonlijkheid verdoezelen waar je niet tevreden over bent of een hekel aan hebt. Die afkeer hoeft niet ‘neurotisch’ te zijn. Misschien heb je wel gelijk als je er een hekel aan hebt. Maar je hebt geen gelijk wanneer je gelooft dat je daardoor een hopeloos geval bent. Het pad leert je om alles in je onder ogen te zien, want alleen dan kun je echt van jezelf houden. En dan alleen kun je je essentie vinden.

Het pad eist dát wat de meeste mensen het minst bereid zijn te geven : waarachtigheid tegenover jezelf; laten zien wat er nu is; verwijdering van je maskers en pretenties; je naakte kwetsbaarheid ervaren. Het is een grote opgave, en toch is het de enige echte weg die naar werkelijke vrede en heelheid leidt. En wanneer je hebt opgegeven om te investeren in pretentie en verhulling is het niet langer een grote opgave, maar een organisch en natuurlijk proces.

De tegenzin om eerlijk met jezelf te zijn geldt ook voor de ‘eerlijkste’ mensen. Iemand kan bekend staan om zijn waarachtigheid en integriteit op één niveau. Toch zijn er diepere lagen waar dat helemaal niet zo is. Dit pad leidt naar deze tot nu toe verborgen lagen, die veel subtieler en moeilijker grijpbaar zijn, maar zeker aanwijsbaar.

Hoe kun je peilen of deze onwaarachtigheid bestaat ? Heel eenvoudig. Er is een onfeilbare sleutel die je, als je hem wilt gebruiken, foutloze antwoorden zal geven. De sleutel is :

Hoe voel je je over jezelf en je leven ? Hoe zinvol, vervuld en rijk is je leven ? Voel je je veilig bij anderen ? Voel je je thuis bij jezelf, je intiemste zelf, in aanwezigheid van anderen of tenminste van een paar mensen die eenzelfde doel hebben als jij ? Hoeveel vreugde kun je voelen, geven en ontvangen ? Word je gekweld door wrok, angst en spanningen ? Door eenzaamheid en een gevoel van isolement ? Moet je het altijd druk hebben om je angst minder te voelen ? Het feit dat je je niet bewust bent van je angst, bewijst beslist niet dat je niet bang bent. Veel mensen beginnen op het pad zonder zich bewust te zijn van hun angst, maar ze voelen zich dood, verdoofd, lusteloos en verlamd. Dit kan een teken zijn dat de angst schijnbaar ‘overwonnen’ was door een verdovingsproces. Je kunt de stap niet overslaan om eerst je angst te voelen en dan wat de angst op haar beurt verbergt. Alleen dan kun je werkelijk weer tot leven komen.

(Lezing 204)


 

Padwerk samen met anderen

Voor jullie die hier aanwezig zijn, zou het, ook al kom je alleen, geen probleem moeten vormen om geregeld een ontmoeting te organiseren met iemand anders hier en samen de punten die je op dit pad tegenkomt te bespreken. Het is in meerdere opzichten van belang dat je dit werk niet in je eentje doet. Wanneer je je hart voor een ander opent, geeft dat je nieuwe geestelijke kracht en een steun die je anders niet had ontvangen. Hoe hard je ook werkt, met hoeveel begrip je ook leest of studeert, hoe eerlijk je ook bent tegen jezelf, als je dat allemaal alleen doet, kom je toch in een zeker vacuüm terecht. Als je je problemen en dit werk met iemand deelt, ga je alles heel anders bekijken en raak je vervuld van een volkomen ander begrip. Dit is de wet van broederschap. Door steeds alleen bezig te blijven, schend je die wet ongemerkt. Er is een zekere mate van nederigheid voor nodig om een ander in je ziel te laten kijken. In het begin lijkt dit heel moeilijk, maar na een tijdje wordt het een tweede natuur. Al gauw zul je in staat zijn met een ander samen te werken, openlijk over je moeilijkheden, je zwakke kanten, je problemen te praten en ook om kritiek te ontvangen. Het kunnen ontvangen van kritiek werkt verzachtend op de ziel. Ieder van jullie die geprobeerd heeft open te zijn, zal bevestigen dat je een probleem dat je lang voor jezelf hebt gehouden, alleen door erover te spreken weer in de werkelijkheid terugbrengt; het verliest ineens wat van zijn opgeblazen proporties en wordt minder angstaanjagend. Door te zijn zoals je werkelijk bent, geef je iets aan jezelf en tegelijkertijd geef je liefde aan de ander : je helpt hem meer door hem je eigen menselijke zwakheden te laten zien dan wanneer je probeert superieur te lijken. Je partner in dit werk doet voor jou hetzelfde. Probeer dit dus te regelen, als je dat al niet gedaan hebt. Na een tijdje zul je zien hoeveel je eraan hebt en hoe vruchtbaar het is. Het geeft je voedsel om over na te denken ; je helpt elkaar en het leert je wat broederschap is, wat nederigheid is en wederzijds, oordeelloos begrip.

Als het erom gaat je te helpen je fouten te vinden, is degene die je als spirituele mede-werker hebt gekozen misschien niet altijd de meest geschikte persoon ; lang niet alle mensen die hier komen kennen elkaar daarvoor goed genoeg. Je eigen oude vrienden en familie kennen je wel goed en kunnen je meer over jezelf vertellen dan je nieuwe vrienden hier. Ik raad je aan hiervoor de hulp in te roepen van mensen die je al heel lang kennen, zelfs al delen ze je belangstelling voor dit werk niet en al hebben ze misschien een ander geloof of overtuiging. Ze zullen respect hebben voor je oprechte streven je te verbeteren en je fouten te leren kennen. Als je het op de juiste manier vraagt, en uitlegt dat je hun mening erg op prijs stelt, dat je jezelf wilt leren kennen om je te kunnen verbeteren en dat je niet kwaad of beledigd zult zijn als ze iets zeggen dat jou onterecht lijkt, dan zul je in staat zijn naar ze te luisteren en iets te leren van wat ze zeggen.

Wanneer je te horen krijgt wat je fouten zijn, denk er dan eerst rustig over na. Het kan gebeuren dat je, wat je verteld wordt, eerst heel onrechtvaardig vindt en dat je je gekwetst voelt. Als het waar is wat je gezegd wordt, kan dat zelfs nog extra pijnlijk zijn. Maar ook als je er oprecht van overtuigd bent dat iets wat je te horen kreeg onterecht is, probeer toch je te beheersen en erover na te denken ; misschien is het alleen maar in een bepaald opzicht waar. Misschien ziet je vriend alleen de buitenkant en niet wat erachter zit ; wellicht heeft hij niet het juiste inzicht in al die gecompliceerde mechanismen van de ziel ; hij kiest niet de juiste woorden om uit te drukken wat hij nou precies bedoelt of misschien begrijpt hij jouw manier van reageren gewoon niet. Maar dat kleine stukje waarheid dat hij te pakken had, kan een nieuwe deur openen en het beeld dat je van jezelf hebt aanvullen en verhelderen. Misschien is het niet volkomen nieuw voor je, maar het is vaak nodig om dezelfde fout uit een andere hoek en in een ander licht te bekijken, voor je kunt begrijpen op welke verschillende manieren zo�’n onvolkomenheid op je leven inwerkt.

Je leert veel door het voortdurend observeren van je eigen innerlijke reacties bij de confrontaties met je minder prettige eigenschappen.

Wanneer je je eigen reacties herkent en begrijpt, wanneer je weet waar ze vandaan komen en er misschien een beetje de draak mee steekt en jezelf niet zo serieus neemt, ben je weer een hele stap verder. Verwacht niet dat dit van de ene op de andere dag zal lukken. Maar na een tijdje kom je op een punt waar je deze afstand, dit verschil tussen jou en je gekwetste egootje heel duidelijk voelt en waar je in staat bent er een grapje over te maken en je er niet in te verliezen. Wanneer je dit onderscheid kunt voelen, opent dat een deur naar meer en vollediger begrip van jezelf.

(Lezing 26)

Ik wil hierbij opmerken dat het nooit de bedoeling is om ook maar iets te forceren, d.w.z. iets krampachtig te doen terwijl je zelf toch voelt dat je er nog niet aan toe bent, en er nog niet mee om weet te gaan.

De Padwerk-organisatie organiseert verschillende activiteiten. Je kunt onder meer deelnemen aan groepen die de lezingen bestuderen. Ook bestaat de mogelijkheid om op individuele basis geregeld je pad-ervaringen te bespreken met iemand die een aantal jaren intensief de scholingsweg van het pad is gegaan.

(Ik zou) graag iets willen zeggen tot vrienden die de weg hierheen nooit gevonden hebben en die nooit enig persoonlijk contact met mensen van deze groep hebben gehad, maar die deze lezingen met belangstelling lezen. We zijn er op attent gemaakt dat sommige van deze mensen zelf proberen de diepte van hun ziel te bereiken, alleen of samen met anderen. Hun goede bedoeling wordt op prijs gesteld. Maar ik zou hen willen vertellen dat het niet echt mogelijk is alleen of zelfs samen met iemand anders die ook geen persoonlijke ervaring gehad heeft met deze bepaalde methode, te slagen. De methode zelf kan namelijk niet door de lezingen overgedragen worden. De lezingen dienen als algemeen materiaal, ze kunnen niet de methode zelf geven. Het kan geen kwaad alleen te werken maar echt ver kom je niet. Daarom wil ik hen voorstellen niet te aarzelen in contact te treden met die leden van deze groep die gekwalificeerd zijn om te helpen. Als je werkelijk geïnteresseerd bent om deze methode voor anderen of je zelf toe te passen, is dit noodzakelijk.

(Lezing 204)

Het leven van Eva Pierrakos

Eva werd in 1915 geboren in Wenen, als dochter van de bekende Oostenrijkse romanschrijver Jakob Wasserman. Gedreven door haar leergierigheid en een verlangen naar een diepgaander begrip van haar wereld, begon Eva de gave te ontwikkelen om contact te maken met een innerlijke stem. Eerst door automatisch schrift en vervolgens door in trance te spreken. Op den duur ontvouwde de innerlijke stem zich als de respectabele, inzichtrijke en liefhebbende persoonlijkheid van de Padwerk Gids. Ze zette de ontwikkeling van haar gave met grote toewijding en volharding voort, waarbij ze leerde om naar haar leiding te luisteren en deze te volgen. Eva beschouwde haar vermogen om spirituele begeleiding en hulp in zelfontwikkeling te geven als haar levenstaak.

Eva kwam in 1939 naar de Verenigde Staten en vervolgde haar werk in New York, waar ze Gids-sessies en een langlopende reeks van trance-lezingen gaf. Ze was een mooie en levendige vrouw met een scherpzinnige intelligentie, die wist te genieten van het leven in al zijn aspecten. Ze hield van mensen en dieren en genoot van eten, skiën, zwemmen en dansen.

Lachendgekleurdmeisje632

In 1971 trouwde ze met psychiater John C. Pierrakos, één van de grondleggers van de Bio-Energetica en later de Energetica van de Ziel (Core Energetica). Het energetisch werk werd een essentieel onderdeel van Padwerk en droeg bij tot zijn groei.

Eva Pierrakos overleed in 1979, waarbij ze de rijke erfenis achterliet van meer dan tweehonderd Gids-lezingen, twee bloeiende Padwerk-centra en duizenden mensen die de leringen bestudeerden en volgden.

Padwerk op het Internet

Links naar Padwerk websites:

Internationaal:

International Pathwork Foundation, de officiële internationale organisatie met de nieuwsbrief ‘In Connection’

Pathwork Lectures met alle lezingen in diverse formats en zoekmachines.

Pathwork Minnesota (vroegere site van de inmiddels overleden Padwerk helper Dottie Titus)

Harig varen met embryo's

Non-Pathwork sites with information on Pathwork, the lectures and Eva Pierrakos:

New Heaven New Earth Special Report on Pathwork, Eva Pierrakos and the lectures.

The Pathwork Lectures of Eva Pierrakos by Dottie Titus on New Heaven New Earth.

141 Pathwork Guide Lectures with a recommendation rating system by spiritual artist Daniel B. Holeman on his site AwakenVisions.

The Pathwork on Sexuality by Brian T.N. Stokes in Deepplanet Magazine.

The Pathwork Process: Courage to Face Our Deepest Negativities by Patricia A. Burke in The Hungry Soul magazine.

Earthwalk Center led by Darlene Rollins who combines Pathwork with her love for Nature.

Conscious Parents, an organization dedicated to guiding parents in raising children in a physically and spiritually healthy way. Founded by Pathwork helper Donna Evans-Strauss.

Healing Path, Canadian Roddy Duchesne’s practice that combines Pathwork and spiritual healing.

Wim’s Pathwork pages with a list of references in the lectures to Christian sources.

Core-energetics Italy con informazione su Pathwork in italiano.

Edizioni Crisalide: Il Sentiero è un sentiero spirituale: essenza, origini, libri, lezione n. 204 (Che cosa è il Sentiero).

Spiritual Relationship, a personal article by Sherilee, creator of Fine metaphysical jewelry.

Flowing Spirit Guidance, channeling practice by Pathwork helper Joel Walzer in Mt. Tremper, New York.

Nederlandstalige sites over Padwerk:

Spirituele Therapie, online spirituele therapie via e-mail met Padwerkinvloeden van Gerard van de Lustgraaf

Wims Padwerk pagina’s, o.a. over Padwerk en de bijbel

Padwerk Nederland

Padwerk Startpagina met veel links

Alieke van Kalsbeek

Carla Leutscher: Psycholoog 4 Inspiration

Padwerk intensives van Uroboros

Padwerk en naaste verwanten door Hans Velders

Praktijk van Jacqueline Elffers: Carpe Diem

Het wezen van de mens door Sander Videler

Padwerk praktijk van Josje van der Spek

Massage De Verbinding, Padwerk en massage door Peppi Verkaar

Pathwork groups:

Pathwork® Groups are groups of people whose primary purpose is study of the Pathwork. They are mentored and led by a Helper who may or may not be resident in the area. The mentoring Helper is required to be a member of a Pathwork Chapter or Affiliate and is held accountable for the activities of the group and reports to the Foundation yearly on the activities of the Group.

Asia

Pathwork in Japan

http://www.pathworkinjapan.org

Miyanosawa 1-2-8-6
Nishi-ku Sapporo, Japan 063-0051

Area Served: Japan

Contact:
Midori Ohamae
Ph: 070-5618-8312
[email protected]

Pathwork in China

http://pathworkchina.org

Shanghai, China

Area Served: China

Contact:
Jan Rigsby and David Schwerin ([email protected])
[email protected]

Europe

Pathwork in Switzerland

Chemin des Clyettes, 14
Arzier, Switzerland 1273

Area Served: Suisse-Romand (French speaking part)

Contact:
Amanda van Boven-ten Rouwelaar
Ph: 41-22-3660223
[email protected]

Pathwork in Spain

http://www.corenergetica.com

Santa Rosa 33, S.L. Escorial
Madrid, Spain 28200

Area Served: Spain-Portugal

Contact:
Jaime Guillen de Enriquez
Ph: 91 890 2038 y 606595789
[email protected]

Pathwork in Barcelona

https://www.facebook.com/pathworkenbarcelona/

Barcelona, Spain

Area Served: Spain and Portugal

Contact:
Claudia Hiller, Djanira Cavalcante
[email protected]

Pathwork in Belgium

Borneveldstraat 52
Herent, Belgium 3020

Area Served: Belgium

Contact:
Maria Van Eyken
Ph: 0032-16-898259
[email protected]

Pathwork in Germany

HauptstraBe 26
Bodensee, Germany 37434

Area Served: Germany

Contact:
Wolfgang Steeger
Ph: 0049-5507-999986
[email protected]

Pathwork in Germany

Kosener Strasse 5
Berlin, Germany 14199

Contact:
Sabine Jungbluth
Ph: 0049-308-257-276
[email protected]

Il Sentiero

http://www.crisalide.com/sentiero/

Via Campodivivo 43
Spigno, Italy 4020

Area Served: Southern Italy

Contact:
Raffaele Iandolo
Ph: 39-0771-64463
Fax: 39-0771-639121
[email protected]

Middle East

Pathwork in Israel

http://pathwork.org.il/

Maale Zvia
Misgav, Israel 20129

Contact:
Sigal Halperin
Ph: 04-661-9139
Fax: 04-661-9064
[email protected]

North America —USA East

Central Park Pathwork

275 Central Park West
New York City, USA

Area Served: New York City

Contact:
Brigitte Basis
[email protected]

Jan Rigsby

www.janrigsby.com

285 E 35th St.
Brooklyn, NY, US 11203

Area Served: New York City, Online and at-a-distance classses

Contact:
Jan Rigsby
Ph: 347-722-1733

Cape Cod Pathwork Group

21 Heritage Dr.
Orleans, USA 02653

Contact:
Karl Oakes
Ph: 585-730-3720
[email protected]

Eastern Massachusetts Pathwork

195 Harvey Street
Cambridge, USA 02140

Contact:
Karl Oakes; Mef ford
Ph: 585-730-3720; 617-661-3839
[email protected]; [email protected]

Pathwork in Cincinnati

http://www.garyvollbracht.com/

P.O Box 42803
Cincinnati, United States 45242-0803

Contact:
Gary Vollbracht
Ph: 513-469-1005
[email protected]

Mid-Atlantic Pathwork, Inc. associate – The Earthwalk Center

http://www.earthwalkways.com

913 Holly Corner Rd.
Fredericksburg, United States 22406

Contact:
Darlene Rollins
Ph: 540-752-5540
[email protected]

Florida Information

, United States

Area Served: Florida

Contact:
Cibele de Macedo Salviatto
Ph: 305-456-7924
[email protected]

Pathwork of Georgia

Atlanta, United States 30305

Contact:
Cynthia Schwartzberg
Ph: 917-816-3534
[email protected]

North America—USA West

Pathwork in Texas

http://www.pathworktexas.org

Austin, United States

Area Served: Texas

Contact:
Jan Rigsby
Ph: 347-722-1733
[email protected]

Pathwork in Washington

c/o Brossmann 3023 Northwest 95th street
Seattle, United States 98117

Area Served: Washington State

Contact:
Maraiel Ruth
Ph: 530-265-3159
[email protected]

Pathwork in Colorado

http://www.pathworkcolorado.com

1 Blue Mountain Rd.
Lyons, United States 80540

Contact:
Linda Farrell
Ph: 303-884-4620
[email protected]

Pathwork in Iowa

20 Arbor Hill Circle #43 Iowa City, IA
Coralville, United States 52245

Contact:
Eric Roalson
Ph: 319-337-0678
[email protected]

Pathwork in New Mexico

P.O. Box 753
Santa Fe, United States 87501-0753

Contact:
Elsie Rippel
Ph: 505-424-1302

Oceania

Pathwork in Australia

http://www.pathworkaustralia.com

124 Keppies Rd.
Paterson, Australia 2421

Contact:
Jan Rigsby
[email protected]

Online

Jan Rigsby

www.janrigsby.com

285 E 35th St.
Brooklyn, NY, US 11203

Area Served: New York City, Online and at-a-distance classses

Contact:
Jan Rigsby
Ph: 347-722-1733

Pathwork Online

http://pwol.ca

350 Mill Rd. Suite 216
Toronto, Canada M9C 5R7

Area Served: Worldwide

Contact:
Gustavo Monteiro
Ph: 1-416-561-5780
[email protected]

South America

Pathwork de Goias

https://www.facebook.com/pages/Pathwork-Regional-oi%C3%A1s/646745845352165

Rua C-243 quadra 557 lote 10 Bairro: Jardim America
Goiania – GO, Brazil 74290-180

Area Served: Goiania

Contact:
Rita de Cassia Mansur de Castro
Ph: (062) 3285-8027; (062) 8118-0446; (062) 8462-8027
[email protected]

Pathwork Brasilia

http://pathworkbrasil.com.br/cpathworkbr/

Seps 710/910 Sul, Ed. Via Brasil S/508. Asa Sul
Brasilia, Brazil 70390-108

Area Served: Brasilia

Contact:
Flavio Vervloet
Ph: consultorio (061) 3442-8108; (061) 3443-8108 ou (061) 9961-2414
[email protected]

 

Pathwork affiliates:

These Pathwork® communities and centers are incorporated nonprofit membership organizations. They offer many programs for individuals and groups based on the Pathwork teachings. They also train Pathwork Helpers and teachers, people who help others with the Pathwork Lecture material and their personal voyage of inner discovery.

Europe

Pathwork South East Europe (PWSEE)

http://pathworkserbia.com

Milutina Milankovica 25 V/46
Novi Beograd, Serbia 11070

Area Served: (Bulgaria, Serbia, Croatia, Bosnia, Macedonia, Hungary, Slovenia, Slovakia, Romania)

Contact:
Lidija Zivkovic
[email protected]

Padwerk Nederland Elst Gld

http://www.padwerk.nl

Papekamp 45
6662 SB Elst, Netherlands

Contact:
Catherine Wienneke
Ph: 06-5082-3773
[email protected]

North America —USA East

Great Lakes Pathwork

305 Pineridge
Ann Arbor, United States 48103

Contact:
Brian O’Donnell
Ph: 734-663-1095
[email protected]

New York Region Pathwork, Inc.

http://pathworkny.org

603 Lazy Lane
Absecon, United States 8201

Contact:
Laurene Dunne
Ph: 845-688-2211
[email protected]

Philadelphia Pathwork Region, Inc.

http://www.philapathwork.org

901 Bellevue Ave.
Hulmeville, United States 19047

Contact:
Richard Carlson
Ph: 215-752-9894
[email protected]

Pathwork in Vermont

http://www.pathworkvermont.org

P.O. Box 15
Montpelier, United States 05601

Contact:
Isabelle Meulnet
Ph: 802-279-9144
[email protected]

Mid-Atlantic Pathwork, Inc. – Sevenoaks

https://www.sevenoaksretreat.org/pathwork/

403 Pathwork Way
Madison, United States 22727

Contact:

Ph: 540-948-6544
Fax: 540-948-3956
[email protected]

North America—Mexico

Pathwork of Mexico

http://pathworkmexico.com/

Circuito Historiadores #21
Ciudad Satelite, Mexico C.P. 53100

Contact:
Olga Tanaka
Ph: 52-555393-5258
[email protected]

North America—USA West

Pathwork of California, Inc.

http://www.pathworkcalifornia.org

7851 Drury Lane
La Jolla, United States 92037

Contact:
Carol Carpenter
Ph: 760-815-9477
[email protected]

South America

Pathwork Minas Gerais

http://www.pathworkminas.com.br

Rua Antonio de Albuquerque, 717, sala 604, Savassi – BH, MG
Savassi – BH, MG, Brazil

Area Served: Minas Gerais

Contact:
Ivone Damas
Ph: 9949-5597
[email protected]

Pathwork in Uruguay

http://www.pathwork.com.uy

[email protected]
Montevideo, Uruguay

Area Served: Uruguay

Contact:
Alcira Abin; Mercedes Lucas; Beatriz Arechavaleta
Ph: 410-16-74 or 709-61-64 or 600-79-39
[email protected]

Pathwork Sao Paulo

http://www.pathworksp.com.br

Rua Roquette Pinto 401
Sao Paolo, Brazil 05515-010

Area Served: Sao Paulo

Contact:
Ana Maria Baptista Gavazzi
Ph: 55-11-3721-0231
Fax: (11) 3721-8228
[email protected]

 

Pathwork Chapters:

Pathwork® Chapter is a non-incorporated group, led by at least two Helpers, one of whom is required to be resident of the immediate area. Chapters offer programs for individuals and groups based on the Pathwork teachings. The Helpers leading those Chapters regularly report to the Foundation on their activities.

Europe

Pathwork in Northern Italy

http://www.pathwork-ilsentiero.com

Fanano , Italy

Area Served: Northern Italy (Milan, Fanano, Modena)

Contact:
Hedda Kohler
Ph: (cell) (39) 339.27.28.410 or (39) 0536 69002
[email protected]

Le Troisieme Pole a.s.b.l.

http://www.troisiemepole.be

1, rue de la Gare d’Autre-Eglise
Autre-Eglise, Belgium 1367

Contact:
Marianne Hubert
Ph: 32.81.74.48.53 or 32.477.53.57.51
[email protected]

Pathwork United Kingdom

http://www.pathwork.org.uk

Lichfield, United Kingdom

Area Served: United Kingdom

Contact:
Simon Gleave
Ph: 44 (0) 754.789.75.95
[email protected]

North America —USA East

Pathwork in Florida

http://www.cibelesalviatto.com/

Area Served: Florida

Contact:
Cibele Salviatto; Barara Azzarra
Ph: 305-505-4743
[email protected]

Pittsburgh Pathwork

http://www.pittsburghpathwork.org

Pittsburgh, United States

Contact:
Sue Van Doeren

North America—Canada

Pathwork in Ottawa

http://www.ottawapathwork.ca

Ottawa, Canada

Area Served: Ottawa

Contact:
Jean Millar
Ph: 613-829-1254
[email protected]

Pathwork Canada

http://www.pathwork.ca

350 Mill Rd. Suite 216
Toronto, Canada M9C 5R7

Contact:
Gustavo Monteiro
Ph: 1-416-561-5780
[email protected]

Pathwork Canada (Ontario)

http://www.pathwork.ca

32 Martin Street South – SS1
Almonte, Canada KOA-1AO

Contact:
Louise Stevenson
Ph: 613-256-2654
[email protected]

North America—USA West

Pathwork in Sacramento/Sierra Foothills

P.O. Box 1341
Nevada City, United States 95959

Area Served: Sacramento and surrounding areas

Contact:
Maraiel Ruth
Ph: 530-265-3159
[email protected]

Pathwork Colorado

http://www.pathworkcolorado.com

Greenbrier Ct.
Boulder, United States 80305

Area Served: Colorado

Contact:
Nick Meima and Tara Welles
Ph: 303-502-7358
[email protected]

Arizona Pathwork

2205 W. Jalapeno Way
Cottonwood, United States 86326

Contact:
Ann Conover
Ph: 928-634-9294
[email protected]

Northwest Pathwork

407 NE 12th
Portland, United States 97232

Contact:
Kathleen Goldberg
Ph: 503-280-0880
[email protected]

South America

Pathwork Fortaleza

http://www.pathworkbrasil.com.br/Regional/?Estado=CE

Rua Teatrologo Silvano Serra 350 casa 200
Bairro de Lourdes Fortaleza – CE, Brazil 60.177-050

Area Served: Fortaleza

Contact:
Gustavo Moura
Ph: (85) 9929-0036; (85) 3081-2422
[email protected]

Pathwork Paraiba

http://www.pathworkpb.com.br

Av. Julia Freire no. 1214 Bairro: Expedicionario
Joao Pessoa – PB, Brazil 58041-000

Area Served: Brazil

Contact:
Claubete Nobrega
Ph: (083) 3224-2362 ou (083) 9967-8303
[email protected]

Pathwork Rio Grande do Sul e Santa Catarina

http://www.pathworksul.com.br

Av. Bento Goncalves, 1403/908. Porto Alegre. 90.650-002 Rio Grande do Sul, Brazil
Rio Grande, Brazil 386/201.90.670-000

Contact:
Alexandre Berg
Ph: (+5551) 99964-9539
[email protected]

Pathwork in Argentina

http://www.pathworkargentina.com.ar

Cap. Federal, Castex 3345, Piso 12
Buenos Aires, Argentina 541

Contact:
Teresa Colmegna
Ph: 54-1-801-7024
[email protected]

Pathwork Rio de Janeiro e Espirito Santo

http://www.pathworkrjes.com.br/

Rua Padre Leonel Franca 110 S/ 608. Gavea
Rio de Janeiro, Brazil 22452-000

Area Served: Rio de Janeiro

Contact:
Gloria Costa
Ph: (021) 8224-4333; (021) 2529-2322 consultorio
[email protected]

Pathwork Bahia (Instituto Pathwork Bahia)

http://www.pathworkbahia.com.br/

Rua das Hortensias 726, Pituba
Salvador Bahia, Brazil 41810-010

Area Served: Salvador Bahia

Contact:
Rino Marconi
Ph: 71.33511711 e 99695014
[email protected]; [email protected]

Padwerk: Psychologie en Spiritualiteit in de Praktijk is blij met de links die de volgende sites naar deze site hebben geplaatst:

spiritualiteit.startpagina.nl

healing.beginthier.nl

spiritualiteit.beginthier.nl

spiritueel.beginthier.nl

psychologie.beginthier.nl

spiritualiteit.2link.be

spiritualiteit.startpagina.be

esoterie.startpagina.be

newage.startpagina.be

spiritualiteit.coolbegin.com

religie.rubrieken.com

www.opeigenkoers.nl

Psychologie en Spiritualiteit, artikelen en citaten verzameld door Bert Hendriks

Vergeestelijking, informatie over christelijke mystici en genezers, en Padwerk

Over Padwerk: Psychologie en Spiritualiteit in de Praktijk

Je kunt drie dingen doen op deze site:

DE ES Fullhands

Eén belangrijke opmerking: alle lezingen en de zoekmachine zijn om vier redenen Engelstalig:

 • De uitgever van de oorspronkelijk Engelstalige lezingen moedigt iedereen aan om de lezingen gratis te verspreiden. De Nederlandse rechthebbende van de vertalingen staat gratis verspreiding niet toe.
 • Engels is de originele en dus betrouwbaarste versie van de lezingen.
 • De Nederlandse vertalingen zijn niet gebaseerd op de uitstekend geredigeerde en dicht bij de oorspronkelijke weergave blijvende ‘1996 Edition’ maar op een eerdere versie.
 • De Nederlandse vertalingen zijn niet van uitmuntende kwaliteit. Positieve uitzondering hierop zijn de in boekvorm verschenen lezingen.

De vertalingen van de oorspronkelijk Engelstalige artikelen van Amerikaanse Padwerkhelpers op deze  site zijn met toestemming van de auteurs vertaald door ondergetekende, m.u.v. het artikel van Gary Vollbracht dat grotendeels is vertaald door Edwin Vetkamp.

Ik wens je veel ontdekkingen toe,

Gerard van de Lustgraaf, maker van ‘Padwerk: Psychologie en Spiritualiteit in de Praktijk’