Brainstormsessie van Padwerk Vermont

Verslag van een bijeenkomst in juni 2006 van leerling-padwerk helpers van Pathwork Vermont in de VS waarin ze spontaan reageren op vragen van de begeleiders: Madeline Dietrich en Mary Jane Ihazs, derdejaars leerlingen padwerk helperschap, bijgestaan door Sahra Aschenbach en Ingrid Schirrholz, stafleden van Pathwork Vermont.

 

1. Wat biedt padwerk?

– Padwerk maakt gebruik van zowel psychologische als spirituele methodes;

– Padwerk werkt met zelfontdekking en eigen verantwoordelijkheid;

– Padwerk maakt het onbewuste en de gevolgen van het onbewuste voor jezelf en anderen meer bewust;

– Padwerk gebruikt spirituele hulpmiddelen en oefeningen zoals meditatie, gebed, dagelijkse terugblik (spiritueel dagboek), lezingen;

– Padwerk verheugt zich in blijheid en plezier;

– Padwerk is gericht op een relatie met God door integratie van het schaduwzelf;

– Padwerk maakt van een probleem een poort naar het goddelijke;

– Padwerk is geen dogma en vereist geen aanvaarding van de inhoud van de lezingen;

– Padwerk biedt alternatieve manieren om met het ‘dader-slachtoffer model’ te werken;

– Padwerk stimuleert de ontwikkeling van zelfgewaarzijn en opmerkzaamheid;

– Padwerk verduidelijkt de werking van spirituele wetten die ons als spirituele wezens in een menselijke vorm beïnvloeden;

– Padwerk biedt middelen voor het versterken van een bewust volwassen ego dat kan dienen als een veilige en helende basis om je verbinding met God te ontwikkelen;

– Padwerk versterkt het bewuste volwassen ego dat je helpt om je ‘spirituele verbinding’ gegrond en aards (niet zweverig) te houden;

– Padwerk helpt je inzien dat het schaduwzelf opgebouwd is uit geblokkeerde, onontwikkelde delen van jezelf;

– Padwerk viert de grootsheid van wie je bent…viert dat deel van jezelf dat plezier vindt in helemaal levendig en vrij zijn;

– Padwerk gaat over vrijheid en bevrijding van angst;

– Padwerk helpt je je te vereenzelvigen met de Goddelijke Kern binnenin je;

– Padwerk gaat verder dan overleven;

– Padwerk laat je werken met je persoonlijke verleden en laat je verdergaan;

 – Padwerk helpt je bij de ontwikkeling van je eigen spirituele pad;

– Padwerk toont de weg naar je innerlijke autoriteit, onafhankelijkheid en kracht;

– Padwerk brengt je in het binnenste van begrippen, in de energie van begrippen, in de kracht van woorden zodat deze levend worden in je;

– Padwerks methode van ‘dagelijkse terugblik’ maakt je bewuster van je alledaagse ervaringen en van de patronen die je zelf schept;

– Padwerk beschouwt uiterlijke relaties, omstandigheden en je dagelijks leven als een weerspiegeling van je innerlijke leven;

– Padwerk ziet het leven als je leraar;

– Padwerk nodigt uit tot het benoemen en uitspreken van je bedoelingen.

 pirireis

2. Noem dingen die veranderd zijn in jezelf of om je heen sinds je met padwerk bent begonnen.

– Ik heb een sterker bewust volwassen ego, het zwakke en negatieve ego is niet langer de baas;

– Mijn relatie is meer wederzijds en kent diepere liefde;

– Van hopeloosheid t.a.v. de wereld naar bezorgdheid met hoop;

– Het geloof dat als ik mezelf heel en vredevol word dit een positief effect heeft op het bewustzijn van anderen en het bewustzijn van de mensheid;

– Verantwoordelijker voor mijn relaties met anderen, minder het slachtoffer;

– Minder wrok en meer plezier zonder schuldgevoel;

– Nederigheid i.p.v. schaamte, meer eerlijkheid;

– Verdiepende relatie met mezelf, anderen en het goddelijke;

– Zelfstandige kracht, autoriteit;

– Ik schep mijn leven, gebeurtenissen en de wereld met God samen;

– Het Leven, het Universum en God werken samen met mij om het beste voor mij te scheppen en voor de wereld (Verlossing);

– Betrouwbare groei, hoopvol en blijer;

– Ik mag mezelf meer en ik begrijp dat mensen zowel goeie als slechte dingen in zich hebben.

3. Waar sta je voor? Aan welk principe, zaak, waarde of doel zou je bereid zijn je leven te besteden?

– Anderen helpen hun innerlijke thuis te vinden;

– Echt zijn, proberen te vertrouwen en niet-oordelend te zijn;

– Culturen, mensen en landen bijeen brengen;

– Passie: het Menselijk Bewustzijn wakker maken;

– Doel: gemeenschappen leven inblazen;

– Glanzen, groeien, kleurrijk, creatief, voedend.

4. Wat is het meest belangrijk voor je aan padwerk?

– Steunend, geeft en deelt hulpmiddelen, de manier waarop ze onderwezen, gedeeld en ervaren worden;

– Padwerk staat in de kinderschoenen waardoor het weinig rompslomp heeft, kneedbaar is en vol potentieel;

– Het voelt vrij en open, je kunt zelf kiezen hoe diep je erin wilt gaan;

– Geen hiërarchie;

– Het is een proces;

– Ik heb een helper die het helderste bewustzijn houdt wanneer ik in mijn donkerste stukken zit.

5. Wat is het opwindendste voor je aan Padwerk Vermont?

– Mensen die eerlijk proberen echt te zijn;

– Mensen kennen zichzelf en willen werken aan zichzelf;

– Bereidheid, wens en plezier om samen te zijn;

– Betrouwbaar, kundig, vertrouwenwekkend.

6. Woorden die je passie voor padwerk beschrijven.

Diep vertrouwen, verlangen naar waarheid, onthullend, uitnodigend, uitdagend, hoopvol, brandend, vurig, levendig, rijk, zelfstandige kracht, constant, sterk.

7. Wat is je ideaal van wat padwerk zou kunnen zijn?

– Centrum voor de belichaming, verwerkelijking en uiting van wat mogelijk is voor de mensheid in de wereld;

– Toegankelijk, actief centrum met groepen in plaatselijke gemeenschappen;

– Gezonde cel in het lichaam: zuiverend, verjongend en helend;

– Aantrekkingskracht, geen promotie.

8. Wat zijn de meest belangrijke dingen die we in Vermont zouden kunnen doen?

 – Persoonlijk blijven groeien;

– Toegankelijker zijn;

– Creëren van een netwerk/web van lichtstromen, maar wel aards;

– De samenleving ingaan, onszelf delend.

9. Wat zijn de woorden die onze waarden beschrijven?

 – Diepe eerlijkheid;

– Diepe verbondenheid;

– Een brede oriëntatie en blik;

– Groeiend bewustzijn;

– Dankbaarheid voor de kracht, stevigheid, vrijheid en voeding die Padwerk Vermont biedt;

– Geaccepteerd zoals ik ben, vragen en twijfels zijn welkom.

Toelichting:

De Padwerk Gemeenschap in Vermont (VS) staat aan het begin van een vier jaar durend overgangsproces. We gaan over van een ‘Eén helper-leider-oprichtersmodel’ naar een ‘Gemeenschapsmodel’ dat wordt ontwikkeld door en voor de leden van de gemeenschap, met de steun en begeleiding van onze toegewijde staf van drie personen.

Wat uniek is aan dit veranderingsmodel is dat de motivatie voor de vorming van de gemeenschap van de leden zelf komt als antwoord op een uitdaging die kwam van Sahra Aschenbach, oprichter van Padwerk Vermont: de komende vier jaar draagt ze de leiding van de gemeenschap over aan de leerlingen. De leerlingen bereiden zich momenteel voor op deze prikkelende taak door het bestuderen van ‘Helperschaps- en Leiderschapsontwikkeling’.

In aanvulling hierop voelden de leerlingen zich geroepen om de eerste van 8-12 ‘Gemeenschapsvormingsbijeenkomsten’ samen te stellen die gedurende de komende vier jaar zullen worden gepland tot het proces afgerond is.

De eerste van deze eendaagse bijeenkomsten werd in juni 2006 gehouden en het verslag hiervan is hierboven te lezen.