Brian T.N. Stokes: Padwerk over seksualiteit

“De erotische kracht is één van de machtigste krachten die er bestaan en heeft een enorme stuwkracht en invloed.”

(Padwerklezing 44: De krachten van liefde, eros en seks)

“De kracht van seksualiteit in zijn ideale vorm kan vollediger dan elke andere menselijke ervaring laten zien wat spirituele gelukzaligheid, eenheid en tijdloosheid zijn. In de totale seksuele ervaring breek je door de grenzen van tijd en afgescheidenheid waarbinnen je beperkte denken je heeft opgesloten. Zo’n ervaring herinnert je aan je ware bestaan in de eeuwigheid.”

(Padwerklezing 207: De spirituele symboliek en het spirituele belang van seksualiteit)

 

Seksualiteit is de berg die uitnodigend oprijst aan de horizon voor ons allemaal. Ongeacht hoeveel je ervan houdt of er een hekel aan hebt, ervan geniet of je er rot over voelt, het is een klim die je moet maken tijdens de reis naar het ware zelf. Het geschenk van Padwerk is de gelegenheid om jezelf te zien staan aan de voet van deze menselijke topervaring met ontzag en belangstelling, niet met angst en twijfel, maar met de instrumenten om de klim naar liefde, verbondenheid en geluk te maken. Voor iedereen.

De moderne samenleving lijkt erop uit om van seks keer op keer iets alledaags en gewoons te maken. Televisie, films en muziek zijn geobsedeerd door seksualiteit op een puberale manier. In het hart van deze bijna wanhopige parade van vervormde platte beelden van alomaanwezige seks ligt de echte angst dat het wezenlijke van deze unieke menselijke ervaring ons zal ontgaan. In de mate dat we dat niet begrijpen, zijn we geschokt door de macht van seks om presidenten en goeroes, huwelijken, vriendschappen en gezinnen ten gronde te richten.

Magritte schildert een vrouw

De grootste valkuil op weg naar seksuele heelheid is de verkeerde opvatting dat je seksualiteit slechts een deel van je is, ergens “daar beneden”, iets dat je kunt leren gebruiken, gescheiden van je spirituele wezen. Veel populaire benaderingen om je seksualiteit te ‘verbeteren’ volgen deze lijn en zijn meestal niet effectiever dan de talloze ‘wonderdiëten’ om blijvend af te vallen. Padwerk belicht onze seksualiteit van een unieke kant, als een onafscheidelijk deel van ons kernwezen.

De eerste stap in je ontwikkeling is de zachtmoedige acceptatie van je seksualiteit zoals die nu is, hoe verterend of koel dan ook, hoe vervormd of geblokkeerd dan ook, hoe overheersend aanwezig of ontbrekend dan ook. Het helpt niet om de ‘boodschapper de schuld te geven’, dit deel van jezelf te veroordelen en het grotere plaatje van je spirituele reis op aarde te negeren. Je begint door eerlijk en open naar dit deel van jezelf te kijken. Voor velen betekent dit het losmaken van een leven van schaamte en ontwijking, voor anderen de herbeleving van angst en misbruik.

Alles wat bestaat in de menselijke geest komt naar buiten in de seksuele ervaring, het is onmogelijk om iets daarbuiten te laten. (…) Het is daardoor een onfeilbare aanwijzing van de toestand van je geest. Je seksuele ervaringen zullen onthullen waar je bevrijd bent en één met de goddelijke wet, waar je kwaadwillig en destructief bent en waar je vastzit en stilstaat omdat de destructiviteit verborgen is en niet aangepakt wordt. (Padwerklezing 207)

Padwerk is er duidelijk over dat aandacht voor je seksualiteit van levensbelang is, ongeacht of je een relatie hebt, seksuele contacten hebt, of niet: elk probleem dat je hebt in het leven heeft als één van zijn wortels een seksueel element dat we ontwijken. Dit zijn inderdaad krasse woorden. Een onmiddelijke reactie hierop is om dit idee te verwerpen: “Hoe kan alles in het leven over seks gaan?” De Gids reduceert de levensproblemen niet tot het platte begrip van seks dat we zo goed kennen, maar verheft seksualiteit als sleutelervaring tot zijn ware aard: “de scheppende kracht op elk bestaansniveau”. (Padwerklezing 44)

“Aangezien de stroom van genieten in de levenskracht zich voornamelijk voordoet als seksualiteit, bevat destructieve, geblokkeerde energie ook geblokkeerde seksuele energie. (…) Vandaar dat elke moeilijke situatie in je leven een seksuele stagnatie in je innerlijk vertegenwoordigt waar je bang voor bent en voor wegloopt. (…) Dit geldt voor alle hardnekkige problemen, of ze nou wel of niet iets met seksualiteit te maken lijken te hebben.” (Padwerklezing 148, Positiviteit en Negativiteit: één energiestroom)

Het Padwerk materiaal geeft ruime aandacht aan de vele manieren waarop je seksualiteit geblokkeerd kan zijn, en wat je kunt doen om je seksualiteit weer te voelen stromen. Al deze manieren kunnen in dit korte artikel niet behandeld worden, het vergt een toegewijde persoonlijke zoektocht. Een paar voorbeelden kunnen verduidelijken hoe praktisch en toepasselijk de wijsheid van de Padwerk Gids is t.a.v. dit kerngegeven van je mens-zijn.

J. is een 50-jarige echtgenoot en vader van drie pubers. Hij is al 20 jaar gelukkig getrouwd en succesvol in zijn werk, maar hij merkt dat zijn seksbeleving zich steeds meer concentreert rond seksfoto’s op pornosites op het internet. Zijn vrouw heeft onlangs ontdekt dat hij de sekssites bezocht, toonde haar gekwetstheid en geschoktheid en nu hebben ze zich beiden seksueel van elkaar teruggetrokken. J. schaamt zich en is gefrustreerd omdat hij oprecht van zijn vrouw houdt en haar aantrekkelijk vindt terwijl hij weet dat veel van zijn seksleven zich richt op zijn heimelijke gedrag. Hij heeft geprobeerd zijn obsessie in te dammen maar voelt zich erin meegezogen ondanks bewuste pogingen te stoppen.

De manier waarop velen van ons het genotsprincipe in onze seksualiteit het meest voelen is in ons fantasieleven. De energie is opwindend en krachtig, het brengt je tot de rand van de mogelijkheid om je echt met een ander te verenigen. Fantasie is op zichzelf een positief deel van je seksualiteit. Aan de andere kant kan het ook de barrière worden tot werkelijk contact als je genotservaring vast komt te zitten aan de fantasieën i.p.v. aan de ervaring van liefde geven en ontvangen. J. streed met veel inzet maar weinig succes tegen zijn obsessie tot hij in een sessie met een Padwerk helper zijn angst inzag dat het opgeven van zijn fantasieleven niet betekende dat hij ook de seksuele opwinding moest opgeven die het hem gaf. J. was verbaasd om zichzelf zo goed beschreven te zien in Padwerklezing 135, Beweging en Ontspanning:

“mensen die zich volkomen bewust zijn van hun fantasieën, maar die genot alleen maar in hun fantasie kunnen ervaren, of ze nu een relatie met iemand hebben of niet. (…) nemen aan dat het opgeven van de fantasie gelijk staat met het opgeven van genot. En niemand wil natuurlijk zijn genot opgeven.”

erotic hindu sculpture

Door herhaaldelijk zijn angst te uiten met zijn helper en de verborgen kracht ervan vrij te laten, kon J. op den duur ervaren dat “het zuivere en gezonde genot veel mooier tot uiting komt” (Padwerklezing 135). Hij zag hoe seks en liefde in zijn gedachten twee verschillende dingen waren geworden en maakte de bewuste beslissing om de twee weer samen te brengen in de wetenschap dat meer, niet minder, genot hem en zijn vrouw te wachten stonden. J. hanteerde daarna een andere klassieke Padwerkaanpak: het ontdekken van en verantwoordelijkheid nemen voor zijn negatieve bedoelingen door zich terug te trekken van zijn vrouw en voor alles wat hij op zijn vrouw projecteerde: zijn negatieve ervaringen met zijn eigen moeder en met vrouwen in het algemeen. Dit was niet makkelijk omdat hij hardnekkig vasthield aan zijn ideale zelfbeeld als een liefhebbende en zorgende echtgenoot en vader. Uiteindelijk zag hij de waarheid in van zijn terughoudendheid en de wreedheid achter zijn projecties, en hoe die hem afhielden van wat hij het meest wilde: een hartstochtelijk huwelijk.

M. is een 53-jarige alleenstaande vrouw die twee keer getrouwd is geweest, geen van beide keren met veel plezier of genot, seksueel en anderszins. Allebei haar echtgenoten beschuldigden haar van frigiditeit (het onvermogen om seksuele opwinding te voelen), iets wat M. tegelijkertijd ontkende en vreesde van haarzelf. Seks was nooit iets geweest waar ze naar uitzag, maar om daar de schuld van te krijgen voelde eenzijdig. Nu ze op haarzelf was en bezig was met Padwerk, leek aandacht voor dit deel van haarzelf net zo eng als altijd maar niet langer te ontwijken. M. had ingezien dat een belangrijk deel van haar ‘ja’ tegen het leven nog steeds verstrengeld was met haar ‘nee’ tegen seksualiteit zoals ze dat had ervaren in haar twee huwelijken. Haar exen beschuldigen om hun nadrukkelijke seksuele eisen leek geen echte mogelijkheid voor heling te bieden. Terwijl ze zich kwetsbaar voelde en vol angst begon M. te werken aan dit deel van haarzelf, zowel in groepstherapie als in individuele sessies.

M.’s reis naar haar seksualiteit nam haar terug naar haar vroege jeugd. Gedurende een serie sessies met haar Padwerk helper, herbeleefde ze de ervaringen van het kleine vierjarige meisje dat het heerlijk vond om op haar vaders schoot te zitten, zijn sterke armen om haar heen te voelen en zijn lichamelijke en emotionele warmte en energie te ervaren. In dit deel van de herbeleefde ervaring veranderde de aanvankelijke aantrekking en plezier plotseling in angst en vervolgens in verwarring en ineenstorting. M. wist zeker dat er geen openlijk seksueel misbruik had plaatsgehad, maar ze sloot zichzelf in helper sessies emotioneel en lichamelijk telkens af als ze terugging naar dat kleine meisje dat het heerlijk vond op haar vaders schoot te zitten. Dit was erg verwarrend. Was er iets vreselijk gebeurd dat ze onderdrukte? M.’s helper begon met haar te werken via Padwerklezing 119: ‘Beweging, bewustzijn, ervaring: plezier, de essentie van leven’:

“…het kind voelt intens genot in het contact met zijn of haar ouders (…) Maar zulke gevoelens worden betiteld als zondig en pervers. Het kind neemt deze ideeën al gauw over, zelfs als ze niet rechtstreeks geuit worden, omdat ze de atmosfeer en het bewuste en onbewuste denken van de volwassenen doordringen. Het resultaat van de labels ‘zondig en pervers’ is precies het tegenovergestelde van het beoogde effect. Het kind zou op natuurlijke wijze over deze gevoelens heengroeien, maar schuld, schaamte en angst zetten de ideeën vast in het onbewuste psychische leven; het wordt onmogelijk om met anderen om te gaan zonder de invloed van deze vroege gevoelens.”

Met de helderheid van de woorden van de Padwerk Gids over dit deel van haar verborgen emotionele conflicten werden M.’s aarzelende stapjes richting haar innerlijke seksualiteit grote schreden. Telkens weer stelde ze zich in sessies op één lijn met de intentie van haar hoger zelf om met zachte hand de schaamte weg te nemen die haar innerlijk kind voelde rond de reactie vanuit haar hele lichaam op haar vaders lichamelijke aanwezigheid. Haar verbazing groeide over de vreugde en sensualiteit die gevangen zat in haar angst en schuld. Het was alsof ze uit een diepe slaap ontwaakte. De mensen om haar heen begonnen zich te verwonderen over de levendige, sensuele vrouw die langzaam verscheen. Ze schreef zich in voor buikdanslessen, begon haar lichaam met meer liefde en zorg te behandelen en toonde die lichamelijke verbondenheid in haar therapiegroep met veel gepassioneerde knuffels en zelfs stoeien.

Padwerk biedt een praktische en bondige benadering van seksualiteit die begint bij de oorsprong van de diverse seksuele misvormingen die ons afhouden van een diepe vereniging van alle delen van ons wezen: daar waar de vitale seksuele energie zich afsplitst van liefde. De Padwerk Gids lezingen zijn een boeiende plattegrond voor de reis naar heelheid en het ware zelf. Je seksualiteit is geen wegblokkade en ook geen wegomlegging. Je seksualiteit ligt in de kern van je heling.

~

Padwerk over Seksualiteit 2001 © Brian Stokes

Brian T. N. Stokes

Brian Stokes is een Padwerk helper in Pittsboro, North Carolina, Verenigde Staten.  Hij geeft les in het Transformatie Programma in het Sevenoaks Pathwork Center in Madison, Virginia, en assisteert in een aantal Padwerk workshops.  Brian en zijn vrouw Mary geven ook individuele sessies in hun praktijk in North Carolina en in Sevenoaks.