Dottie Titus: Hoger zelf, lager zelf en masker

Je hebt een fysiek lichaam en energielichamen die je niet kunt zien en in spirituele vorm bestaan. Gedachten, gevoelens en emoties hebben een energetische lading en scheppen ook spirituele vormen. Je reacties in de zichtbare wereld laten zich zo gelden in de energielichamen.

Het hoger zelf is de goddelijke vonk in je kern. Het hoger zelf heeft de fijnste energie en meest stralende kwaliteiten van je persoonlijkheid. Naarmate je spirituele ontwikkeling toeneemt des te minder het hoger zelf wordt verhuld door de grovere energie van het lager zelf en des te meer je mooie karaktereigenschappen aan de oppervlakte komen.

Het doel van spirituele ontwikkeling is om het lager zelf om te vormen in het hoger zelf. De dikte van deze laag hangt af van je ontwikkeling en kan verschillen per energielichaam en per aspect van een energielichaam. Bijvoorbeeld: je emotionele energielichaam kan in het algemeen beter ontwikkeld zijn dan je verstandelijk energielichaam, maar je kunt dan nog steeds problemen hebben met jaloezie tegelijk met een goed ontwikkeld verstandelijk begrip van relaties.

Het lager zelf bestaat uit tekortkomingen, zwaktes, onwetendheid en luiheid. Het lager zelf heeft er een hekel aan zichzelf te veranderen. Het heeft een sterke, eigengereide wil en wil zijn zin krijgen zonder daarvoor een redelijke prijs te betalen. Het lager zelf is trots, egoïstisch en ijdel.

lower self-higher self

Het masker ontwikkelt zich als je beseft dat het volgen van je lager zelf je in problemen brengt en je ongeliefd maakt. Daarom laat je een ander beeld van jezelf zien aan de mensen om je heen, het masker.

Het masker is je persoonlijke reclamebureau. Het houdt zich alleen maar bezig met wat andere mensen van je vinden. Het masker probeert een beeld van jezelf te tonen waardoor anderen je zien zoals jij wilt dat ze je zien. Het is erg manipulatief, hoewel het masker soms nobel kan overkomen.

Perfectionisme is een onderdeel van het geïdealiseerde zelfbeeld, een ander woord voor het masker. Als jong kind werd je geleerd dat het lager zelf niet acceptabel is. Het werd niet gepikt en niemand wilde bij je zijn als je boos was of gemeen. Zo besloot je als kind manieren te vinden om anderen wel van je te laten houden. Dat is de geboorte van het masker omdat het geen werkelijk einde van je lager zelf betekent, slechts het verbergen ervan. Het geïdealiseerde zelfbeeld is de lijst van eigenschappen waaraan je van jezelf moet voldoen en neigt zo naar perfectionisme.

Zelfs als je het lager zelf nog niet kunt veranderen ben je beter af als je jezelf niet voor de gek houdt en eerlijk bent. Als je je toevlucht neemt tot je masker, verwijder je je nog verder van een gezonde ontwikkeling. Je begint te geloven dat je masker is wie je echt bent. Dan zinkt het lager zelf, dat je niet wil zien, diep weg in het onbewuste en kan daar blijven groeien en problemen veroorzaken in je leven. Je hebt dan geen idee waardoor de problemen komen en je kunt het lager zelf niet omvormen omdat je vergeten bent dat het bestaat.

Je krijgt emotionele problemen door je masker en je leven dat een leugen is geworden. Waarachtigheid betekent niet dat je moet toegeven aan je lager zelf, maar het betekent dat je je boosheid, jaloezie en andere negatieve eigenschappen herkent en erkent voor jezelf.

Quote van de Gids over het doel van padwerk:

Wees je ervan bewust dat je gevoelens nog steeds onontwikkeld zijn op een aantal gebieden. Dan heb je een goede basis om te beginnen. Het zal makkelijker voor je zijn jezelf recht in het gezicht te kijken als je beseft dat onder de lagen van het lager zelf je hoger zelf leeft, je uiteindelijke en volmaakte werkelijkheid die je uiteindelijk bereikt. Om het hoger zelf te bereiken moet je eerst je lager zelf onder ogen zien, je tijdelijke werkelijkheid, het niet bedekken omdat dat de afstand tussen jou en je eigen hoger zelf alleen maar vergroot. Om het lager zelf onder ogen te zien moet je je tot elke prijs van je masker ontdoen. Je kunt jezelf hiertoe bewegen als je het bestaan van de drie zelven voor ogen houdt.

Om gelukkig, gezond en op je gemak te zijn, is het nodig deze vragen te stellen en erover te mediteren:

Wat is mijn werkelijke ‘ik’?

Wat is mijn hoger zelf?

Wat is mijn lager zelf?

Waar heb ik een masker, een vervalsing?

 

Dottie Titus is Padwerkhelper in Minnesota in de Verenigde Staten, initiator van en helper in de online Pathwork Circle, en bestuurslid van de Pathwork Helpers Association of North America. Haar website is http://www.pathworkmn.org, waar je ook een link vindt naar de Pathwork Circle waar je lid van kunt worden. Ik heb veel van haar geleerd in de Pathwork Circle en tijdens telefonische sessies. De eerste drie van de onderstaande artikelen zijn afkomstig uit stukken die ze schreef in de Pathwork Circle. Met toestemming van Dottie Titus vertaald en gepubliceerd.