Gary Vollbracht: De opvatting van Padwerk over het leven

Alle spirituele paden hebben een opvatting over het leven. Je haalt dát uit spirituele paden wat je raakt en overeenkomt met je persoonlijke idee van de waarheid en laat de rest rusten tot later. Het doel van zo’n levensopvatting is geen dogmatisme om je aan vast te klampen uit veiligheid. De levensopvatting van een spiritueel pad is eerder een raamwerk waarbinnen je spiritueel kunt groeien, en plezier, rust en voldoening kunt vinden. Met dit in gedachten volgt hier een korte beschrijving van de levensopvatting van Padwerk.

De levensopvatting van Padwerk is dat iedereen goddelijke kwaliteiten in zich heeft, die je diepste wezen zijn, je hogere zelf. Een van de doelen van je aanwezigheid hier op aarde is om deze goddelijke kwaliteiten in je aardse leven tot uiting te brengen. Deze kwaliteiten, die voor iedere persoon uniek zijn, kunnen gegroepeerd worden in drie basiskwaliteiten: kracht (verlangen om te scheppen), liefde (verlangen om je te verbinden) en kalmte (sereniteit, verlangen naar waarheid). Deze goddelijke kwaliteiten in ons allen staan allemaal in dienst van het Geheel, van de Kosmos en van Eenheid: in dienst van God van wie wij allemaal deel uitmaken, een Eenheid vormend. En het uiten van deze goddelijke aspecten vanuit je hogere zelf leidt tot echte vreugde, geluk, rust, plezier en voldoening.

Mandala3

Maar er zit een belemmering in ons mensen. Als onderdeel van je goddelijkheid heb je een vrije wil gekregen. Met je vrije wil heb je ervoor gekozen om afgescheiden te zijn van het Geheel, van Alles Dat is, van God. Onze menselijke staat is geen verenigde staat, maar een dualistische [gesplitste,vertaler] staat. In deze dualiteit zie je jezelf als een ‘afgezonderd ik’ (of ‘kleine god’), afgezonderd van God die ‘daar ergens’ is, gescheiden van jou.

In je aardse incarnatie heb je dus aspecten die van het Geheel afgescheiden willen zijn, die ‘succesvol’ willen zijn en in hun afzondering op hun gemak willen zijn. In deze toestand gebruik je je goddelijke kwaliteiten op een vervormde manier ten dienste van een afgescheiden ik, in plaats van in dienst van het Geheel, terwijl je denkt dat dit je gelukkig maakt.

Deze vervorming van de goddelijke basiskwaliteiten, je lagere zelf, uit zich als eigengereidheid (ik wil wat ik wil wanneer ik dat wil: een vervorming van kracht), angst (angst om liefde te vertrouwen: van en voor anderen, van en voor God), en trots (je identificeert je met je ik als ‘kleine god’ en vindt jezelf superieur aan en onafhankelijk van anderen). We hebben daarom in ons menszijn niet gekozen voor een toestand van Eenheid, maar voor onze menselijke dualistische toestand: een toestand van afgescheiden zijn [ik en jij, wij en zij, ik en God, vertaler], een toestand van ‘goed’ en ‘slecht’, ‘succes’ en ‘mislukking’, ‘plezier’ en ‘pijn’.

Vroeg in je leven, onder invloed van je ouders en andere mensen die boven je staan, concludeer je dat deze ‘kleine god’-benadering niet de manier is om veilig in deze wereld te bestaan: je wordt niet geaccepteerd, niet aardig gevonden en je krijgt wellicht niet wat je wil. Je zou zelfs door mensen die boven je staan gestraft kunnen worden, omdat je te onafhankelijk en ongehoorzaam bent.

En je weet niet zeker wat je moet doen, aangezien je bekijkt wat het betekent afgescheiden te zijn van je goddelijke essentie. Op de een of andere manier voel je je in je ‘kleine god’ toestand schuldig en onwaardig. Je bent bang om door God bestraft te worden. Dus ontwikkel je een persoonlijkheid die je als geïdealiseerde versie van jezelf aan de wereld, jezelf en God laat zien. Je doet je voor als je goddelijke zelf. Deze neppersoonlijkheid wordt niet gevoed door je goddelijke bron, maar wordt gevoed vanuit je afgescheiden ik, die in feite weinig of geen macht heeft vergeleken met de macht van je Goddelijke essentie. In deze neppersoonlijkheid draag je maskers die onze goddelijke kwaliteiten imiteren: je draagt een krachtmasker, een liefdesmasker en een kalmtemasker. Deze maskers zijn nog steeds een dualistische menselijke positie, de schijnbaar positieve kant van de dualistische munt.

Deze dualistische toestand, hoewel vaak onbewust voor ons, zorgt voor een rotgevoel. Natuurlijk ervaar je pseudogeluk en pseudovoldoening. Als je ‘succesvol’ bent in de wereld duurt het wellicht jaren om te beseffen hoe slecht je je voelt of misschien sterf je terwijl je denkt dat je ten volste hebt geleefd. Maar als je geluk hebt word je je langzaam bewust van je toestand. Je begint de onrust te voelen onder de show van succes en kalmte. In het begin lijkt het misschien beangstigend, vernederend en beschamend als je begint te zien hoe je zelf, niet anderen en niet God, veel van je eigen problemen hebt veroorzaakt.

Persoonlijke verandering bestaat in eerste instantie uit bewustwording van al deze aspecten van je (het hoger zelf, lager zelf en masker) op een verstandelijk, en meest belangrijk, op lichamelijk en emotioneel niveau, waarmee je gewoonlijk niet zo bekend bent. Je gaat jezelf zien als oorzaak van de gevolgen in je leven die je ervaart. Belangrijk hierbij is dat je jezelf van afstand gaat observeren, vanuit het gezichtspunt van een deel van je dat kan dienen als meelevende objectieve waarnemer. Het zijn confronterende dingen die je in jezelf tegenkomt en het is belangrijk om jezelf niet te beoordelen of veroordelen in dit veranderingsproces.

In de loop van de tijd, en die tijd kan lang zijn, zelfs tientallen jaren, groeit je opmerkzaamheid, valt je masker af en lost je lager zelf zich op zodat al je energie zich in dienst kan stellen van het Geheel en de Eenheid, oftewel God, de God met wie je één bent in je wezen. Dit veranderingsproces is een daad van overgave aan God binnenin je, dat deel van je dat één is met alles dat bestaat. In dit proces ga je van alles ervaren: echte vreugde, geluk, rust, plezier en voldoening, je bestemming!

Padwerk is een combinatie van lezen, emotioneel werk, meditatie, groepservaringen en ander werk dat dit veranderingsproces ondersteunt. Padwerk wordt gedaan met een helper en anderen die je een veilige omgeving kunnen bieden die nodig is voor dit vaak confronterende werk van persoonlijke groei. De beloning voor het volledig omarmen van dit persoonlijke werk is onmeetbaar: een leven dat meer geleefd wordt.

Gary Vollbracht is een Padwerkhelper in Cincinnati en oprichter van het Tourmaline Life Center.