Over Padwerk: Psychologie en Spiritualiteit in de Praktijk

Je kunt drie dingen doen op deze site:

DE ES Fullhands

Eén belangrijke opmerking: alle lezingen en de zoekmachine zijn om vier redenen Engelstalig:

  • De uitgever van de oorspronkelijk Engelstalige lezingen moedigt iedereen aan om de lezingen gratis te verspreiden. De Nederlandse rechthebbende van de vertalingen staat gratis verspreiding niet toe.
  • Engels is de originele en dus betrouwbaarste versie van de lezingen.
  • De Nederlandse vertalingen zijn niet gebaseerd op de uitstekend geredigeerde en dicht bij de oorspronkelijke weergave blijvende ‘1996 Edition’ maar op een eerdere versie.
  • De Nederlandse vertalingen zijn niet van uitmuntende kwaliteit. Positieve uitzondering hierop zijn de in boekvorm verschenen lezingen.

De vertalingen van de oorspronkelijk Engelstalige artikelen van Amerikaanse Padwerkhelpers op deze  site zijn met toestemming van de auteurs vertaald door ondergetekende, m.u.v. het artikel van Gary Vollbracht dat grotendeels is vertaald door Edwin Vetkamp.

Ik wens je veel ontdekkingen toe,

Gerard van de Lustgraaf, maker van ‘Padwerk: Psychologie en Spiritualiteit in de Praktijk’