Eva Pierrakos & de bron van de lezingen via Eva Pierrakos

Eva Pierrakos werd geboren in Wenen in 1914 als dochter van de bekende schrijver Jakob Wassermann en heette dus Eva Wassermann (Waterman). ;-) Eva Pierrakos groeide op tussen de intellectuele elite van Wenen en niet onverwacht was haar eerste echtgenoot de zoon van een andere beroemde schrijver, Hermann Broch.

Volgens verscheidene bronnen was Eva Pierrakos als kind intelligent en vlot. Ze hield van dansen en skiën. Het laatste wat Eva Pierrakos zich kon voorstellen was dat ze een instrument zou worden voor spirituele communicatie.

Eind jaren '30 vertrok Eva Pierrakos naar Zwitserland en later New York. Tijdens een bezoek aan Zwitserland in 1952 ontdekte ze dat ze een gave had voor automatisch schrijven: het schrijven van boodschappen buiten de wil en gedachten van de schrijver om. In de loop der jaren leerde Eva Pierrakos de verschillende boodschappers die doorkwamen in het schrijven en later ook via haar stem te onderscheiden. Één boodschapper bleek een spirituele gids die opmerkelijk diepgaande inzichten in de menselijke aard en over het spirituele pad aan Eva Pierrakos doorgaf. Voorwaarden voor een verdere uitbouw van dit contact voor Eva Pierrakos waren om zichzelf te blijven ontwikkelen op psychologisch en spiritueel gebied en om de inhoud van de boodschappen alleen te gebruiken voor hulp aan anderen die zich psychologisch en spiritueel wilden ontwikkelen.

Van 1957 tot 1979 gaf deze spirituele entiteit een serie van 258 gepubliceerde lezingen, honderden vraag- en antwoordsessie en privé-consultaties via Eva Pierrakos. Deze lezingen en sessies werden via Eva Pierrakos gesproken terwijl ze in trance was en werden opgenomen met een bandrecorder en later uitgeschreven. De spirituele entiteit werd bekend onder de naam 'De Gids' en de lezingen werden bekend als de Padwerk-lezingen (Pathwork Guide Lectures). De Gids benadrukte dat niet de bron van het materiaal belangrijk was, maar de inhoud.

Haar huwelijk met John Pierrakos, mede-grondlegger van de bio-energetica en grondlegger van core energetics (energetica van de ziel), introduceerde lichaams- en energiewerk in de praktijk van Padwerk.


Gebaseerd op een Special Report over Eva Pierrakos en Padwerk door David Sunfellow voor 'New Heaven New Earth':

Eva Pierrakos & The Source of Her Lectures

Eva Pierrakos was born in Vienna in 1914, the daughter of the well-known novelist Jakob Wassermann. She grew up among the intellectual elite of Vienna. Eva Pierrakos' first husband was the son of another famous writer, Hermann Broch.

According to various published accounts, Eva Pierrakos was bright and outgoing. She loved to dance and ski. The last thing she imagined herself doing was becoming an instrument for spiritual communications.

In 1939, shortly before the Nazi's took over Austria, Eva Pierrakos came to the United States. For a while she lived in New York and then in Switzerland, where she discovered that she had a gift for automatic writing. By meditating for long hours, changing her diet, and making a commitment to use her gift only for helping people, she eventually succeeded in becoming a channel for a spirit entity who offered remarkably penetrating insights into the human condition and the spiritual path.

From 1957 to 1979, this entity presented a series of 258 lectures and offered hundreds of question and answer sessions and private consultations through Eva. Most of these sessions were spoken, not written, although a few of the later lectures were apparently channeled while Eva typed. The lectures came to be known as "The Pathwork Guide Lectures" while the spirit entity, who never identified itself, came to be called "the Guide." According to the Guide, it was the material, not the source of the material, that was important.

 

This is a fragment from a Special Report by David Sunfellow for 'New Heaven New Earth' on the Pathwork Guide Lectures. You can find the whole text here.