Patricia A. Burke: Het Padwerk proces – De moed om je diepste negativiteit onder ogen te zien

In november 1989 zagen mijn partner en ik in een folder een workshop in Key Largo in Florida waarin zwemmen met dolfijnen gecombineerd werd met ademhalingsoefeningen. We hadden wel eens gehoord van zwemmen met dolfijnen en waren er erg benieuwd naar, maar we wisten niets van ademhalingsoefeningen. We schreven ons snel in en storten ons zonder het te realiseren in een avontuur, of zoals Joseph Campbell het omschreef: de reis van de “held met tegenzin”. Want als één van ons had geweten waar onze paden ons heen zouden leiden, hadden we waarschijnlijk verder gebladerd en een cursus ‘De zen van rieten manden weven’ uitgekozen.

In een stampvolle motelkamer met zo’n 20 gretige workshop-deelnemers ontmoette ik Kim. Kim werd uiteindelijk mijn leraar en helper. Vijf dagen lang zwommen we met dolfijnen en ademden we ons een ongeluk. En door Kim leerden we Padwerk kennen.

Wat heeft Padwerk te maken met ademen en zwemmen met dolfijnen? Het zijn allemaal poorten naar je innerlijk, naar de goddelijke vonk in ieder van ons. Het zijn processen die je masker doen smelten en je helpen het diepste verlangen van alle geschapens wezens te ervaren: je God-zelf kennen en je aansluiten bij het goddelijke in de hele schepping.

Voor mij was het zwemmen met dolfijnen en de ademervaring de drempel die de mythologische held over moet om tot de diepste gebieden van de psyche door te dringen. Het terrein is vaak rotsachtig, vol steile richels, brede canyons en verraderlijk water. Dus heeft de held een kaart en een gids nodig om het terrein te doorkruisen. Het Padwerk proces is de kaart en de Padwerk helper is de gids.

Wat is Padwerk? Het is een manier van leven, een spiritueel pad van zelfherschepping gericht op zelfkennis, zelfacceptatie en zelfverantwoordelijkheid, gebaseerd op 258 lezingen gechanneld door Eva Pierrakos tussen 1957 en haar dood in 1979. Veel spirituele stromingen richten zich voornamelijk op de wezenlijke goedheid van mensen. Padwerk leidt ons ook naar de blootlegging en omvorming van onze negatieve kanten. De Gids (zoals het spirituele wezen dat Eva channelde genoemd werd) noemde dit deel van het bewustzijn het lager zelf.

Het Padwerk proces leert je dit lager zelf, met zijn verdedigingen, misvattingen en negatieve bedoelingen, in je bewuste gewaarzijn te brengen, om het te helen door zelfacceptatie, gebed en de bereidheid om je wil te gebruiken in overeenstemming met de universele spirituele wetten. Zo kun je je negatieve gerichtheid omzetten in positieve gerichtheid. In zekere zin is het je taak om contact te maken met je verlangen en bereidheid om God in je gewaarzijn te ontvangen waarna God voor de omvorming zorgt.

prisoner in your head

Dit Padwerk proces met de steun van mijn kundige en liefdevolle helpers heeft me in staat gesteld om letterlijk een nieuw leven te belichamen in mijn huidige leven. Geen leven dat volledig vrij is van lijden of ongelukkige momenten, maar een leven waarin mijn angst voor pijn, afwijzing, oordelen en hulpeloosheid niet langer mijn leven domineren en controleren.

Deze angsten, ooit verdronken in een poel van drank en drugs, hielden me in een zelfgeschapen donkere, klamme kerker, in een voortdurende staat van behoedzame isolatie. Nu ben ik bezig met relaties. De relatie met mezelf, mijn creativiteit, mijn partner, mijn vrienden, mijn familie, God en alle kanten van goddelijkheid die weerspiegeld worden in mijn leven van alledag, met inbegrip van een nieuwe verhouding tot mijn eigen angst. Dit zoekt iedereen, of we er ons bewust van zijn of niet.

Het Padwerk proces is geen makkelijk te lezen kaart. Het vraagt rigoureuze eerlijkheid over jezelf en de bereidheid jezelf te onthullen op allerlei vlakken, ook die kanten waarvan je gelooft dat ze het minst aantrekkelijk zijn. De Padwerklezingen leren je dat je levenskracht, je gevoelens en je mogelijkheid om je goddelijke kern te bereiken, verborgen liggen beneden lagen van misvattingen en verkeerde conclusies over jezelf en de aard van de werkelijkheid. Twee wijdverbreide misvattingen zijn dat het zwak is om hulp nodig te hebben en te accepteren èn dat je geen liefde verdient. Het is niet alleen zo dat je zulke onwaarheden gelooft maar dat je ervan overtuigd bent dat wanhopig vasthouden aan deze onwaarheden een zaak van leven of dood is.

Het Padwerk proces geeft je de instrumenten die je nodig hebt voor een betrouwbare waarneming van de werkelijkheid die je toont dat het bestaan zowel uit leven als de dood bestaat. Uiteindelijk kun je de dualiteit van leven en dood, geluk en lijden, goed en slecht, alleen overstijgen en je openen voor een ongedeelde ervaring van het leven als je je ervaring van moment tot moment in die dualiteit accepteert.

Een voorbeeld uit mijn eigen proces: in een Padwerk workshop werd ik me bewust van mijn wanhopige angst voor het ontvangen van hulp of verzorging. Op momenten in de reis van mijn ziel (zowel in dit leven als in vorige levens) heb ik de doodsangst ervaren om gewelddadig behandeld te worden terwijl ik in een kwetsbare ontvangende positie verkeerde. Zoals een baby terugdeinst voor een ruwe behandeling als hij verzorgd wordt en hulpeloos is wat betreft de zorg die hij krijgt, zo werd ik me er bewust van dat ik terugdeins en me angstig verdedig tegen de acceptatie van alle vormen van hulp. Zelfs als het gaat om zoiets gewoons als een winkelbediende in een supermarkt die aanbiedt mijn boodschappen naar mijn auto te brengen. Mijn verkeerde conclusie was dat alle hulp leidt tot een gewelddadige behandeling en dat ik de keuze had uit de weigering van hulp om de pijn te vermijden en te blijven leven èn de acceptatie van hulp die leidt tot misbruik en mijn dood.

Mijn psychologische dilemma is duidelijk. In de workshop onder begeleiding van mijn huidige Padwerk helper Judith kon ik experimenteren met het ontvangen van hulp, me echt openen voor die kwetsbare positie, en ongelooflijk voor mij maar waar: ik werd niet alleen met rust gelaten maar ik werd omarmd en gesteund door de liefdevolle aandacht van de groep terwijl ik mijn misvatting oploste. Ik stond de angst toe in mijn lichaam te vibreren en ik opende mijn hart om te ontvangen. Ik ging niet dood. Ik werd niet misbruikt. En zelfs als ik misbruikt zou zijn zou ik een diepe verwonding hebben ervaren maar ik zou niet dood zijn gegaan, zijn verdwenen in de vergetelheid of gestopt zijn met bestaan zoals mijn angst me wilde doen geloven. In deze onverdedigde staat van gewaarzijn en eenheid ontving ik de liefde, zorg en hulp waar ik altijd naar heb verlangd.

Dit soort misvattingen lost het Padwerk proces op, zodat je vrij wordt om lief te hebben en liefde te ontvangen, om los te komen uit isolatie en de illusie van afgescheidenheid en relaties te beginnen met alles wat er is en in contact te komen met de goddelijke vonk die in je innerlijk woont.

“Diep binnenin je kern bevindt zich een oneindige essentie. Deze innerlijke essentie is eeuwig leven, eeuwige werkelijkheid, eeuwige schoonheid, onbegrensde wijsheid en liefde. Hoewel je uiterlijke bewustzijn met de essentie verbonden is, negeert je uiterlijke bewustzijn dit feit en lijkt het er los van te staan. Je lijkt een geïsoleerd ‘stukje bewustzijn’ te zijn. Hierdoor lijkt het leven zo angstwekkend en dit verklaart waarom je uiterlijke bewustzijn blindelings rondtast op zoek naar zijn weg terug naar de verbinding met het gehele zelf. Je uiterlijke bewustzijn zal zich uiteindelijk bewust worden van deze verbinding, omdat de verbinding eigenlijk nooit verbroken is geweest. Die leek alleen maar verbroken vanuit het gezichtspunt van het beperkte uiterlijke bewustzijn.

De taak van elk afgesplitst en ogenschijnlijk losstaand bewustzijnsaspect (persoonlijkheid) is om zijn ware identiteit en zijn verbinding met het ware zelf te verwezenlijken. Dit gebeurt door een inspannende aftastende zoektocht en door pogingen van het verstand zijn eigen nauwe beperkingen uit te breiden. Het verstand draagt deze mogelijkheid tot uitbreiding in zich, zelfs in zijn onverbonden toestand bevat het elk aspect van de goddelijke werkelijkheid. Het gebruik van deze mogelijkheid hangt alleen af van de richting die het verstand kiest, welke weg de wil inslaat en welke gedachte het verstand verkiest op elk gegeven moment. Dit is een belangrijke sleutel.”

(De Gids in lezing 216)

Zo is Padwerk een pad van waarheid zoeken dat je leert hoe te sterven… je gevreesde ervaringen en gevoelens te laten sterven zodat je echt kunt leven.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in The ODYSSEY, mei 1996 en is hier gepubliceerd met toestemming van de auteur, copyright 1996, alle rechten voorbehouden.

Patricia Burke, auteur van Breathe Deeply! Healing Stories For The Soul, is de mede-oprichter van het Beyond Mind Healing Center en lid van New York Region Pathwork.